mail@stormadvokatfirma.dk | 72 30 12 05 | Vi har åbent man-tors 8-16, fre 8-15

[wpseo_breadcrumb]

Stiftelse af selskab

Går du med tanker om at stifte en virksomhed, så er det væsentligt at overveje, hvilken virksomhedsform, der er den rette, når du skal stifte selskab.

Der findes forskellige virksomhedsformer, når du skal stifte selskab i Danmark, og der kan fx være tale om: 

 • Oprettelse af ApS (anpartsselskab)
 • Oprettelse af A/S (aktieselskab)
 • Oprettelse af enkeltmandsvirksomhed
 • Oprettelse af I/S (interessentskab)

Stift selskab – Vælg den rigtige virksomhedsform

Valg af virksomhedsform afhænger i høj grad af, hvad den kommende virksomhed skal beskæftige sig med. En af fordelene ved at oprette et anpartsselskab eller et aktieselskab – også kaldet et kapitalselskab – er særligt, at der er begrænset hæftelse, hvilket betyder, at selskabets kreditorer alene kan rette krav mod selskabet. Ved en enkeltmandsvirksomhed hæfter ejeren derimod direkte og ubegrænset for virksomhedens dispositioner. 

Derudover er der mange juridiske problemstillinger, som man som virksomhedsejer kan tage højde for på et tidligt stadie, og gerne allerede ved oprettelsen af virksomheden. Det er vigtigt, at der tænkes langsigtet, når der bliver stiftet et selskab, og det er vores erfaring, at alle virksomheder bør fokusere på følgende forhold allerede ved opstart: 

 • Ejeraftale

Såfremt der er flere ejere, er det væsentligt at få udarbejdet en ejeraftale, som regulerer fx arbejdsmængde, prioritering og roller, og hvad der skal ske, hvis en ejer ønsker at træde ud af selskabet igen. 

 • Kontrakter og vilkår

I mange virksomheder udgør nogle få kunder en meget stor del af virksomhedens omsætning, hvilket kan gøre virksomheden sårbar. Det er derfor afgørende, at der udarbejdes det bedst mulige kontraktgrundlag, da det meget ofte er virksomhedens fundament.  

Ved STORM Advokatfirma har vores advokater stor erfaring i at rådgive om de forskellige virksomhedsformer, herunder fordele og ulemper, og vi brænder for at finde den rette løsning med udgangspunkt i din kommende virksomheds behov.

Oprettelse af selskaber 

Stiftelse af anpartsselskab (ApS)

Oprettelse af ApS kræver grundlæggende følgende: 

 • Et stiftelsesdokument
 • Vedtægter
 • Indbetaling af selskabskapital på minimum kr. 40.000,00
 • Ejerbog

Stiftelsesdokumentet indeholder en masse oplysninger omkring selskabet, herunder valg af ledelse, som vi indhenter hos dig, imens vedtægterne er virksomhedens offentligt tilgængelige ”regelsæt”, som skal efterleves af selskabet og af selskabets ledelse. 

Når stiftelsesdokument og vedtægter er udarbejdet og underskrevet og selskabskapitalen er indbetalt, sørger vi for at stifte selskabet hos Erhvervsstyrelsen, og fremsender efterfølgende et samlet resumé fra Erhvervsstyrelsen, som dokumenterer, at selskabet er stiftet og har fået sit eget CVR-nummer, som der nu kan udføres arbejde fra. 

Derudover sørger vi for at registrere selskabets ejerforhold hos Erhvervsstyrelsen, som består af to typer af ejere: 

 • Legale ejere

Personer eller virksomheder, der ejer mindst 5% af selskabskapitalen, eller råder over mindst 5% af stemmerettighederne. 

 • Reelle ejere

Personer, der direkte eller indirekte ejer mere end 25% af selskabskapitalen, eller har anden afgørende kontrol, fx vetoret, ret til at udpege bestyrelsesmedlemmer eller lignende. 

Slutteligt fremsender vi en samlet digital selskabsmappe med alle selskabets dokumenter, herunder en opdateret ejerbog, hvoraf det fremgår, hvem der ejer virksomheden. 

