mail@stormadvokatfirma.dk | 72 30 12 05 - vi har åbent man-tors 8-16, fre 8-15

Nyheder


Dato: 
|

Har du penge til gode? Lad os klare det for dig

Det kan være både krævende og omkostningstungt, at skulle sikre de penge virksomheden har til gode. Derfor er det en god idé, at lade os gøre arbejdet. Hos os er inkasso en struktureret og effektiv proces.

Det sker, at en kunde ikke betaler den faktura, du som erhvervsdrivende, har sendt for et stykke udført arbejde eller en leveret vare. Det kan dreje sig om både store og små beløb. Ofte kan det være et stort arbejde, for en selvstændig erhvervsdrivende, selv at skulle inddrive skyldige beløb gennem inkasso, samtidig med, at virksomheden også skal drives.

Vi bistår mange erhvervsdrivende med inddrivelse af deres tilgodehavende beløb gennem vores effektive inkassoproces. Vi kan også hjælpe dig.

Hvad er inkasso?

Inkasso handler i alt sin enkelhed om at inddrive et tilgodehavende beløb fra en skyldner. Den mest almindelig type af inkasso, er inddrivelse af beløb, som en erhvervsdrivende har til gode for et stykke udført arbejde eller en leveret vare, hvor debitor ikke har betalt rettidigt.

Inkasso er også relevant for dig, som udlejer ejendomme, hvis din lejer ikke betaler sin leje. Har lejer ikke betalt, kan du som udlejer, sende et påkrav til lejer med angivelse af det skyldige beløb, samt anmodning om betaling inden 14 dage. Hvis lejer ikke har betalt efter udløbet af de 14 dage, kan du som udlejer hæve lejemålet. Det skyldige beløb til husleje kan nu hentes gennem den sædvanlige inkassoproces.

Inkassoprocessen

I 2005 blev reglerne for inddrivelse af tilgodehavende beløb hos en skyldner lavet om, for at gøre processen ved domstolene mere enkel og effektiv.

Nu er det muligt blot ved én enkelt anmodning til fogedretten at igangsætte inddrivelse af et skyldigt beløb. Det sker ved indlevering af et betalingspåkrav til fogedretten, som fogedretten kontrollerer og efterfølgende sender til forkyndelse hos skyldner. Et betalingspåkrav er et dokument, som du som erhvervsdrivende kan udfylde og indlevere til fogedretten, når en debitor skylder dig penge. Når betalingspåkravet er forkyndt for skyldner, har skyldner 14 dage til at komme med indsigelser mod kravet.

Hvis skyldner har indsigelser mod kravet, kan fogedretten ikke behandle sagen. Derfor vil fogedretten enten sende sagen tilbage til dig som erhvervsdrivende med oplysning om, at debitor har fremsat indsigelser mod kravet, eller også vil fogedretten henvise sagen til behandling i civilretten, hvis du som kreditor ønsker det.

Hvis skyldner ikke har indsigelser mod kravet, giver fogedretten betalingspåkravet en påtegning, som har samme virkning som en dom. Kravet vil derefter kunne inddrives gennem fogedretten, hvis skyldneren fortsat nægter at betale. Herefter berammes der et fogedretsmøde, hvor kreditor har mulighed for at indgå en afdragsordning med skyldner samt mulighed for at foretage udlæg i skyldnerens aktiver til sikkerhed for sit krav.

Den forenklede inkassoproces gælder alene for krav på under kr. 100.000,00. Krav over kr. 100.000,00 skal føres gennem civilretten.

Inkassosagens gang hos Storm Advokatfirma

Vi har skræddersyet en effektiv inkassoproces, hvor der er fokus på, at inkassolovens frister for inddrivelse af krav overholdes meget nøje, således at du som erhvervsdrivende får dine penge tilbage hurtigst muligt.
Hos os skal inkasso være effektivt og så lidt belastende for dig og din virksomhed, som muligt.

