Har du penge til gode? Lad os klare det for dig

1. september 2017
3 minutters læsetid
Storm inkasso

Det kan være både krævende og omkostningstungt, at skulle sikre de penge virksomheden har til gode. Derfor er det en god idé, at lade os gøre arbejdet. Hos os er inkasso en struktureret og effektiv proces.

Det sker, at en kunde ikke betaler den faktura, du som erhvervsdrivende, har sendt for et stykke udført arbejde eller en leveret vare. Det kan dreje sig om både store og små beløb. Ofte kan det være et stort arbejde, for en selvstændig erhvervsdrivende, selv at skulle inddrive skyldige beløb gennem inkasso, samtidig med, at virksomheden også skal drives.

Vi bistår mange erhvervsdrivende med inddrivelse af deres tilgodehavende beløb gennem vores effektive inkassoproces. Vi kan også hjælpe dig.

Hvad er inkasso?

Inkasso handler i alt sin enkelhed om at inddrive et tilgodehavende beløb fra en skyldner. Den mest almindelig type af inkasso, er inddrivelse af beløb, som en erhvervsdrivende har til gode for et stykke udført arbejde eller en leveret vare, hvor debitor ikke har betalt rettidigt.

Inkasso er også relevant for dig, som udlejer ejendomme, hvis din lejer ikke betaler sin leje. Har lejer ikke betalt, kan du som udlejer, sende et påkrav til lejer med angivelse af det skyldige beløb, samt anmodning om betaling inden 14 dage. Hvis lejer ikke har betalt efter udløbet af de 14 dage, kan du som udlejer hæve lejemålet. Det skyldige beløb til husleje kan nu hentes gennem den sædvanlige inkassoproces.

Inkassoprocessen

I 2005 blev reglerne for inddrivelse af tilgodehavende beløb hos en skyldner lavet om, for at gøre processen ved domstolene mere enkel og effektiv.

Nu er det muligt blot ved én enkelt anmodning til fogedretten at igangsætte inddrivelse af et skyldigt beløb. Det sker ved indlevering af et betalingspåkrav til fogedretten, som fogedretten kontrollerer og efterfølgende sender til forkyndelse hos skyldner. Et betalingspåkrav er et dokument, som du som erhvervsdrivende kan udfylde og indlevere til fogedretten, når en debitor skylder dig penge. Når betalingspåkravet er forkyndt for skyldner, har skyldner 14 dage til at komme med indsigelser mod kravet.

Hvis skyldner har indsigelser mod kravet, kan fogedretten ikke behandle sagen. Derfor vil fogedretten enten sende sagen tilbage til dig som erhvervsdrivende med oplysning om, at debitor har fremsat indsigelser mod kravet, eller også vil fogedretten henvise sagen til behandling i civilretten, hvis du som kreditor ønsker det.

Hvis skyldner ikke har indsigelser mod kravet, giver fogedretten betalingspåkravet en påtegning, som har samme virkning som en dom. Kravet vil derefter kunne inddrives gennem fogedretten, hvis skyldneren fortsat nægter at betale. Herefter berammes der et fogedretsmøde, hvor kreditor har mulighed for at indgå en afdragsordning med skyldner samt mulighed for at foretage udlæg i skyldnerens aktiver til sikkerhed for sit krav.

Den forenklede inkassoproces gælder alene for krav på under kr. 100.000,00. Krav over kr. 100.000,00 skal føres gennem civilretten.

Inkassosagens gang hos Storm Advokatfirma

Vi har skræddersyet en effektiv inkassoproces, hvor der er fokus på, at inkassolovens frister for inddrivelse af krav overholdes meget nøje, således at du som erhvervsdrivende får dine penge tilbage hurtigst muligt.
Hos os skal inkasso være effektivt og så lidt belastende for dig og din virksomhed, som muligt.

Rådgivning til dig og din virksomhed

Er du havnet i en situation, hvor du har problemer med at få dine penge? Kontakt STORM allerede i dag på telefon 72 30 12 05 og få en uforpligtende snak med os om din situation.

Vil du vide mere om emnet, kontakt mig.

Du er altid velkommen til at henvende dig til os og få  en indledende drøftelse af din sag. Vi har stor erfaring i at analysere situationen og give dig råd om, hvad der er bedst at gøre.

  Ring 8.00 - 16.00
  +45 72 30 12 05
  Eller skriv til os 24/7
  mail@stormadvokatfirma.dk
  Mikkel Anker Pedersen
  Mikkel Anker Pedersen
  Advokat, Partner
  cross