mail@stormadvokatfirma.dk | 72 30 12 05 - Åbningstider man-tors 08-16 og fre 08-15.

Nyheder


Dato: 
|

Det gode generationsskifte

Når en landmand sælger sit landbrug til en søn eller datter, skal sagen håndteres lige så professionelt, som hvis bedriften skulle have været solgt i fri handel”. Læs mere om det gode generationsskifte i landbruget i den seneste artikel af Jens Axel Kruchov, Advokat, Partner, bragt i Agrar+ juli 2015


Der er mange hensyn at tage, når en landbrugsbedrift skal skifte ejer, og der samtidig er tale om et generationsskifte.

Forklaringen er, at der i forbindelse med en familiehandel står rigtig meget på spil – ikke mindst økonomisk, men bestemt også med hensyn til at bevare gode relationer i familien.

Derfor kan det efter min opfattelse ikke betones stærkt nok, at når en landmænd sælger sin bedrift til en søn eller en datter, så skal processen i alle henseender håndteres lige så professionelt, som hvis bedriften skulle have været solgt til fremmede i fri handel.

Store hensyn at tage

Det betyder for eksempel, at der skal ydes fuldt ud samme respekt for sælgers og købers forhold og interesser. Der er således store hensyn at tage til hele sælgers og købers familie. Ikke mindst skal det afklares fuldstændigt, hvilke skattemæssige konsekvenser generationsskiftet får for begge parter.

Via de erfaringer, jeg har gjort ved at arbejde med generationsskifter i landbruget igennem en årrække, ved jeg, at ”det gode generationsskifte” tilgodeser alle disse forhold.

For at sikre dette er det min anbefaling, at man indleder processen med at udarbejde en grundig og detaljeret drejebog for det generationsskifte, der står for døren.

Som et første punkt bør drejebogen indeholde en beskrivelse af både sælgers og købers forhold og mål.

Ejendomme og værdiansættelser

Dernæst skal det fremgå, hvilke ejendomme, der indgår i det generationsskifte, der planlægges. Her skal der også være en beskrivelse af, hvilke forhold der gør sig gældende i forbindelse med værdiansættelsen af diverse aktiver.

Som et næste punkt skal drejebogen rumme en grundig gennemgang af alle de skattemæssige forhold og finansieringsforholdene – samt på hvilke vilkår finansieringen er tilvejebragt.

Endelig skal drejebogen indeholde beskrivelser af relevante modeller for det forestående generationsskifte – samt anbefalinger af, hvilken model det konkrete generationsskifte bør gennemføres under.

Alle skal kende drejebogen

Når drejebogen foreligger, skal den gennemgås for sælger og køber. Og for at opretholde gode relationer i den samlede familie bør drejebogen også præsenteres for hele personkredsen her, så alle er fuldstændigt på det rene med, hvad der skal ske.

I øvrigt kommer drejebogen også til at fungere som et operationelt styringsredskab for den landbrugsbedrift, det hele handler om, indtil generationsskiftet bliver ført ud i livet.

I forbindelse med gennemførelsen af et generationsskifte på en landbrugsbedrift anbefaler jeg, at man samtidig får alle de familieretlige forhold i familien gennemgået.

Min begrundelse herfor er, at køber i mange tilfælde ønsker at overtage ejendommen som særeje for at sikre sine værdier, hvis han eller hun skulle blive skilt.

Testamente og fremtidsfuldmagt

Desuden bør sælger efter min opfattelse oprette et testamente og en fremtidsfuldmagt i forbindelse med gennemførelsen af generationsskiftet. Hermed er de arvemæssige forhold bragt på plads. Og skulle sælger blive ude af stand til at varetage sine egne personlige og økonomiske interesser, ligger det klart, hvem der i denne situation skal varetage disse interesser på hans eller hendes vegne.

