mail@stormadvokatfirma.dk | 72 30 12 05 | Vi har åbent man-tors 8-16, fre 8-15

  Skriv dit telefonnummer og tryk på telefonrøret, så kontakter vi dig.

  [wpseo_breadcrumb]

  FAQ – Insolvens

  Inkasso

  Hvad gør man, hvis man ikke kan betale virksomhedens regninger?

  Hvis man ikke betaler sine regninger, vil man i første omgang få en eller flere rykkere med rykkergebyrer. På den måde vokser regningen. Man risikerer også at blive sendt til en inkasso, og man kan blive registreret i RKI.

  Hvad betyder det, at virksomheden er taget til inkasso?

  Det betyder, at den virksomhed du skylder penge har bedt en advokat, et inkassobureau eller virksomhedens egen inkassoafdeling om at forsøge at inddrive gælden hos dig og din virksomhed. 

  Du kan blive sendt til inkasso, hvis du ikke har betalt din regning og har modtaget mindst én rykker med et inkassovarsel. Når din gæld er taget til inkasso løber der ekstra omkostninger og gebyrer på, som du også skal betale. 

  Hvad sker der ved et fogedretsmøde? 

  Kreditor kan bede fogedretten om at indkalde dig til et fogedretsmøde, hvis du ikke betaler din gæld til tiden. Det gælder både for personer, personligt ejede virksomheder og selskaber. Den som hæfter for gælden, kan blive indkaldt. 

  Formålet med fogedretsmødet er at finde ud af, om du kan betale gælden, samt om kreditor kan få udlæg i nogle af dine eller virksomhedens ting. På mødet vil fogeden spørge dig om du kan betale gælden. Hvis du ikke kan det, vil kreditoren eller hans advokat stille dig nogle spørgsmål for at vurdere dine muligheder for at lave en afdragsordning. 

  Hvis du kan afdrage på gælden, skal I blive enige om, hvor meget du skal betale pr. måned, og hvornår du skal betale første gang. Du vil også blive spurgt til, om du eller virksomheden ejer ting med værdi, bl.a. hus, erhvervslokaler, penge i banken, tilgodehavender, personbil, varebil eller andre køretøjer mv. Hvis du, virksomheden eller selskabet, ejer ting med værdi vil kreditor bede om at få udlæg i tingen. 

  Det er strafbart at lyve i fogedretten, og du skal svare sandt på alle spørgsmål.

  Hvad betyder det, at der er foretaget udlæg i noget?

  Udlægget er en sikkerhed for kreditor, fordi kreditor senere kan kræve tingen solgt på tvangsauktion, og overskuddet fra auktionen vil være et afdrag på gælden. Hvis der er foretaget udlæg i en af dine ting, f.eks. i din varebil, må du ikke sælge bilen uden aftale med den kreditor, der har udlæg i bilen. 

  Ofte vil kreditor ikke udnytte muligheden for en tvangsauktion, hvis I har indgået en aftale om en afdragsordning, og du overholder den.  

  Hvad sker der hvis jeg ikke møder op i fogedretten?
  Det er vigtigt, at du møder op til fogedretsmødet. Hvis du ikke møder op, kan kreditor bede fogedretten om at få politiet til at hente dig ind til fogedretsmødet på et senere tidspunkt uden varsel. Det kaldes en politifremstilling. Fogeden kan også komme hjem til dig, hvis du ikke selv møder op, og det kaldes en udkørende fogedforretning. 

  Der er flere omkostninger forbundet med politifremstilling og udkørende fogedretning, og det skal du betale. Det kan derfor blive dyrt, hvis du ikke møder op i fogedretten. Hvis du bliver syg, skal du give besked til fogedretten og din kreditor hurtigst muligt. Du skal være opmærksom på, at fogeden kan bede dig sende en lægeerklæring.  

  Tvangsauktion

  Hvad er en tvangsauktion?

  En tvangsauktion er en auktion, som bliver holdt i fogedretten. Hvis man skylder penge til en, som får udlæg i huset, bilen eller andre ting, så kan det ende med en tvangsauktion, hvis man ikke kan betale gælden. 

  Det kan også være banken eller kreditforeningen med pant i f.eks. huset, som forlanger at huset bliver solgt på tvangsauktion. Bagefter går beløbet fra tvangsauktionen til at dække gælden. Den del af gælden som ikke bliver dækket, skylder man stadigvæk. 

  Hvad er forskellen på konkurs og tvangsauktion?

  En tvangsauktion angår kun den ene ting, som er på tvangsauktion. Hvis dit hus går på tvangsauktion, så berører det f.eks. ikke din bil, som du stadig kan beholde. Modsat omfatter en konkurs alt hvad man ejer. 

  Kan mit hus blive solgt på tvangsauktion selvom jeg ikke er gået konkurs?

  Ja, det kan det godt. Hvis man ikke betaler terminsydelser til dem, som har pant i huset, eller hvis der er taget udlæg i huset, så kan huset blive solgt på tvangsauktion. Bagefter ejer man ikke længere huset, og dem med pant eller udlæg får beløbet fra auktionen til dækning af gælden. 

  Den gæld der ikke er dækket, skylder man også bagefter, men man er ikke gået konkurs. 

  Konkurs

  Hvorfor går man konkurs?

  Man kan gå konkurs, hvis man ikke kan betale sine regninger til tiden. Kan man ikke det, er man insolvent. 

  Den kreditor som ikke får sine penge til tiden, kan bede skifteretten om at indlede en konkursbehandling. Det siges, at man begærer virksomheden eller personen konkurs. Som virksomhedsejer kan man også gøre det selv, hvis man kan se, at der ikke er andre udveje. I sidstnævnte tilfælde kaldes det en egenbegæring om konkurs. 

