mail@stormadvokatfirma.dk | 72 30 12 05 - Åbningstider man-tors 08-16 og fre 08-15.

Nyheder


Dato: 
|

Har du penge til gode? Lad os klare det for dig

Det kan være både krævende og omkostningstungt, at skulle sikre de penge virksomheden har til gode. Derfor er det en god idé, at lade os gøre arbejdet. Hos os er inkasso en struktureret og effektiv proces.

Det sker, at en kunde ikke betaler den faktura, du som erhvervsdrivende, har sendt for et stykke udført arbejde eller en leveret vare. Det kan dreje sig om både store og små beløb. Ofte kan det være et stort arbejde, for en selvstændig erhvervsdrivende, selv at skulle inddrive skyldige beløb gennem inkasso, samtidig med, at virksomheden også skal drives.

Vi bistår mange erhvervsdrivende med inddrivelse af deres tilgodehavende beløb gennem vores effektive inkassoproces. Vi kan også hjælpe dig.

Hvad er inkasso?

Inkasso handler i alt sin enkelhed om at inddrive et tilgodehavende beløb fra en skyldner. Den mest almindelig type af inkasso, er inddrivelse af beløb, som en erhvervsdrivende har til gode for et stykke udført arbejde eller en leveret vare, hvor debitor ikke har betalt rettidigt.

Inkasso er også relevant for dig, som udlejer ejendomme, hvis din lejer ikke betaler sin leje. Har lejer ikke betalt, kan du som udlejer, sende et påkrav til lejer med angivelse af det skyldige beløb, samt anmodning om betaling inden 14 dage. Hvis lejer ikke har betalt efter udløbet af de 14 dage, kan du som udlejer hæve lejemålet. Det skyldige beløb til husleje kan nu hentes gennem den sædvanlige inkassoproces.

Inkassoprocessen

I 2005 blev reglerne for inddrivelse af tilgodehavende beløb hos en skyldner lavet om, for at gøre processen ved domstolene mere enkel og effektiv.

Nu er det muligt blot ved én enkelt anmodning til fogedretten at igangsætte inddrivelse af et skyldigt beløb. Det sker ved indlevering af et betalingspåkrav til fogedretten, som fogedretten kontrollerer og efterfølgende sender til forkyndelse hos skyldner. Et betalingspåkrav er et dokument, som du som erhvervsdrivende kan udfylde og indlevere til fogedretten, når en debitor skylder dig penge. Når betalingspåkravet er forkyndt for skyldner, har skyldner 14 dage til at komme med indsigelser mod kravet.

Hvis skyldner har indsigelser mod kravet, kan fogedretten ikke behandle sagen. Derfor vil fogedretten enten sende sagen tilbage til dig som erhvervsdrivende med oplysning om, at debitor har fremsat indsigelser mod kravet, eller også vil fogedretten henvise sagen til behandling i civilretten, hvis du som kreditor ønsker det.

Hvis skyldner ikke har indsigelser mod kravet, giver fogedretten betalingspåkravet en påtegning, som har samme virkning som en dom. Kravet vil derefter kunne inddrives gennem fogedretten, hvis skyldneren fortsat nægter at betale. Herefter berammes der et fogedretsmøde, hvor kreditor har mulighed for at indgå en afdragsordning med skyldner samt mulighed for at foretage udlæg i skyldnerens aktiver til sikkerhed for sit krav.

Den forenklede inkassoproces gælder alene for krav på under kr. 100.000,00. Krav over kr. 100.000,00 skal føres gennem civilretten.

Inkassosagens gang hos Storm Advokatfirma

Vi har skræddersyet en effektiv inkassoproces, hvor der er fokus på, at inkassolovens frister for inddrivelse af krav overholdes meget nøje, således at du som erhvervsdrivende får dine penge tilbage hurtigst muligt.
Hos os skal inkasso være effektivt og så lidt belastende for dig og din virksomhed, som muligt.

Rådgivning til dig og din virksomhed

Er du havnet i en situation, hvor du har problemer med at få dine penge? Kontakt STORM allerede i dag på telefon 72 30 12 05 og få en uforpligtende snak med os om din situation.