Rådgivning til dig og din virksomhed

Er du havnet i en situation, hvor du har problemer med at få dine penge? Kontakt allerede i dag advokat Jens Amstrup Møller eller advokatfuldmægtig Ida Bjerggaard Kristensen på telefon 72 30 12 05 og få en uforpligtende snak med os om din situation.

Skrevet af

Mød vores team med specialistviden og handlekraft

 • Rune Hyllested

  Advokat (L), Adm. Partner
  "Jeg arbejder med erhvervslivets transaktioner, hvor jeg tænker fremsynet og helhedsorienteret."
 • Jens Axel Kruchov

  Advokat, Partner
  "Jeg arbejder med familieret og landbrugsret, hvor jeg lægger et helhedssyn på mine kunders udfordringer og muligheder."
 • Shapol N. Enggaard

  Advokat, Partner
  "Er du kommet til skade, skal du have den rigtige erstatning. Stå ikke alene med forsikringsselskabet."
 • Charlotte Marie Schmidt Christensen

  Advokat
  "Når en ulykke rammer, er der mange bekymringer, der melder sig. Jeg sørger for, at du ikke skal bekymre dig om at få den rigtige erstatning."
 • Susanne Dalsager

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med kunderne."
 • Susanne Termansen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med kunderne."
 • Louise Bach Tindbæk

  Sagsbehandler
  "Jeg lægger stor vægt på at have en god dialog med vores kunder."
 • Karina Bjergbæk

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god og løbende dialog med kunderne."
 • Bente Thomsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at skabe en god kontakt til kunderne."
 • Ditte Frederiksen Østergaard

  Advokat (L)
  "Jeg arbejder med familie- og arveret, hvor jeg lægger afgørende vægt på nærværende og ordentlig rådgivning."
 • Helena Hvid Sørensen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig, at du som klient oplever en høj faglig og fokuseret sagsbehandling for at sikre dig de bedst mulige resultater."
 • Heidi Balle Aaen

  Økonomi- og Administrationschef
  "Det er vigtigt for mig, at kunden er i centrum."
 • Lena Thomsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med kunderne."
 • Mark Kray Brandt

  Stud. Jur
  "Det er vigtigt for mig, at mit arbejde udføres præcist, effektivt og professionelt."
 • Katrine Rytter Villadsen

  Advokatfuldmægtig
  "Mit primære arbejdsområde er inden for fast ejendom."
 • Erik Braad

  Advokat (L)
  "Mine faglige specialeområder er fiskeriets forhold, entrepriseret og projektudvikling af fast ejendom."
 • Conny Holmehave

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med klienterne, så vi skaber et optimalt samarbejde og derigennem opnår de bedst mulige resultater."
 • Lene Braad

  Advokat
  "Jeg er ligefrem i min rådgivning, og jeg lægger stor vægt på, at klienten er orienteret om sagens forløb, og dermed føler sig tryg."
 • Vinni Mikkelsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have god og løbende dialog med klienter og samarbejdspartnere, så vi opnår de bedst mulige resultater."
 • Ida Bjerggaard Kristensen

  Advokatfuldmægtig
  "I mit arbejde prioriterer jeg en høj grad af grundighed, struktur og effektivitet. "
 • Christian Bay Nielsen

  Advokatfuldmægtig
  "Det er vigtigt for mig, at klienten får et solidt juridisk håndværk, men præsenteret på en måde normale mennesker kan forstå."
 • Birthe Landbo Bundgaard

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig, at sagsbehandlingen er ordentlig og effektiv med henblik på opnåelse af det bedst mulige resultat for klienterne."
 • Niclas Friis Hay

  Advokatfuldmægtig
  "Jeg bestræber mig på at præcisere forståelsen og omfanget af konkurslovens regler og principper, hvor der forsat er mange uafklarede spørgsmål"
 • Maria Als Levisen

  Advokatfuldmægtig
  "Jeg beskæftiger mig primært med behandling af konkursboer og rådgivning af erhvervsdrivende, hvor mit fokusområde er landbrugets retsforhold"
 • Jee Pedersen

