Erstatning for manglende løn

24. januar 2020
4 minutters læsetid
manglende løn på kontoen

Er din løn ikke gået ind på kontoen, kan du følge denne guide, så du ved, hvad du skal gøre.

Har du ikke fået løn?

Manglende lønudbetaling kan skyldes flere forskellige ting, herunder fejl i lønindberetningen, fejl fra bankens side eller ganske simpelt en forglemmelse.

Den manglende lønudbetaling kan imidlertid også dække over helt andre og større problemer hos din arbejdsgiver, nemlig at denne er presset økonomisk. Er dette årsagen til den manglende lønudbetaling er det vigtigt at du reagerer hurtigt, for at bevare din ret til at få lønnen udbetalt fra Lønmodtagernes Garantifond.

Gratis advokathjælp til inddrivelse af manglende løn

Hvis din arbejdsgiver tages under konkursbehandling, vil du sammen med dit lønkrav, også kunne få dækket rimelige omkostninger til inddrivelse fra Lønmodtagerens Garantifond.

Omkostninger til udfærdigelse af konkursbegæringen og retsafgift kan anmeldes som krav i konkursboet. Disse omkostninger har fortrin i konkursboet, og der vil således altid være dækning for dem, hvis din arbejdsgiver tages under konkursbehandling.

Vi kan tilbyde at inddrive dit krav, således at dette bliver gratis for dig. Du skal I første omgang lægge ud for omkostningerne til inddrivelse på kr. 4.375 inkl. moms. Disse omkostninger vil herefter pålægges din arbejdsgiver at betale i forbindelse med påkravet. Hvis din arbejdsgiver ikke kan betale, og ender med at gå konkurs, vil Lønmodtagernes Garantifond dække omkostningerne, hvorved du får pengene retur fra Garantifonden. På den måde bliver forfølgelsen af dit lønkrav omkostningsfrit for dig i sidste ende. Hvis der skal indgives konkursbegæring vil du skulle lægge ud for retsafgift med kr. kr. 1.500, som efterfølgende vil blive dækket af konkursboet.

Normalvis skal man som konkursbegærer stille med en sikkerhed på omkring kr. 30.000-40.000 for udgifter til boets behandling. Som lønmodtager vil statskassen indestå for sikkerhedsstillelsen, således at du ikke skal.

Lønmodtagere har således generelt gode muligheder for at få dækket deres omkostninger i forbindelse med forsøg på inddrivelse af løn, samt omkostningerne forbundet med en konkursbegæring.

Guide ved manglende løn

Oplever du at din løn ikke går ind til tiden, er her en guide til hvordan du skal forholde dig.

• Se landsdækkende medier for at konstatere om der er generelle problemer med lønudbetalingen.

• Hvis ikke der er generelle problemer, så henvend dig til din arbejdsgiver og hør om der er tale om en fejl.

• Hvis ikke straks denne fejl bliver rettet og lønnen udbetalt, skal du kontakte din fagforening eller en advokat, og bede dem sende en påkravsskrivelse til din arbejdsgiver, hvor der bliver gjort krav på betaling af din løn.

• Hvis lønnen trods påkravsskrivelsen og evt. efterfølgende yderligere varsel ikke indbetales, vil fagforeningen eller advokaten fremsende konkursbegæring mod din arbejdsgiver.

Ovennævnte fremgangsmåde kan afviges såfremt din arbejdsgiver har indsigelser imod dit lønkrav.

Fremgangsmåden, som beskrives mere indgående nedenfor, bør følges for at sikre at dit lønkrav kan søges dækket hos Lønmodtagernes Garantifond, såfremt din arbejdsgiver ikke kan betale lønnen.

Se landsdækkende medier for at konstatere om der er generelle problemer med manglende lønudbetaling

Ved manglende lønudbetaling anbefaler vi, at du starter med at undersøge diverse nyhedsmedier og ser om der er nyheder om problemer med lønudbetaling. Herudover anbefaler vi også at du besøger hjemme-siden for det firma, som står for din lønudbetaling, eksempelvis Dataløn, Danløn m.fl.

Du kan se på tidligere lønsedler, hvilket firma der står for din lønudbetaling.

Til sidst anbefaler vi at du undersøger, om der er generelle problemer med overførsler hos din bank eller hos din arbejdsgivers bank.

Hvis ikke der er generelle problemer med lønudbetalinger, så henvend dig til din arbejdsgiver og hør om der er tale om en fejl.

Hvis der ikke er tale om et generelt problem, bør du henvende dig til din arbejdsgiver, og gøre denne opmærksom på problemet. Vi anbefaler, at du efter samtalen med din arbejdsgiver fremsender en mail til denne, hvor du noterer, hvad I har talt om, og beder dem kvittere for modtagelsen. Sidstnævnte er med henblik på eventuel senere bevisførelse.

Hvis ikke straks denne fejl bliver rettet og lønnen udbetalt, skal du kontakte din fagforening eller en advokat, og bede dem sende en påkravsskrivelse til din arbejdsgiver, hvor der bliver gjort krav på betaling af din løn.

Hvis din arbejdsgiver ikke straks retter fejlen efter, at du har gjort opmærksom på problemet, bør du henvende dig til din fagforening. Hvis du ikke er medlem af en fagforening, eller din fagforening ikke kan være behjælpelige, anbefaler vi, at du henvender dig til en advokat. Her er vi hos STORM Advokatfirma gerne behjælpelige. Vi står for at udarbejde og fremsende påkravsskrivelse til din arbejdsgiver.

Hvis den manglende løn trods påkravsskrivelsen og evt. efterfølgende yderligere varsel ikke indbetales, vil fagforeningen eller advokaten fremsende konkursbegæring mod din arbejdsgiver.

Hvis manglende lønudbetaling forsat ikke udbetales trods påkravsskrivelsen er der mulighed for, at du kan søge dit krav dækket hos Lønmodtagernes Garantifond. Lønmodtagerenes Garantifond dækker lønkrav op til 160.000 kr.

Lønmodtagernes Garantifond dækker imidlertid kun, hvis din arbejdsgiver er gået konkurs.

Næste skridt vil derfor være, at din fagforening eller advokaten fremsender konkursbegæring mod din arbejdsgiver. Vi hjælper ligeledes gerne med at udarbejde og indsende konkursbegæringen.

Du skal være opmærksom på, at det kan tage op til 8 uger fra din arbejdsgiver erklæres konkurs til du modtager udbetaling fra Lønmodtagernes Garantifond.

Kontakt os på telefon 72 30 12 05, hvis du ikke har modtaget din løn.

Vil du vide mere om emnet, kontakt mig.

Du er altid velkommen til at henvende dig til os og få  en indledende drøftelse af din sag. Vi har stor erfaring i at analysere situationen og give dig råd om, hvad der er bedst at gøre.

  Ring 8.00 - 16.00
  +45 72 30 12 05
  Eller skriv til os 24/7
  mail@stormadvokatfirma.dk
  Mikkel Anker Pedersen
  Mikkel Anker Pedersen
  Advokat, Partner
  cross