Personers erhvervelse af landbrugsejendomme

Står du som privatperson og ønsker at købe en landbrugsejendom er der nogle særlige forhold, som du skal være opmærksom på. Vi anbefaler dig derfor at rådføre dig med en erfaren landbrugsadvokat, så du sikre dig, at der er taget højde for alle væsentlige forhold og derved undgår overraskelser efter køb. 

Hos STORM Advokatfirma har vi over 30 års erfaring og kan derfor hjælpe dig trygt igennem købet af din landbrugsejendom. 

Personers erhvervelse af landbrugsejendomme – lovgivning

Hvis en ejendom har et areal på mere end 2 hektar, vil den typisk være omfattet af landbrugslovens regler, og der er dermed også krav til selve købet af ejendommen.

Landbrugslovens formål er blandt andet at sikre, at landet fortsat bebos, og der er derfor en bopælspligt forbundet med at eje en landbrugsejendom.
Heraf følger, at man ikke kun kan eje ren landbrugsjord, - man skal også eje et stuehus på en landbrugspligtig ejendom.

Det stuehus man ejer, danner herefter baggrund for opfyldelse af bopælspligten. Denne kan opfyldes ved, at man enten selv bebor stuehuset eller ved, at man udlejer stuehuset, og at dette sker for en samlet periode på 10 år.

Hvis ejendommen suppleres ved matrikulær sammenlægning, løber bopælspligten forfra i en ny 10-årig periode. Det er derfor en god idé at overveje at købe landbrugsarealer som selvstændige (bygningsløse) ejendomme fremfor en sammenlægning. Det er også mindre besværligt at låne penge til selvstændige ejendomme.

Hvis bopælspligten opfyldes ved udlejning af stuehuset, må ejeren ikke opholde sig på ejendommen ud over, hvad der er nødvendigt for ejendommens drift.

Hvis man ejer en landbrugsejendom og bopælspligten er opfyldt, kan ejeren erhverve yderligere landbrugsejendomme og bygningsløse ejendomme overalt i Danmark uden hensyn til antal eller afstande imellem ejendommene.

Det personlige ejerskab af en landbrugsejendom medfører ikke nødvendigvis, at også driften skal håndteres personligt. Der er mulighed for at ejeren bl.a. af skattemæssige årsager, kan vælge at foretage driften i et selskab, mens ejerskabet til ejendommen er personligt.

Inden erhvervelsen af en landbrugsejendom, bør man fastlægge konsekvenserne for ejerstrukturen sammen med en erfaren landbrugsadvokat.

Ved selskabers erhvervelse af landbrugsejendomme er reglerne anderledes i forhold til personers erhvervelse af landbrugsejendomme. Læs mere her.

Gå på opdagelse i vores vidensunivers

Læs flere

Dine specialister i personers erhvervelse af landbrugsejendomme

25+ dygtige kollegaer
Mød hele holdet
Ring 8.00 - 16.00
+45 72 30 12 05
Eller skriv til os 24/7
mail@stormadvokatfirma.dk

Ønsker du at drøfte en sag?

Det er altid uforpligtende at henvende sig til os og få foretaget en indledende drøftelse af din sag. Vi har stor erfaring i at analysere situationen og give dig råd om, hvad der er bedst at gøre.

  Jens Axel Kruchov
  Ring 8.00 - 16.00
  +45 72 30 12 05
  Eller skriv til os 24/7
  mail@stormadvokatfirma.dk
  Jens Axel Kruchov
  Advokat, Partner
  Copyright © 2024 STORM Advokatfirma P/S
  magnifiercross