Al erfaring viser, at de ressourcer de involverede parter og deres advokat anvender på at udarbejde en god drejebog, er rigtigt godt givet ud. En grundig og detaljeret drejebog bidrager nemlig til at sikre, at generationsskiftet kommer til at foregå på et oplyst og afstemt grundlag – og dermed har gode chancer for at blive en succes, fordi alle parter – både sælger og køber og familien omkring – bliver godt tilfredse med det, der er sket, og måden det er sket på.

Mød vores team med specialistviden og handlekraft

 • Rune Hyllested

  Advokat (L), CEO
  "Jeg arbejder med erhvervslivets transaktioner, hvor jeg tænker fremsynet og helhedsorienteret."
 • Jens Axel Kruchov

  Advokat, Partner
  "Jeg arbejder med familieret og landbrugsret, hvor jeg lægger et helhedssyn på mine kunders udfordringer og muligheder."
 • Shapol N. Enggaard

  Advokat, Partner, CMO
  "Er du kommet til skade, skal du have den rigtige erstatning. Stå ikke alene med forsikringsselskabet."
 • Charlotte Marie Schmidt Christensen

  Advokat
  "Når en ulykke rammer, er der mange bekymringer, der melder sig. Jeg sørger for, at du ikke skal bekymre dig om at få den rigtige erstatning."
 • Susanne Dalsager

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med kunderne."
 • Susanne Termansen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med kunderne."
 • Louise Bach Tindbæk

  Sagsbehandler
  "Jeg lægger stor vægt på at have en god dialog med vores kunder."
 • Karina Bjergbæk

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god og løbende dialog med kunderne."
 • Bente Thomsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at skabe en god kontakt til kunderne."
 • Ditte Frederiksen Østergaard

  Advokat (L)
  "Jeg arbejder med familie- og arveret, hvor jeg lægger afgørende vægt på nærværende og ordentlig rådgivning."
 • Helena Hvid Sørensen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig, at du som klient oplever en høj faglig og fokuseret sagsbehandling for at sikre dig de bedst mulige resultater."
 • Lena Thomsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med kunderne."
 • Mark Kray Brandt

  Advokatfuldmægtig
  "Det er vigtigt for mig, at mit arbejde udføres præcist, effektivt og professionelt."
 • Katrine Rytter Villadsen

  Advokatfuldmægtig
  "Mit primære arbejdsområde er inden for fast ejendom."
 • Erik Braad

  Advokat (L)
  "Mine faglige specialeområder er fiskeriets forhold, entrepriseret og projektudvikling af fast ejendom."
 • Lene Braad

  Advokat
  "Jeg er ligefrem i min rådgivning, og jeg lægger stor vægt på, at klienten er orienteret om sagens forløb, og dermed føler sig tryg."
 • Vinni Mikkelsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have god og løbende dialog med klienter og samarbejdspartnere, så vi opnår de bedst mulige resultater."
 • Christian Bay Nielsen

  Advokatfuldmægtig
  "Det er vigtigt for mig, at klienten får et solidt juridisk håndværk, men præsenteret på en måde normale mennesker kan forstå."
 • Birthe Landbo Bundgaard

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig, at sagsbehandlingen er ordentlig og effektiv med henblik på opnåelse af det bedst mulige resultat for klienterne."
 • Maria Als Levisen

  Advokatfuldmægtig
  "Jeg beskæftiger mig primært med behandling af konkursboer og rådgivning af erhvervsdrivende, hvor mit fokusområde er landbrugets retsforhold"
 • Jee Pedersen

  Sagsbehandler
  "Jeg lægger stor vægt på at være tilgængelig for klienterne og yde den bedste service."
 • Susanne Lang Pedersen

  Sagsbehandler
  "Jeg lægger stor vægt på at være tilgængelig for klienterne og yde den bedste service."
 • Katrine Nedergaard Paaske

  Advokatfuldmægtig
  "Mit primære arbejdsområde er personskadeerstatning."
 • Marie Bjerre

  Advokat
  "Internationalt udsyn og fokus på kvalitet og grundighed"
 • Birgithe Fabricius

