mail@stormadvokatfirma.dk | 72 30 12 05 | Vi har åbent man-tors 8-16, fre 8-15

[wpseo_breadcrumb]

Gældssanering

Ved en gældssanering vil din gæld blive nedsat eller helt bortfalde. For at få gældssanering er der en række krav, som skal være opfyldt. Det er bl.a. en betingelse for gældssanering, at der ikke inden for de nærmeste år er udsigt til at opfylde gældsforpligtelserne. Dernæst kræves det, at du og din husstand skal have afklarede økonomiske forhold. Man må heller ikke have indrettet sig med henblik på gældssanering. Således vil afkald på arv ofte hindre gældssanering. Yderligere må en ikke uvæsentlig del af gælden ikke stamme fra strafbare forhold eller bøder inden for nyere tid. 

Hvem kan få gældssanering?

Alle personer kan søge gældssanering, men man skal være opmærksom på, at det som udgangspunkt er hele husstandens indtægter og udgifter, som er relevante i forhold til gældssanering. Således har ægtefællens eller samleverens indtægter og udgifter betydning for gældssaneringen.  

Som nævnt er der krav om afklarede økonomiske forhold. Dette gælder, uanset om det er en lønmodtager, pensionist, førtidspensionist eller person på fleksjob, som indgiver ansøgning om gældssanering.

Hvordan får man gældssanering?

Man skal sende et ansøgningsskema til skifteretten, som indkalder til et indledende møde. Som en del af skemaet skal man opstille et budget for husstanden, samt oplyse om den gæld, som ønskes saneres. Skifteretten skal lave et forslag til gældssanering, som bl.a. læner sig op af et budget for husstanden.  I budgettet indgår husstandens indtægter samt udgifter til bl.a. bolig, udgifter til at erhverve sin indtægt samt et rådighedsbeløb. Vedr. boligudgifter skal man være opmærksom på, at det alene er såkaldt rimelig husleje, som kan medtages i budgettet. 

Forslaget og budgettet behandles på et afsluttende møde i skifteretten, hvor skifteretten tager stilling til om gældssanering kan gives.

Hvilken gæld saneres?

Al gæld, der er stiftet inden skifteretten indleder sagen omfattes af gældsaneringen. Dette gælder også skat, studiegæld og anden offentlig gæld. Gæld, som er sikret via pant eller tilsvarende, omfattes dog ikke af en gældssanering. 

Hvad betyder gældssanering for ansøgeren?

Ansøgeren får ved gældssaneringen nedsat sin gæld til en procentsats, som efter omstændighederne kan være 0. Den del af gælden, som ikke bortfalder, skal afvikles over 5 år. Ansøgeren skal spare afdragene op hver måned, mens kreditorerne skal have dividende 1 gang om året. 

Særlige regler for gældssanering i konkurs

Der gælder særlige regler for personer, som er under konkurs med erhvervsmæssig gæld. Hvis man får gældssanering i tilknytning til konkurs skal man alene betale afdrag i 3 år. Samtidig er der ikke krav om, at ansøgeren og husstanden har afklarede økonomiske forhold. For at opnå en gældssanering, hvor man alene skal betale afdrag i 3 år, er det ligeledes et krav, at størstedelen af gælden skal stamme fra erhvervsmæssige forhold. 

Kontakt vores advokater med speciale i gældssaneringer, for at høre mere om, hvordan vi kan bistå med at finde den bedste løsning.

Hvis du skal søge gældssanering foregår det hos Skifteretten i din retskreds. Du finder ansøgningsskema her. Det er Skifteretten, der udpeger en advokat som hjælper i din sag.

Vil du ringes op?

    Skriv dit telefonnummer og tryk på telefonrøret, så kontakter vi dig.