  Sagsbehandler
  "Jeg lægger stor vægt på at være tilgængelig for klienterne og yde den bedste service."
 • Mikkel Secher Marcussen

  HR Chef
  "Gennem topmotiverede og engagerede ledere og medarbejdere, får kunderne den bedste oplevelse."
 • Susanne Lang Pedersen

  Sagsbehandler
  "Jeg lægger stor vægt på at være tilgængelig for klienterne og yde den bedste service."
 • Katrine Nedergaard Paaske

  Stud. Jur
  "Mit primære arbejdsområde er personskadeerstatning."
 • Jens Amstrup Møller

  Advokat
  "Jeg arbejder primært med rådgivning af virksomheder inden for en lang række juridiske områder."
 • Katrine Søndergaard

  Økonomielev
 • Inga Sand Sørensen

  Advokat
 • Camilla Søndergaard

  Stud. Jur
 • Marie Bjerre

  Advokat
  "Internationalt udsyn og fokus på kvalitet og grundighed"
 • Birgithe Fabricius

  Sagsbehandler
 • Nicolas Mikkelsen

  Advokat
 • Peter Lyhne Nielsen

  Stud. Jur
  "Ved løsning af mine arbejdsopgaver lægger jeg vægt på, at arbejdet udføres grundigt og effektivt."
 • Mathilde Paulsen

  Stud. Jur
  "I mit arbejde prioriterer jeg struktur og grundighed, men med en effektiv udførelse."
 • Jeppe Vistisen

  Stud. Jur
  "Mit primære arbejdsområde er indenfor insolvensret."
 • Line Willum

  Kontormedhjælper
 • Ann Gregersen

  Køkkenmedhjælper
  72 30 12 05
 • Winnie W. Clausen

  Receptionist
  "Jeg sætter en stor ære i at yde en kvalitetsbevidst og effektiv service"
 • Henriette Sølvberg Duus Nielsen

  Sagsbehandler
 • Henrik Bech Skadhauge

  Driftsleder
  "Jeg ligger stor vægt på en troværdig og nær kontakt med sagens parter."
 • Anette Viborg

  Digital Marketingkoordinator
  "Jeg brænder for den professionelle og nærværende tilstedeværelse online"
 • Maria Porsborg

  Advokat
  "Jeg beskæftiger mig primært med retssager og konflikthåndtering"
 • Lars Lyngdahl

  Presse- og kommunikationsansvarlig
  "Den gode historie er mit mantra."
 • Alina Rabkevitch

  Digital Marketingkoordinator
  "Det er vigtigt at have fokus på information, og hvordan denne kan tilgås nemt og effektivt for alle parter"
 • Emil Vejby Thorndahl

  Stud. Jur
  "I mit arbejde prioriterer jeg professionalisme og faglighed"
  72 30 12 05
 • Michael Friang Jensen

  Digital Marketingkoordinator
  "Jeg er bindeled mellem teknologi og mennesker, jeg får andre til at forstå den digitale tilgang."
 • Sebastian Glanz

  Studiemedhjælper
 • Hanne Anker-Ladefoged

  Praktikant, Familieret
 • Samida Bachmann

  Stud. Jur
  "Mit primære arbejdsområde er insolvensret, hvor jeg assisterer i behandlingen af konkursboer."
 • Andreas Darwin Madsen

  Stud. Jur
 • Iain Buchanan Taylor

  Solicitor (EU advokat)
 • Mikkel Anker Pedersen

  Advokat, Associeret Partner
  "Jeg beskæftiger mig primært med behandling af konkursboer."
 • Anders Munk Zacho

  Advokat (L), Associeret Partner
  "Med mig som din advokat får du en engageret rådgiver med en stærk faglig profil."
....

Kontakt os

Se åbningstider

Vil du gerne ringes op?

Indtast dit telefonnummer nedenfor, så ringer vi dig op snarest muligt.

Kategorier