Fordring

Business Judgement Rule

Hvad betyder det, hvis jeg ikke kan inddrive min fordring?

Det er altid ærgerligt, hvis en kunde ikke betaler for den vare eller ydelse, som de har modtaget. Hvis du har brug for hjælp til at inddrive dine udestående tilgodehavender, kan inkasso være en løsning.

Hvis du allerede forgæves har forsøgt at inddrive din fordring ved inkasso, kan du indgive en konkursbegæring mod din tidligere kunde.

Hvis din virksomhed har udstedt en faktura, som ikke er blevet betalt, kan du undersøge, om din virksomhed har ret til fradrag for tab på debitorer.

Anmelde fordring i konkursbo

Hvis din tidligere kunde er gået konkurs, kan han ikke betale fordringen, og du må som kreditor anmelde dit tilgodehavende i konkursboet. 

Konkursboet indplacerer de anmeldte krav efter konkursordenen, som er den rækkefølge, som boets kreditorer får dækket sine krav i. 

Øverst i konkursordenen er massekravene, der omfatter omkostningerne ved konkursens behandling. Er der flere midler i boet efter dækning af massekravene, får kravene med privilegium dækning. Et privilegeret krav er f.eks. lønmodtagerens krav på løn.

Dernæst kommer de simple krav, der således alene opnår dækning, hvis der er dækning til massekrav og de privilegerede krav. De fleste krav i konkursboet er simpel fordring, hvilket bl.a. omfatter krav fra leverandører og usikrede lån. Et simpelt krav kaldes også et § 97-krav. 

De sidste, der får dækning af konkursboets midler, er de efterstillede krav, hvilket bl.a. omfatter renter, som påløber efter konkursens indtræden, bødekrav og løfter om gaver, som ikke er givet. Der er i praksis aldrig dividende til disse krav. 

Forsøger nogen at inddrive en fordring hos dig?

Hvis du har modtaget et krav om betaling af en fordring, som du enten ikke kan eller ikke vil betale, er der god grund til at søge professionel rådgivning.

Hvis ikke du betaler fordringen, kan det betyde, at kravet bliver taget til inkasso eller at kreditor indgiver en konkursbegæring mod din virksomhed.

Er du uenig i regningen?

Hvis ikke du er enig i, at du skylder det, som du er blevet opkrævet, bør du kontakte kreditor og forklare, hvorfor du ikke er enig i hans regning til dig med henblik på at finde en løsning, som begge parter kan være tilfredse med.

Hvis ikke I kan finde en løsning på konflikten, står vi klar til at hjælpe dig. Kontakt os på tlf. 72301205.

Er din virksomhed i økonomiske vanskeligheder?

Hvis din virksomhed er i økonomiske vanskeligheder er det mange gange svært at betale regningerne til tiden. Det er et krisetegn, som du som virksomhedsejer skal reagere på.

Hvis din virksomhed ikke betaler sine regninger, er der risiko for, at en kreditor vil indgive en konkursbegæring mod din virksomhed. Vi kan hjælpe dig med at undersøge mulighederne for at afværge en konkurs.

Gå på opdagelse i vores vidensunivers

Læs flere

Skal vi drøfte din sag?

Du er altid velkommen til at henvende dig til os og få  en indledende drøftelse af din sag. Vi har stor erfaring i at analysere situationen og give dig råd om, hvad der er bedst at gøre.

  Mikkel Anker Pedersen
  Ring 8.00 - 16.00
  +45 72 30 12 05
  Eller skriv til os 24/7
  mail@stormadvokatfirma.dk
  Behandling af konkurs efter konkursbegæring
  cross