  Hvem kan gå konkurs? 

  Groft sagt kan alt og alle gå konkurs. Det kan være private personer, personer med personligt ejede virksomheder, selskaber og foreninger. 

  Hvem kan erklære nogen konkurs?

  Det er i sidste ende skifteretten som beslutter, om betingelserne for konkurs er opfyldt. Skifteretten vurderer det, når der er indgivet en begæring om konkurs. 

  Skifteretten vil særligt se på, om personer eller virksomheden kan betale sine regninger til tiden eller ej. Hvis det ikke er tilfældet, bliver der indledt en konkursbehandling. 

  Hvad sker der når et selskab går konkurs?

  Hvis et selskab, f.eks. et ApS eller et A/S, eller en forening går konkurs, omfatter konkursen alle værdier som selskabet eller foreningen ejer samt den gæld, som selskabet eller foreningen har. 

  Som ejer af selskabet hæfter man ikke for selskabets gæld, med mindre man har stillet kaution eller pant til sikkerhed for selskabets gæld. Hvis man ender med at indfri dele af selskabets gæld pga. en personlig kaution, bør man overveje, om man skal søge gældssanering efter konkursen. 

  Hvad sker der når en person går konkurs?

  Hvis man går personligt konkurs, betyder det alt hvad man ejer – både i virksomhed og privat – er omfattet af konkursen. Hvis en enkeltmandsvirksomhed eller en anden personligt ejet virksomhed går konkurs, så går den person, der ejer virksomheden også konkurs. 

  Konkursen omfatter både den personligt ejede virksomheds værdier og gæld samt personens private værdier og gæld. Det betyder, at konkursen både omfatter biler og maskiner brugt i virksomheden samt huset til privat bolig, privat opsparing og den private bil. 

  Når konkursen er afsluttet står man tilbage med den gæld, som ikke er blevet dækket af konkursen. Så kan det blive relevant at undersøge, om man kan få gældssanering. 

  Rekonstruktion

  Hvad er en rekonstruktion?

  En rekonstruktion er en mulighed for personer, virksomheder og selskaber i økonomisk krise. En rekonstruktion er et middel til at rette op på økonomien i virksomheden eller selskabet. Det er med andre ord en mulighed for at hjælpe virksomheden til at komme på rette kurs igen. 

  En rekonstruktion kan rumme en tvangsakkord eller en virksomhedsoverdragelse, og i mange tilfælde begge dele. Virksomhedsoverdragelsen kan omfatte hele eller dele af virksomheden. 

  En tvangsakkord betyder, at al virksomhedens gæld til kreditorerne bliver nedsat. En rekonstruktion er kun en mulighed, hvis et flertal af kreditorerne bakker op. Hvis en rekonstruktion ikke lykkes, vil det altid ende med en konkurs. 

  Hvad er forskellen på rekonstruktion og konkurs?

  Formålet med en rekonstruktion er at rette op på økomonien, så virksomheden igen kan blive solvent. Virksomheden arbejder sammen med rekonstruktøren og den regnskabskyndige tillidsmand om at finde en løsning. 

  Mens arbejdet står på, beholder virksomheden rådigheden over virksomhedens og dens ting. Hvis en rekonstruktion lykkes, står virksomheden bagefter tilbage som sund og levedygtig. 

  Formålet med en konkurs er at virksomheden skal afvikles, og alt skal omsættes i penge. Det betyder, at virksomheden skal sælges, virksomhedens varebil, maskiner, og øvrige ting skal sælges, tilgodehavender skal inddrives mv. Overskuddet fra salget skal fordeles blandt kreditorerne som afdrag på gælden. 

  Når en person, virksomhed eller et selskab går konkurs, er det konkursboets kurator, som bestemmer hvad der skal ske, og den konkursramte ejer kan ikke råde over virksomheden eller den ting.   

  Gældssanering

  Hvad er en gældssanering?

  En gældssanering er en mulighed for at få nedsat eller slettet sin gæld. Det er en mulighed, hvis gælden er uoverskuelig stor. Man skal med andre ord være håbløst forgældet. 

  Det er kun personer og ikke selskaber og virksomheder, som kan søge om gældssanering. 

  Hvor stor skal min gæld være for at få gældsanering?

  Det er forskelligt fra person til person. Gælden skal være så stor, at det ikke kan forventes at man kan betale den tilbage over en årrække. Det er en samlet vurdering af din husstands samlede indtægt og gældens størrelse. 

  Som tommelfingerregel kan ikke få en gældssanering, hvis man kan betale gælden tilbage i løbet af ca. 10 år. 

   

  Hvordan får jeg gældssanering?

  Det er retten som vurderer om man opfylder kravene til at kunne få en gældssanering. Man søger om gældsanering ved at sende en ansøgning til skifteretten i den retskreds, hvor du bor. Ansøgningen skal laves på en blanket, som kan findes her

  Er det gratis at søge om gældssanering? 

  Ja, det er gratis, hvis man selv laver sin ansøgning og sender den til retten. Hvis man har brug for hjælp fra en advokat eller andre til at lave sin ansøgning, skal man selv betale for det. 

   

  Gældssanering efter en konkurs

  Hvis man efter en konkurs står tilbage med en stor gæld fra virksomheden, kan man søge om gældssanering på nogle lidt lempeligere vilkår. Det kan også være en gæld, som stammer fra ægtefællens/samleverens virksomhed, som er gået konkurs. 

  Afdragsperioden vil typisk blive sænket fra 5 år til 3 år. Ansøgningen skal være sendt til skifteretten inden konkursboet bliver afsluttet. 

  Vil du ringes op?

   Skriv dit telefonnummer og tryk på telefonrøret, så kontakter vi dig.