landbrugspligt

Landbrugspligt

Bopælspligt landbrug

Landbrugsloven har tidligere været restriktiv og havde opstillet forskellige betingelser for lovlig erhvervelse af en landbrugsejendom, herunder grønt bevis. Dette er nu erstattet af få krav, hvoraf bopælspligten er den væsentligste betingelse.

Bopælspligten kan opfyldes på forskellig vis både ved udlejning, ved at bo på ejendommen eller på andre landbrugsejendomme, som man er ejer af.

Ophævelse af landbrugspligt

Landbrugspligten kan ophæves konkret på et areal, hvis det kan dokumenteres, at arealet vedvarende overgår til anden benyttelse, typisk til byudvikling eller til større vejudvidelser. Landbrugspligten ophæves ved erklæring fra Landbrugsstyrelsen til Tinglysningsretten.

Gå på opdagelse i vores vidensunivers

Læs flere

Dine specialister i landbrugspligt

25+ dygtige kollegaer
Mød hele holdet
Ring 8.00 - 16.00
+45 72 30 12 05
Eller skriv til os 24/7
mail@stormadvokatfirma.dk

Skal vi drøfte din sag?

Du er altid velkommen til at henvende dig til os og få  en indledende drøftelse af din sag. Vi har stor erfaring i at analysere situationen og give dig råd om, hvad der er bedst at gøre.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Jens Axel Kruchov
Ring 8.00 - 16.00
+45 72 30 12 05
Eller skriv til os 24/7
mail@stormadvokatfirma.dk
jens axel kruchov
cross