Mød vores team med specialistviden og handlekraft

 • Rune Hyllested

  Advokat (L), CEO
  "Jeg arbejder med erhvervslivets transaktioner, hvor jeg tænker fremsynet og helhedsorienteret."
 • Jens Axel Kruchov

  Advokat, Partner
  "Jeg arbejder med familieret og landbrugsret, hvor jeg lægger et helhedssyn på mine kunders udfordringer og muligheder."
 • Shapol N. Enggaard

  Advokat, Partner, CMO
  "Er du kommet til skade, skal du have den rigtige erstatning. Stå ikke alene med forsikringsselskabet."
 • Charlotte Marie Schmidt Christensen

  Advokat
  "Når en ulykke rammer, er der mange bekymringer, der melder sig. Jeg sørger for, at du ikke skal bekymre dig om at få den rigtige erstatning."
 • Susanne Dalsager

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med kunderne."
 • Susanne Termansen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med kunderne."
 • Louise Bach Tindbæk

  Sagsbehandler
  "Jeg lægger stor vægt på at have en god dialog med vores kunder."
 • Karina Bjergbæk

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god og løbende dialog med kunderne."
 • Bente Thomsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at skabe en god kontakt til kunderne."
 • Helena Hvid Sørensen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig, at du som klient oplever en høj faglig og fokuseret sagsbehandling for at sikre dig de bedst mulige resultater."
 • Lena Thomsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med kunderne."
 • Mark Kray Brandt

  Advokatfuldmægtig
  "Det er vigtigt for mig, at mit arbejde udføres præcist, effektivt og professionelt."
 • Katrine Rytter Villadsen

  Advokatfuldmægtig
  "Mit primære arbejdsområde er inden for fast ejendom."
 • Erik Braad

  Advokat (L)
  "Mine faglige specialeområder er fiskeriets forhold, entrepriseret og projektudvikling af fast ejendom."
 • Lene Braad

  Advokat
  "Jeg er ligefrem i min rådgivning, og jeg lægger stor vægt på, at klienten er orienteret om sagens forløb, og dermed føler sig tryg."
 • Vinni Mikkelsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have god og løbende dialog med klienter og samarbejdspartnere, så vi opnår de bedst mulige resultater."
 • Christian Bay Nielsen

  Advokatfuldmægtig
  "Det er vigtigt for mig, at klienten får et solidt juridisk håndværk, men præsenteret på en måde normale mennesker kan forstå."
 • Birthe Landbo Bundgaard

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig, at sagsbehandlingen er ordentlig og effektiv med henblik på opnåelse af det bedst mulige resultat for klienterne."
 • Maria Als Levisen

  Advokatfuldmægtig
  "Jeg beskæftiger mig primært med behandling af konkursboer og rådgivning af erhvervsdrivende, hvor mit fokusområde er landbrugets retsforhold"
 • Jee Pedersen

  Sagsbehandler
  "Jeg lægger stor vægt på at være tilgængelig for klienterne og yde den bedste service."
 • Susanne Lang Pedersen

  Sagsbehandler
  "Jeg lægger stor vægt på at være tilgængelig for klienterne og yde den bedste service."
 • Katrine Nedergaard Paaske

  Advokatfuldmægtig
  "Personligt prioriterer jeg en forståelig og tryg sagsbehandling, hvor jeg altid er til at få fat på."
 • Marie Bjerre

  Advokat
  "Internationalt udsyn og fokus på kvalitet og grundighed"
 • Birgithe Fabricius

  Sagsbehandler
 • Mathilde Paulsen

  Stud. Jur
  "I mit arbejde prioriterer jeg struktur og grundighed, men med en effektiv udførelse."
 • Line Willum

  Kontormedhjælper
 • Ann Gregersen

  Køkkenmedhjælper
  72 30 12 05
 • Winnie W. Clausen

  Receptionist, Event Manager
  "Jeg sætter en stor ære i at yde en kvalitetsbevidst og effektiv service"
 • Henriette Sølvberg Duus Nielsen

