mail@stormadvokatfirma.dk | 72 30 12 05 | Vi har åbent man-tors 8-16, fre 8-15

sæt gang i generationsskiftet nu

Det gode generationsskifte

Når en landmand sælger sit landbrug til en søn eller datter, skal sagen håndteres lige så professionelt, som hvis bedriften skulle have været solgt i fri handel”. Læs mere om det gode generationsskifte i landbruget i den seneste artikel af Jens Axel Kruchov, Advokat, Partner, bragt i Agrar+ juli 2015


Der er mange hensyn at tage, når en landbrugsbedrift skal skifte ejer, og der samtidig er tale om et generationsskifte.

Forklaringen er, at der i forbindelse med en familiehandel står rigtig meget på spil – ikke mindst økonomisk, men bestemt også med hensyn til at bevare gode relationer i familien.

Derfor kan det efter min opfattelse ikke betones stærkt nok, at når en landmænd sælger sin bedrift til en søn eller en datter, så skal processen i alle henseender håndteres lige så professionelt, som hvis bedriften skulle have været solgt til fremmede i fri handel.

Store hensyn at tage

Det betyder for eksempel, at der skal ydes fuldt ud samme respekt for sælgers og købers forhold og interesser. Der er således store hensyn at tage til hele sælgers og købers familie. Ikke mindst skal det afklares fuldstændigt, hvilke skattemæssige konsekvenser generationsskiftet får for begge parter.

Via de erfaringer, jeg har gjort ved at arbejde med generationsskifter i landbruget igennem en årrække, ved jeg, at ”det gode generationsskifte” tilgodeser alle disse forhold.

For at sikre dette er det min anbefaling, at man indleder processen med at udarbejde en grundig og detaljeret drejebog for det generationsskifte, der står for døren.

Som et første punkt bør drejebogen indeholde en beskrivelse af både sælgers og købers forhold og mål.

Ejendomme og værdiansættelser

Dernæst skal det fremgå, hvilke ejendomme, der indgår i det generationsskifte, der planlægges. Her skal der også være en beskrivelse af, hvilke forhold der gør sig gældende i forbindelse med værdiansættelsen af diverse aktiver.

Som et næste punkt skal drejebogen rumme en grundig gennemgang af alle de skattemæssige forhold og finansieringsforholdene – samt på hvilke vilkår finansieringen er tilvejebragt.

Endelig skal drejebogen indeholde beskrivelser af relevante modeller for det forestående generationsskifte – samt anbefalinger af, hvilken model det konkrete generationsskifte bør gennemføres under.

Alle skal kende drejebogen

Når drejebogen foreligger, skal den gennemgås for sælger og køber. Og for at opretholde gode relationer i den samlede familie bør drejebogen også præsenteres for hele personkredsen her, så alle er fuldstændigt på det rene med, hvad der skal ske.

I øvrigt kommer drejebogen også til at fungere som et operationelt styringsredskab for den landbrugsbedrift, det hele handler om, indtil generationsskiftet bliver ført ud i livet.

I forbindelse med gennemførelsen af et generationsskifte på en landbrugsbedrift anbefaler jeg, at man samtidig får alle de familieretlige forhold i familien gennemgået.

Min begrundelse herfor er, at køber i mange tilfælde ønsker at overtage ejendommen som særeje for at sikre sine værdier, hvis han eller hun skulle blive skilt.

Testamente og fremtidsfuldmagt

Desuden bør sælger efter min opfattelse oprette et testamente og en fremtidsfuldmagt i forbindelse med gennemførelsen af generationsskiftet. Hermed er de arvemæssige forhold bragt på plads. Og skulle sælger blive ude af stand til at varetage sine egne personlige og økonomiske interesser, ligger det klart, hvem der i denne situation skal varetage disse interesser på hans eller hendes vegne.

Al erfaring viser, at de ressourcer de involverede parter og deres advokat anvender på at udarbejde en god drejebog, er rigtigt godt givet ud. En grundig og detaljeret drejebog bidrager nemlig til at sikre, at generationsskiftet kommer til at foregå på et oplyst og afstemt grundlag – og dermed har gode chancer for at blive en succes, fordi alle parter – både sælger og køber og familien omkring – bliver godt tilfredse med det, der er sket, og måden det er sket på.