mail@stormadvokatfirma.dk | 72 30 12 05 - Åbningstider man-tors 08-16 og fre 08-15.

Nyheder


Dato: 
|

Fem gode råd om betalingssikkerhed

Inkasso er i tidens løb blevet det mest almindelige inddrivelsesmiddel. Derimod er det mindre kendt, at der findes en række supplementer til inkasso.

I denne artikel ser vi nærmere på fem muligheder for at sikre betaling, og dermed mindske risikoen for ubetalte inkassokrav.

Kontant betaling
Den sikreste form for betaling er kontant betaling. Du har fået din betaling, og er den anden part utilfreds, er det op til vedkommende at indbringe sagen for domstolene. I praksis kan det dog være svært, at stille krav om kontant betaling ved større erhvervsmæssige transaktioner. Derfor er det vigtigt at være bevidst om alternativerne.

Forudbetaling og depositum
Forudbetaling af den fulde eller en del af købesummen giver flere fordele. Forudbetalingen giver et klart signal om, at din handelspartner er seriøs omkring transaktionen. Hvis der opstår uenigheder før transaktionen afsluttes, men ingen af parterne er villige til at føre en retssag, giver forudbetalingen en økonomisk dækning, som ellers ikke ville være opnået. Forudbetaling har naturligvis også en positiv indvirkning på din likviditet.

Depositum er relevant hvis købesummen ikke er kendt på forhånd, eksempelvis fordi der udføres arbejde efter timetakst. Depositum har i den forbindelse mange af de samme fordele som forudbetaling ovenfor.

Løbende delafregning og ratebetaling
Løbende delafregning betyder, at det aktuelle tilgodehavende afregnes med løbende intervaller. Eksempelvis kan det fremgå af en aftale, at honoraret for hidtil udført arbejde afregnes den første dag i hver måned. Fordelen er at tilgodehavendet ikke vokser sig unødigt stort, og dermed udgør en økonomisk trussel, hvis debitor enten ikke kan eller vil betale. Ulempen ved delafregning er, at ordningen løbende skal administreres og følges op på.

Ratebetaling minder om delafregning. Ratebetalingen deles op i bestemte rater, og betalingstidspunktet for hver rate fastlægges ved indgåelse af aftalen. Denne model er nemmere at administrere, fordi ratebetalingen modsat delafregning ikke skal beregnes ved hver betaling. Ulempen er at raterne som udgangspunkt ikke kan ændres ensidigt af sælger efter aftalens indgåelse.

Ejendomsforbehold
Salg af varer kan ske med ejendomsforbehold, hvis betingelserne er opfyldt. Et gyldigt ejendoms-forbehold medfører, at du kan få fogedrettens hjælp til at tage varen tilbage fra en skyldner, som ikke betaler. Værdien af din sikkerhed svarer med andre ord til værdien af den solgte vare.

Vil du vide mere om ejendomsforbehold, kan du læse artiklen: Styrk likviditeten – få styr på dit ejendomsforbehold

Effektiv betaling
Et vilkår om effektiv betaling indebærer, at skyldner frasiger sig sin eventuelle ret til at modregne egne krav mod dig. Betaling skal dermed ske kontant, og ikke ved modregning med en anden fordring.

Vilkår om effektiv betaling bør fortrinsvis anvendes i erhvervsforhold og med en vis forsigtighed. Domstolene har tidligere underkendt sådanne vilkår i forbrugeraftaler. Ligeledes har domstolene sta-tueret, at vilkår om effektiv betaling i leje- eller leasingkontrakter heller ikke var gyldige, uanset at der var tale om erhvervsforhold.

Har du brug for hjælp til at implementere nye metoder til at sikre effektiv betaling på i din virksomhed? Kontakt os allerede i dag på telefon 72 30 12 05 for en uforpligtende samtale om, hvad vi kan gøre for dig og din virksomhed.

Skrevet af:

Mød vores team med specialistviden og handlekraft

 • Rune Hyllested

  Advokat (L), CEO
  "Jeg arbejder med erhvervslivets transaktioner, hvor jeg tænker fremsynet og helhedsorienteret."
 • Jens Axel Kruchov

  Advokat, Partner
  "Jeg arbejder med familieret og landbrugsret, hvor jeg lægger et helhedssyn på mine kunders udfordringer og muligheder."
 • Shapol N. Enggaard

  Advokat, Partner, CMO
  "Er du kommet til skade, skal du have den rigtige erstatning. Stå ikke alene med forsikringsselskabet."
 • Charlotte Marie Schmidt Christensen

  Advokat
  "Når en ulykke rammer, er der mange bekymringer, der melder sig. Jeg sørger for, at du ikke skal bekymre dig om at få den rigtige erstatning."
 • Susanne Dalsager

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med kunderne."
 • Susanne Termansen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med kunderne."
 • Louise Bach Tindbæk

  Sagsbehandler
  "Jeg lægger stor vægt på at have en god dialog med vores kunder."
 • Karina Bjergbæk

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god og løbende dialog med kunderne."
 • Bente Thomsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at skabe en god kontakt til kunderne."
 • Ditte Frederiksen Østergaard

  Advokat (L)
  "Jeg arbejder med familie- og arveret, hvor jeg lægger afgørende vægt på nærværende og ordentlig rådgivning."
 • Helena Hvid Sørensen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig, at du som klient oplever en høj faglig og fokuseret sagsbehandling for at sikre dig de bedst mulige resultater."
 • Lena Thomsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med kunderne."
 • Mark Kray Brandt

  Advokatfuldmægtig
  "Det er vigtigt for mig, at mit arbejde udføres præcist, effektivt og professionelt."
 • Katrine Rytter Villadsen

