Boligadvokat til sommerhus

Vigtige overvejelser i forbindelse med køb af sommerhus

Ved køb af sommerhus er der flere specielle og vigtige forhold, I skal være opmærksomme på. Der bliver oftest udarbejdet elinstallationsrapport og tilstandsrapport med henblik på at oplyse køber om sommerhusets tilstand, og samtidig fremlægges der tilbud om at tegne ejerskifteforsikring. Vi rådgiver naturligvis om rapporternes betydning samt om valg af ejerskifteforsikring og forsikringsbetingelserne.

Det er samtidig vigtigt at være opmærksom på, om sommerhuset er underlagt særlig regulering eller bestemmelser i form af lokalplaner eller medlemskab af grundejerforening, som kan have betydning for jeres køb af sommerhuset og den fremtidige benyttelse.

Et andet vigtigt parameter ved jeres køb af sommerhus er udlejning. Er der eksempelvis allerede en udlejningsaftale for sommerhuset, kan der være indgåede aftaler om udlejning, I skal respektere. Vi har derfor i vores rådgivning i forbindelse med jeres køb af sommerhus også stort fokus på, hvilke mulige aftaler om udlejning sælger har indgået, og om I kan overtage eller opsige aftalerne.

Advokat til sommerhuskøb

For mange mennesker er det en drøm at købe sommerhus, som dog ofte kan virke uoverskuelig i forhold til alle de mange dokumenter og juridiske forhold i forbindelse med købet. At købe sommerhus er for mange en stor investering, og det er derfor vigtigt at få en specialiseret advokat til sommerhuskøb til at gennemgå samtlige dokumenter inden købet, så købet af sommerhuset foregår trygt og sikkert.

Hos STORM Advokatfirma er vi specialiserede i at rådgive om køb af fast ejendom – også de særlige forhold, der gør sig gældende ved køb af sommerhus. Vi står derfor altid klar med rådgivning både før, under og efter købet.

Skal man bruge advokat ved køb af sommerhus?

Vi anbefaler, at I altid søger rådgivning hos os, når I køber eller sælger sommerhus.

Sørg derfor altid for at få indsat et advokatforbehold i købsaftalen, inden den underskrives. Advokatforbeholdet giver jer mulighed for at få ændret forhold i købsaftalen, som vi efter en gennemgang af dokumenterne sammen med jer måtte finde uhensigtsmæssige. Advokatforbeholdet kan formuleres sådan her: ”Nærværende købsaftale er i sin helhed betinget af en advokat fra STORM Advokatfirmas godkendelse”.

I er naturligvis velkomne til at kontakte os, inden I underskriver købsaftalen, hvis I har spørgsmål i forbindelse med jeres underskrift og forestående køb eller salg, ligesom I er velkomne til at kontakte os og få oplyst direkte kontaktoplysninger til den advokat, der kan rådgive jer i forbindelse med købet eller salget.

Salg af sommerhus – beskyt dig bedst muligt med en boligadvokat

Hvis du skal sælge dit sommerhus, er der også en række forhold, du med fordel kan gøre dig bekendt med og være opmærksom på.

Først og fremmest er det relevant at få afklaret, om huseftersynsordningen finder anvendelse, og du derigennem kan ansvarsfraskrive dig fra bygningens fysiske tilstand ved fremlæggelse af tilstands- og elinstallationsrapport.

Det er herudover vigtigt, at du sikrer, at køber bliver oplyst om alle væsentlige forhold ved ejendommen, da du som sælger har pligt til loyalt at oplyse om kendte og væsentlige forhold ved ejendommen. Dette gælder også oplysninger om eventuelle ændringer i plangrundlaget for ejendommen, væsentlige forhold i en eventuel grundejerforening samt oplysninger om tinglyste servitutter og rettigheder.

Hvis du skal sælge dit sommerhus og ønsker at sikre dig bedst muligt, er du velkommen til at kontakte vores advokater med speciale i fast ejendom.

Gå på opdagelse i vores vidensunivers

Læs flere

Skal vi drøfte din sag?

Du er altid velkommen til at henvende dig til os og få  en indledende drøftelse af din sag. Vi har stor erfaring i at analysere situationen og give dig råd om, hvad der er bedst at gøre.

  Andreas Darwin Madsen
  Ring 8.00 - 16.00
  +45 72 30 12 05
  Eller skriv til os 24/7
  mail@stormadvokatfirma.dk
  cross