Køb og salg af Liebhaveri

Køb og salg af Liebhaveri

Liebhaveri definition

Mange forbinder oftest udtrykket liebhaveri med en høj pris på ejendommen, men dette er ikke nødvendigvis den eneste faktor af betydning for, om en fast ejendom er liebhaveri. Liebhaveri er også en definition, der bruges om en fast ejendom, der enten er unik, sjælden, har en ekstraordinær god beliggenhed, eller er en særlig ejendom hvad angår arkitektur eller historie.

En liebhaverejendom kan således både være en landejendom, et sommerhus eller en almindelig villa, og det er således muligt at finde liebhaveri både ved vandet, i forbindelse med landbrug og i byerne.

Køb af liebhaveri

Har du fundet liebhaveri til salg, som du ønsker at købe, er det en god idé at holde sig for øje, at der kan være forskellige regler der gør sig gældende for den enkelte ejendom. Det kan både være regler om fredning og anvendelse, ligesom der kan være forskellige regler i forbindelse med tilbygning eller renovering, alt efter om ejendommen er beliggende i by-, land- eller sommerhuszone.

Salg af liebhaveri

Er du ejer af en liebhaverejendom, som du ønsker at sælge, er det væsentligt at du først og fremmest får afklaret, hvilke regler der gør sig gældende, for netop din ejendom. Når du har dette afklaret, er det muligt herefter at vurdere, om du skal iværksætte nogle specielle tiltag i forbindelse med salget, og om du grundet ejendommens status og forhold har nogle særlige forpligtelser over for en kommende køber.

Dine specialister i køb og salg af liebhaveri

25+ dygtige kollegaer
Mød hele holdet
Ring 8.00 - 16.00
+45 72 30 12 05
Eller skriv til os 24/7
mail@stormadvokatfirma.dk

Skal vi drøfte din sag?

Du er altid velkommen til at henvende dig til os og få  en indledende drøftelse af din sag. Vi har stor erfaring i at analysere situationen og give dig råd om, hvad der er bedst at gøre.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Rune Hyllested
Ring 8.00 - 16.00
+45 72 30 12 05
Eller skriv til os 24/7
mail@stormadvokatfirma.dk
cross