  Sagsbehandler
 • Anette Viborg

  Digital Marketingkoordinator
  "Jeg brænder for den professionelle og nærværende tilstedeværelse online"
 • Maria Porsborg

  Advokat, CPCO
  "Hos STORM Advokatfirma er medarbejderne unikke ressourcer"
 • Lars Lyngdahl

  CCO
  "Den gode historie er mit mantra."
 • Michael Friang Jensen

  Digital Marketingkoordinator
  "Jeg er bindeled mellem teknologi og mennesker, jeg får andre til at forstå den digitale tilgang."
 • Sebastian Glanz

  Direktionsassistent
 • Andreas Darwin Madsen

  Stud. Jur
 • Heidi Myrup

  Sagsbehandler
  "En god dialog med klienten og løbende orientering af sagsforløbet er vigtigt for en god sagsbehandling"
 • Lene Simonsen

  Bogholder
  "I mit arbejde sætter jeg en ære i at gøre tingene ordentligt og effektivt"
 • Christian Adriansen

  CFO
  "Jeg lægger stor vægt på, at vores administrative processer fungerer optimalt"
 • Cille Bøgeskov Madsen

  HR Assistent
 • Line Boye Pedersen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig, at du føler, at du er i trygge hænder hos STORM."
 • Henrik Jørgensen

  Advokat (L)
  "Det er min opfattelse, at de bedste resultater opnås via et tæt samarbejde med klienten og ved at have en klar forståelse for klientens interesser og mål"
 • Kim Furbo Agerskov

  Stud. Jur
  "I mit arbejde lægger jeg fokus på effektivitet, samarbejde og høj faglig kvalitet"
 • René Simonsen

  Advokatfuldmægtig
 • Maria Hermansen

  Digital Marketingkoordinator
 • Majken Stegenborg

  Advokatfuldmægtig
  "I mit arbejde er det vigtigt for mig, at alle sagens parter behandles ordentligt med en naturlig respekt og værdighed."
 • Janni Mørch Jacobsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at være tilgængelig for klienterne og yde en god service."
 • Kim Pagels

  Jurist
  "Jeg har siddet på begge sider af bordet, først i fagforbund, senere i Arbejdsskadestyrelsen (nu Arbejdsmarkedets Erhvervssikring)"
 • Thomas Lindschouw

  Advokat (L)
  "I min rådgivning har jeg fokus på at skabe størst mulig værdi for klienten."
 • Camilla Nowak

  Advokat
  "Udgangspunktet for min rådgivning er den virkelighed, som de finansielle virksomheder befinder sig i."
 • Louise Steen Vedsø

  Økonomiassistent
  "I mit arbejde prioriterer jeg omhu, grundighed og struktur, på en så effektiv måde som muligt."
 • Henrik Bech Skadhauge

  Estate Manager
 • Mette Veggerby Sørensen

  Sagsbehandler
  "Jeg finder det særligt centralt at indgå i en positiv og åben dialog med kunder, samarbejdspartnere og kolleger."
 • Nadja Maria Velásquez

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en åben, ærlig og nærværende dialog med vores kunder, så de føler sig trygge under sagsforløbet."
 • Louise Holm Sørensen

  Stud. Jur
  "Jeg ser udfordringer frem for problemer, hvilket afspejler sig i mit arbejde, hvor jeg prioriterer høj faglig kvalitet med en grundig og effektiv tilgang."
 • Kristian Regnar Pedersen

  Advokat (L)
 • Torben From

  Advokat (H), mediator
  "For mig er det vigtigt at forstå din virkelighed og dine behov. Det er på den baggrund, jeg kan sikre de rigtige juridiske muligheder og dermed de rigtige løsninger for dig"
 • Mikkel Anker Pedersen

  Advokat, Partner
  "Jeg beskæftiger mig primært med behandling af konkursboer."
....

Vil du gerne ringes op?

Indtast dit telefonnummer nedenfor, så ringer vi dig op snarest muligt.