Landbrugspligt

At en ejendom er pålagt landbrugspligt medfører den fordel, at ejeren kan erhverve landbrugsarealer i hele Danmark uanset afstande og antal af ejendomme.

Det afgørende for, om en ejendom har landbrugspligt er, om den er noteret som en landbrugsejendom i tingbogen eller om den har et areal på over 2 hektar.

Landbrugspligten betyder, at ejendommen er omfattet af reglerne i landbrugsloven og at der derfor er krav, der skal opfyldes for at man lovligt kan købe og eje ejendommen. Den væsentligste regel er bopælspligten, hvorfor der tillige er krav om, at der som minimum skal være et stuehus pr. ejende juridisk enhed af landbrugsejendomme.

Bopælspligt landbrug

Landbrugsloven har tidligere været restriktiv og havde opstillet forskellige betingelser for lovlig erhvervelse af en landbrugsejendom, herunder grønt bevis. Dette er nu erstattet af få krav, hvoraf bopælspligten er den væsentligste betingelse.

Bopælspligten kan opfyldes på forskellig vis både ved udlejning, ved at bo på ejendommen eller på andre landbrugsejendomme, som man er ejer af.

Ophævelse af landbrugspligt

Landbrugspligten kan ophæves konkret på et areal, hvis det kan dokumenteres, at arealet vedvarende overgår til anden benyttelse, typisk til byudvikling eller til større vejudvidelser. Landbrugspligten ophæves ved erklæring fra Landbrugsstyrelsen til Tinglysningsretten.

Gå på opdagelse i vores vidensunivers

Læs flere

Dine specialister i landbrugspligt

25+ dygtige kollegaer
Mød hele holdet
Ring 8.00 - 16.00
+45 72 30 12 05
Eller skriv til os 24/7
mail@stormadvokatfirma.dk

Ønsker du at drøfte en sag?

Det er altid uforpligtende at henvende sig til os og få foretaget en indledende drøftelse af din sag. Vi har stor erfaring i at analysere situationen og give dig råd om, hvad der er bedst at gøre.

  Jens Axel Kruchov
  Ring 8.00 - 16.00
  +45 72 30 12 05
  Eller skriv til os 24/7
  mail@stormadvokatfirma.dk
  Jens Axel Kruchov
  Advokat, Partner
  Copyright © 2024 STORM Advokatfirma P/S
  magnifiercross