  Sagsbehandler
 • Mathilde Paulsen

  Stud. Jur
  "I mit arbejde prioriterer jeg struktur og grundighed, men med en effektiv udførelse."
 • Line Willum

  Kontormedhjælper
 • Ann Gregersen

  Køkkenmedhjælper
  72 30 12 05
 • Winnie W. Clausen

  Receptionist, Event Manager
  "Jeg sætter en stor ære i at yde en kvalitetsbevidst og effektiv service"
 • Henriette Sølvberg Duus Nielsen

  Sagsbehandler
 • Anette Viborg

  Digital Marketingkoordinator
  "Jeg brænder for den professionelle og nærværende tilstedeværelse online"
 • Maria Porsborg

  Advokat, CPCO
  "Hos STORM Advokatfirma er medarbejderne unikke ressourcer"
 • Lars Lyngdahl

  CCO
  "Den gode historie er mit mantra."
 • Michael Friang Jensen

  Digital Marketingkoordinator
  "Jeg er bindeled mellem teknologi og mennesker, jeg får andre til at forstå den digitale tilgang."
 • Sebastian Glanz

  Direktionsassistent
 • Samida Bachmann

  Stud. Jur
  "Mit primære arbejdsområde er insolvensret, hvor jeg assisterer i behandlingen af konkursboer."
 • Andreas Darwin Madsen

  Stud. Jur
 • Heidi Myrup

  Sagsbehandler
  "En god dialog med klienten og løbende orientering af sagsforløbet er vigtigt for en god sagsbehandling"
 • Lene Simonsen

  Bogholder
  "I mit arbejde sætter jeg en ære i at gøre tingene ordentligt og effektivt"
 • Christian Adriansen

  CFO
  "Jeg lægger stor vægt på, at vores administrative processer fungerer optimalt"
 • Cille Bøgeskov Madsen

  HR Assistent
 • Niells Henrik Møller

  Driftsleder
 • Line Boye Pedersen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig, at du føler, at du er i trygge hænder hos STORM."
 • Henrik Jørgensen

  Advokat (L)
  "Det er min opfattelse, at de bedste resultater opnås via et tæt samarbejde med klienten og ved at have en klar forståelse for klientens interesser og mål"
 • Kim Furbo Agerskov

  Stud. Jur
  "I mit arbejde lægger jeg fokus på effektivitet, samarbejde og høj faglig kvalitet"
 • René Simonsen

  Advokatfuldmægtig
 • Maria Hermansen

  Digital Marketingkoordinator
 • Majken Stegenborg

  Advokatfuldmægtig
  "I mit arbejde er det vigtigt for mig, at alle sagens parter behandles ordentligt med en naturlig respekt og værdighed."
 • Janni Mørch Jacobsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at være tilgængelig for klienterne og yde en god service."
 • Kim Pagels

  Jurist
  "Jeg har siddet på begge sider af bordet, først i fagforbund, senere i Arbejdsskadestyrelsen (nu Arbejdsmarkedets Erhvervssikring)"
 • Thomas Lindschouw

  Advokat (L)
  "I min rådgivning har jeg fokus på at skabe størst mulig værdi for klienten."
 • Camilla Nowak

  Advokat
  "Hvorfor jeg ikke alene kan bidrage med teoretisk viden men også med praktiske løsninger."
 • Louise Steen Vedsø

  Økonomiassistent
 • Mikkel Anker Pedersen

  Advokat, Partner
  "Jeg beskæftiger mig primært med behandling af konkursboer."
 • Torben From

  Advokat (H), mediator
  "For mig er det vigtigt at forstå din virkelighed og dine behov. Det er på den baggrund, jeg kan sikre de rigtige juridiske muligheder og dermed de rigtige løsninger for dig"
....

Vil du gerne ringes op?

Indtast dit telefonnummer nedenfor, så ringer vi dig op snarest muligt.