Selskabers erhvervelse af landbrugsejendomme

Hvis en landbrugsejendom ikke erhverves personligt, kan den erhverves af et selskab. Et selskab er eksempelvis et ApS eller et A/S, men ikke et I/S, idet et I/S er omfattet af reglerne for personlig erhvervelse.

Inden en landbrugsejendom erhverves i selskabsform, skal man søge grundig rådgivning både ved egen revisor og ved egen advokat.

Hos STORM Advokatfirma har vi over 30 års erfaring indenfor landbrug og vi kan derfor hjælpe dig og dit selskab igennem erhvervelsen af  landbrugsejendomme. Vi sikrer at alle de juridiske forhold er på plads, så der ikke efterfølgende dukker ubehagelige overraskelser op. 

Regler og lovgivning ved selskabers erhvervelse af landbrugsejendomme

Ved alle erhvervelser, skal erhververen opfylde en bopælspligt og for selskabers vedkommende gælder, at denne kan opfyldes ved udlejning af et stuehus på ejendom med landbrugspligt.

Dr er ingen krav til, hvem der fysisk opfylder selskabets bopælspligt, men der kan være skattemæssige konsekvenser, hvis den opfyldes af ejeren af selskabskapitalen.

I dette tilfælde skal man være ekstra varsom med at lade ejeren af selskabskapitalen benytte selskabets stuehus, idet der vil ske beskatning af værdien af fri bolig og i visse tilfælde kan der statueres maskeret udlodning, hvilket er strafbart.

Ved selskabers erhvervelse af landbrugsejendomme, vil driften som udgangspunkt være omfattet af regler om selskabsbeskatning og man skal være specielt opmærksom på, om der er samhandel mellem selskabet og kapitalejeren.

Denne skal foregå ud far det skattemæssige begreb om armslængdevilkår, hvilket betyder, at aftaler skal være på markedsvilkår.
Ud over det vil selskabsindkomsten være uafhængig af den personlige indkomst og et eventuelt underskud kan ikke henføres til kapitalejeren eller dennes ægtefælle.

I tilfælde af et kommende generationsskifte, kan selskabserhvervelsen vise visse fordele, idet det er muligt at indføre et gradvist generationsskifte ved at lade nogle aktier overgå etapevist til næste generation.

Gå på opdagelse i vores vidensunivers

Læs flere

Dine specialister i selskabers erhvervelse af landbrugsejendomme

25+ dygtige kollegaer
Mød hele holdet
Ring 8.00 - 16.00
+45 72 30 12 05
Eller skriv til os 24/7
mail@stormadvokatfirma.dk

Ønsker du at drøfte en sag?

Det er altid uforpligtende at henvende sig til os og få foretaget en indledende drøftelse af din sag. Vi har stor erfaring i at analysere situationen og give dig råd om, hvad der er bedst at gøre.

  Jens Axel Kruchov
  Ring 8.00 - 16.00
  +45 72 30 12 05
  Eller skriv til os 24/7
  mail@stormadvokatfirma.dk
  Jens Axel Kruchov
  Advokat, Partner
  Copyright © 2023 STORM Advokatfirma P/S
  magnifiercross