Køb og salg af lystejendom

Køb og salg af lystejendom

Lystejendom og bopælspligt

Hos STORM Advokatfirma har vi advokater med speciale i rådgivning om køb og salg af lystejendomme, opfyldelse af bopælspligt og de øvrige krav der følger med, hvis din kommende ejendom er omfattet af landbrugslovens bestemmelser.

Der er mange, der har en drøm om at flytte på landet og være omgivet af smuk natur og masser af plads. I hele Danmark ligger der uden for byerne lystejendomme, som for de fleste vedkommende er omfattet af forskellig lovgivning, hvad enten det er en ejendom med landbrugspligt, en skovejendom eller eksempelvis en lystejendom med mulighed for jagt. Inden du køber en lystejendom, er det en god idé at få et overblik over hvilke særlige regler, der gør sig gældende for netop dén ejendom, som du ønsker at købe.

Køb af lystejendom via ejendomsmægler

Er ejendommen allerede til salg hos eksempelvis en ejendomsmægler, kan det rette overblik og en grundig forberedelse, sikre dig et godt udgangspunkt til eventuelle forhandlinger. Ved at kontakte en af vores advokater med speciale i fast ejendom tidligt i processen, sikrer du dig bistand og rådgivning i hele processen fra forhandling og til endelig overtagelse af ejendom-men.

Har den lystejendom, som du ønsker at købe de rette forudsætninger, herunder placering og planlægningsmæssige rammer, kan det være relevant at undersøge, hvorvidt det er muligt at opdele ejendommen i flere boliger, såfremt du ikke ønsker at beholde det fulde areal selv. De fleste lystejendomme er placeret i landzone, og hos STORM Advokatfirma kan vi hjælpe dig med at undersøge hvorvidt der er mulighed for, at du kan få en såkaldt landzonetilladelse til den ønskede opdeling.

Dette gør sig også gældende såfremt du ønsker at købe en lystejendom, hvor du ønsker mulighed for en nyopført bygning, eller hvis lystejendommen er et håndværkertilbud, hvor den ønskede renovering rækker ud over hvad du har tilladelse til, grundet eksempelvis frednings-, planlægnings- eller naturbeskyttelsesmæssige hensyn.

Salg af lystejendom

Har du en lystejendom du ønsker at sælge, anbefaler vi, at du først får afklaret hvilke særlige regler og forhold der gør sig gældende for netop din ejendom. Herefter vil du kunne lægge en nærmere plan for salget og beslutte, om ejendommen skal sælges som den er i dag, eller om du eksempelvis har mulighed for at udstykke en del af ejendommen og sælge denne del fra, hvis der eksempelvis er en køber kun til en del af ejendommen.

Som sælger af en ejendom har du derudover pligt til loyalt at oplyse om alle væsentlige for-hold ved ejendommen. Du bør derfor forinden den endelige aftale indgås, have sikret dig et overblik over ejendommens forhold, så du derved sikrer, at du får oplyst køber om alle rele-vante og væsentlige forhold ved ejendommen.
Når du har afklaret de faktuelle forhold for netop din ejendom, er det herefter vores anbefa-ling, at du får undersøgt, om et eller flere af disse forhold medfører, at der er nogle særlige skattemæssige konsekvenser du bør være opmærksom på i forbindelse med salget.

Det er vores anbefaling, at du søger specialiseret rådgivning ved både køb og salg af en lyst-ejendom. Vores team af advokater med speciale i fast ejendom står klar til at rådgive dig om både købet og salget af netop din ejendom.

Gå på opdagelse i vores vidensunivers

Læs flere

Dine specialister i køb og salg af lystejendom

25+ dygtige kollegaer
Mød hele holdet
Ring 8.00 - 16.00
+45 72 30 12 05
Eller skriv til os 24/7
mail@stormadvokatfirma.dk

Skal vi drøfte din sag?

Du er altid velkommen til at henvende dig til os og få  en indledende drøftelse af din sag. Vi har stor erfaring i at analysere situationen og give dig råd om, hvad der er bedst at gøre.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Rune Hyllested
Ring 8.00 - 16.00
+45 72 30 12 05
Eller skriv til os 24/7
mail@stormadvokatfirma.dk
cross