Stiftelse af aktieselskab (A/S)

Oprettelse af et aktieselskab kræver grundlæggende følgende: 

 • Et stiftelsesdokument
 • Vedtægter
 • Indbetaling af selskabskapital på minimum kr. 400.000,00
 • Ejerbog

Vedrørende selskabskapitalen er der mulighed for en delvis indbetaling på minimum 25% af kr. 400.000,00, dvs. kr. 100.000,00. Selskabets ledelse kan så efterfølgende kræve den ubetalte del af selskabskapitalen indbetalt på anfordring. 

Stiftelsesdokumentet indeholder en masse oplysninger omkring selskabet, herunder valg af bestyrelse og direktion, som vi indhenter hos dig, imens vedtægterne er virksomhedens offentligt tilgængelige ”regelsæt”, som skal efterleves af selskabet og af selskabets ledelse. 

Når stiftelsesdokument og vedtægter er udarbejdet og underskrevet og selskabskapitalen er indbetalt, sørger vi for at stifte selskabet hos Erhvervsstyrelsen, og fremsender efterfølgende et samlet resumé fra Erhvervsstyrelsen, som dokumenterer, at selskabet er stiftet og har fået sit eget CVR-nummer, som der nu kan udføres arbejde fra. 

Derudover sørger vi for at registrere selskabets ejerforhold hos Erhvervsstyrelsen, som består af to typer af ejere: 

 • Legale ejere

Personer eller virksomheder, der ejer mindst 5% af selskabskapitalen, eller råder over mindst 5% af stemmerettighederne. 

 • Reelle ejere

Personer, der direkte eller indirekte ejer mere end 25% af selskabskapitalen, eller har anden afgørende kontrol, fx vetoret, ret til at udpege bestyrelsesmedlemmer eller lignende. 

Slutteligt fremsender vi en samlet digital selskabsmappe med alle selskabets dokumenter, herunder en opdateret ejerbog, hvoraf det fremgår, hvem der ejer virksomheden. 

Stiftelse af interessentskab (I/S)

De overordnede krav til stiftelse af I/S (interessentskab) er følgende: 

 • Mindst to ejere, der kan være både personer og virksomheder (fysiske eller juridiske personer). 
 • Ejerne hæfter personligt, ubegrænset og solidarisk, hvilket betyder, at en kreditor kan rette sit krav mod den enkelte interessent, når betaling ikke er modtaget fra interessentskabet. 
 • Ingen kapitalkrav
 • Ingen pligt til at indsende årsrapport, hvis én af interessenterne er en person. 
 • Pligt til at indsende årsrapport, hvis alle interessenter er selskaber. 

Derudover er det ved stiftelse af et I/S helt afgørende, at der bliver udarbejdet en interessentskabskontrakt, som regulerer det nærmere forhold mellem interessenterne. 

FAQ

 • Kan man stadig oprette IVS (iværksætterselskab)?

Det var tidligere en mulighed at stifte et iværksætterselskab (IVS) med begrænset hæftelse med et kapitalkrav på kr. 1,00. 

Det er ikke længere muligt at stifte virksomhedsformen iværksætterselskab (IVS), da Folketinget har besluttet at udfase dette. 

Det er bestemt, at eksisterende IVS’er skal omregistreres til et ApS eller A/S senest den 15. oktober 2021. Denne omregistrering kan ske ved en simpel anmeldelse, hvor kapitalkravet på kr. 40.000,00 (for omdannelse til ApS) dokumenteres ved indbetaling af differencen mellem IVS’ets nuværende registrerede kapital (fx kr. 1,00) og ny kapital på mindst kr. 40.000,00. 

 • Får man fradrag for advokatomkostninger til stiftelse af selskab?

Erhvervsvirksomheder har fradrag for erhvervsrelaterede udgifter til advokat, men der er dog ikke fradrag for udgifter til advokat, når der er tale om stiftelse af selskab/etablering af virksomhed. 

 • Hvad koster det at stifte et ApS/A/S?

Vi har ikke faste priser på vores honorar for stiftelse af selskaber, da det afhænger af de konkrete omstændigheder, men kontakt os endelig for en nærmere aftale. 

Ved stiftelse af et selskab, vil der desuden skulle betales et gebyr til Erhvervsstyrelsen, som pt. (2021) udgør kr. 670,00. 

Vil du ringes op?

  Skriv dit telefonnummer og tryk på telefonrøret, så kontakter vi dig.