  Advokatfuldmægtig
  "Mit primære arbejdsområde er inden for fast ejendom."
 • Erik Braad

  Advokat (L)
  "Mine faglige specialeområder er fiskeriets forhold, entrepriseret og projektudvikling af fast ejendom."
 • Lene Braad

  Advokat
  "Jeg er ligefrem i min rådgivning, og jeg lægger stor vægt på, at klienten er orienteret om sagens forløb, og dermed føler sig tryg."
 • Vinni Mikkelsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have god og løbende dialog med klienter og samarbejdspartnere, så vi opnår de bedst mulige resultater."
 • Christian Bay Nielsen

  Advokatfuldmægtig
  "Det er vigtigt for mig, at klienten får et solidt juridisk håndværk, men præsenteret på en måde normale mennesker kan forstå."
 • Birthe Landbo Bundgaard

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig, at sagsbehandlingen er ordentlig og effektiv med henblik på opnåelse af det bedst mulige resultat for klienterne."
 • Maria Als Levisen

  Advokatfuldmægtig
  "Jeg beskæftiger mig primært med behandling af konkursboer og rådgivning af erhvervsdrivende, hvor mit fokusområde er landbrugets retsforhold"
 • Jee Pedersen

  Sagsbehandler
  "Jeg lægger stor vægt på at være tilgængelig for klienterne og yde den bedste service."
 • Susanne Lang Pedersen

  Sagsbehandler
  "Jeg lægger stor vægt på at være tilgængelig for klienterne og yde den bedste service."
 • Katrine Nedergaard Paaske

  Advokatfuldmægtig
  "Mit primære arbejdsområde er personskadeerstatning."
 • Marie Bjerre

  Advokat
  "Internationalt udsyn og fokus på kvalitet og grundighed"
 • Birgithe Fabricius

  Sagsbehandler
 • Mathilde Paulsen

  Stud. Jur
  "I mit arbejde prioriterer jeg struktur og grundighed, men med en effektiv udførelse."
 • Line Willum

  Kontormedhjælper
 • Ann Gregersen

  Køkkenmedhjælper
  72 30 12 05
 • Winnie W. Clausen

  Receptionist, Event Manager
  "Jeg sætter en stor ære i at yde en kvalitetsbevidst og effektiv service"
 • Henriette Sølvberg Duus Nielsen

  Sagsbehandler
 • Anette Viborg

  Digital Marketingkoordinator
  "Jeg brænder for den professionelle og nærværende tilstedeværelse online"
 • Maria Porsborg

  Advokat, CPCO
  "Hos STORM Advokatfirma er medarbejderne unikke ressourcer"
 • Lars Lyngdahl

  CCO
  "Den gode historie er mit mantra."
 • Michael Friang Jensen

  Digital Marketingkoordinator
  "Jeg er bindeled mellem teknologi og mennesker, jeg får andre til at forstå den digitale tilgang."
 • Sebastian Glanz

  Direktionsassistent
 • Samida Bachmann

  Stud. Jur
  "Mit primære arbejdsområde er insolvensret, hvor jeg assisterer i behandlingen af konkursboer."
 • Andreas Darwin Madsen

  Stud. Jur
 • Heidi Myrup

  Sagsbehandler
  "En god dialog med klienten og løbende orientering af sagsforløbet er vigtigt for en god sagsbehandling"
 • Lene Simonsen

  Bogholder
  "I mit arbejde sætter jeg en ære i at gøre tingene ordentligt og effektivt"
 • Christian Adriansen

  CFO
  "Jeg lægger stor vægt på, at vores administrative processer fungerer optimalt"
 • Cille Bøgeskov Madsen

  HR Assistent
 • Niells Henrik Møller

  Driftsleder
 • Line Boye Pedersen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig, at du føler, at du er i trygge hænder hos STORM."
 • Henrik Jørgensen

  Advokat (L)
  "Det er min opfattelse, at de bedste resultater opnås via et tæt samarbejde med klienten og ved at have en klar forståelse for klientens interesser og mål"
 • Kim Furbo Agerskov

  Stud. Jur
  "I mit arbejde lægger jeg fokus på effektivitet, samarbejde og høj faglig kvalitet"
 • René Simonsen

  Advokatfuldmægtig
 • Maria Hermansen

  Digital Marketingkoordinator
 • Majken Stegenborg

  Advokatfuldmægtig
  "I mit arbejde er det vigtigt for mig, at alle sagens parter behandles ordentligt med en naturlig respekt og værdighed."
 • Janni Mørch Jacobsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at være tilgængelig for klienterne og yde en god service."
 • Kim Pagels

  Jurist
  "Jeg har siddet på begge sider af bordet, først i fagforbund, senere i Arbejdsskadestyrelsen (nu Arbejdsmarkedets Erhvervssikring)"
 • Thomas Lindschouw

  Advokat (L)
  "I min rådgivning har jeg fokus på at skabe størst mulig værdi for klienten."
 • Camilla Nowak

  Advokat
  "Hvorfor jeg ikke alene kan bidrage med teoretisk viden men også med praktiske løsninger."
 • Louise Steen Vedsø

  Økonomiassistent
 • Mikkel Anker Pedersen

  Advokat, Partner
  "Jeg beskæftiger mig primært med behandling af konkursboer."
 • Torben From

  Advokat (H), mediator
  "For mig er det vigtigt at forstå din virkelighed og dine behov. Det er på den baggrund, jeg kan sikre de rigtige juridiske muligheder og dermed de rigtige løsninger for dig"
....

Vil du gerne ringes op?

Indtast dit telefonnummer nedenfor, så ringer vi dig op snarest muligt.