Fem gode råd om betalingssikkerhed

23. august 2018
3 minutters læsetid

Inkasso er i tidens løb blevet det mest almindelige inddrivelsesmiddel. Derimod er det mindre kendt, at der findes en række supplementer til inkasso.

I denne artikel ser vi nærmere på fem muligheder for at sikre betaling, og dermed mindske risikoen for ubetalte inkassokrav.

Kontant betaling

Den sikreste form for betaling er kontant betaling. Du har fået din betaling, og er den anden part utilfreds, er det op til vedkommende at indbringe sagen for domstolene. I praksis kan det dog være svært, at stille krav om kontant betaling ved større erhvervsmæssige transaktioner. Derfor er det vigtigt at være bevidst om alternativerne.

Forudbetaling og depositum

Forudbetaling af den fulde eller en del af købesummen giver flere fordele. Forudbetalingen giver et klart signal om, at din handelspartner er seriøs omkring transaktionen. Hvis der opstår uenigheder før transaktionen afsluttes, men ingen af parterne er villige til at føre en retssag, giver forudbetalingen en økonomisk dækning, som ellers ikke ville være opnået. Forudbetaling har naturligvis også en positiv indvirkning på din likviditet.

Depositum er relevant hvis købesummen ikke er kendt på forhånd, eksempelvis fordi der udføres arbejde efter timetakst. Depositum har i den forbindelse mange af de samme fordele som forudbetaling ovenfor.

Løbende delafregning og ratebetaling

Løbende delafregning betyder, at det aktuelle tilgodehavende afregnes med løbende intervaller. Eksempelvis kan det fremgå af en aftale, at honoraret for hidtil udført arbejde afregnes den første dag i hver måned. Fordelen er at tilgodehavendet ikke vokser sig unødigt stort, og dermed udgør en økonomisk trussel, hvis debitor enten ikke kan eller vil betale. Ulempen ved delafregning er, at ordningen løbende skal administreres og følges op på.

Ratebetaling minder om delafregning. Ratebetalingen deles op i bestemte rater, og betalingstidspunktet for hver rate fastlægges ved indgåelse af aftalen. Denne model er nemmere at administrere, fordi ratebetalingen modsat delafregning ikke skal beregnes ved hver betaling. Ulempen er at raterne som udgangspunkt ikke kan ændres ensidigt af sælger efter aftalens indgåelse.

Ejendomsforbehold

Salg af varer kan ske med ejendomsforbehold, hvis betingelserne er opfyldt. Et gyldigt ejendomsforbehold medfører, at du kan få fogedrettens hjælp til at tage varen tilbage fra en skyldner, som ikke betaler. Værdien af din sikkerhed svarer med andre ord til værdien af den solgte vare.

Vil du vide mere om ejendomsforbehold, kan du læse artiklen: Styrk likviditeten – få styr på dit ejendomsforbehold

Effektiv betaling

Et vilkår om effektiv betaling indebærer, at skyldner frasiger sig sin eventuelle ret til at modregne egne krav mod dig. Betaling skal dermed ske kontant, og ikke ved modregning med en anden fordring.

Vilkår om effektiv betaling bør fortrinsvis anvendes i erhvervsforhold og med en vis forsigtighed. Domstolene har tidligere underkendt sådanne vilkår i forbrugeraftaler. Ligeledes har domstolene statueret, at vilkår om effektiv betaling i leje- eller leasingkontrakter heller ikke var gyldige, uanset at der var tale om erhvervsforhold.

Har du brug for hjælp til at implementere nye metoder til at sikre effektiv betaling på i din virksomhed? Kontakt os allerede i dag på telefon 72 30 12 05 for en uforpligtende samtale om, hvad vi kan gøre for dig og din virksomhed.

Vil du vide mere om emnet, kontakt mig.

Du er altid velkommen til at henvende dig til os og få  en indledende drøftelse af din sag. Vi har stor erfaring i at analysere situationen og give dig råd om, hvad der er bedst at gøre.

    Ring 8.00 - 16.00
    +45 72 30 12 05
    Eller skriv til os 24/7
    mail@stormadvokatfirma.dk
    cross