mail@stormadvokatfirma.dk | 72 30 12 05 - vi har åbent man-tors 8-16, fre 8-15

Nyheder

 • STORM
 • Artikler
 • Virksomheder kan have indhentet ubrugelige samtykkeerklæringer

Dato: 
|

Virksomheder kan have indhentet ubrugelige samtykkeerklæringer

Har din virksomhed indhentet ubrugelige samtykkeerklæringer til behandling af personfølsomme oplysninger? Vi kan hjælpe dig og din virksomhed med at få styr på behandlingen af persondata.

Persondataforordningens ikrafttræden nærmer sig med hastige skridt, og flere virksomheder begynder at blive opmærksomme på at opfylde de strenge krav til behandling af personfølsomme oplysninger.

For mange virksomheder virker det attraktivt blot at indhente samtykke, for derefter at fortsætte som virksomheden altid har gjort. Virksomheden bør dog være varsom. Dels er et samtykke ikke altid tilstrækkeligt, dels er et samtykke ubrugeligt, hvis det er indhentet forkert.

God databehandlingsskik

God databehandlingsskik er en samlet betegnelse for en række brede krav til, hvordan virksomheden skal opføre sig, når den behandler persondata. Disse regler gælder uanset om virksomheden har modtaget et samtykke til behandlingen eller ej. Hvis virksomheden indhenter et ellers gyldigt samtykke, men den behandling der samtykkes til ikke overholder god databehandlingskik, vil behandlingen på trods af samtykket være ulovlig.

De væsentligste dele af god databehandlingsskik kan kort opsummeres i følgende punkter:

– Indsamling af oplysninger skal ske til udtrykkeligt angivne formål, og senere behandling må ikke stride imod disse formål

– Oplysningerne skal være relevante, tilstrækkelige og ikke omfatte mere end nødvendigt i forhold til formålet

– Der skal ske fornøden kontrol, ajourføring og berigtigelse af oplysningerne

– Oplysningerne må ikke opbevares på en måde, hvor det er muligt at identificere den bagvedliggende fysiske person i et længere tidsrum end nødvendigt i forhold til formålet

Gyldighedsbetingelser for et samtykke

Et samtykke er en viljestilkendegivelse, som er frivillig, specifik og informeret. Opfylder et samtykke ikke samtlige disse krav, kan det ikke bruges som lovligt grundlag for databehandlingen. Virksomheden risikerer dermed at få en bøde eller et pålæg fra Datatilsynet.

En viljestilkendegivelse er en aktiv handling, som tilkendegiver, at den registrerede har til hensigt at afgive sit samtykke. Dette betyder, at det ikke er muligt at indhente et stiltiende samtykke, eller at forpligtige en person, som undlader at reagere på en opfordring. Typeeksemplet er afkrydsningsfelter for nyhedsbreve i webshops, som ikke må være afkrydset på forhånd.

Frivillig betyder, at den registrerede skal afgive samtykket uden tvang. Kravet om frivillighed indebærer også, at den registrerede ikke må stilles dårligere, fordi vedkommende ikke ønsker at give samtykke. Dette kan eksempelvis være samtykkeerklæringer indhentet fra en medarbejder under trussel om afskedigelse.

Specifik betyder, at den registrerede person skal oplyses om præcist, hvilke typer af oplysninger der behandles om vedkommende, hvem der foretager behandlingen, og hvilke formål oplysninger behandles til.

Informeret betyder, at den registrerede i øvrigt skal have alle de oplysninger, som er nødvendige for, at den registrerede kan vurdere, om han eller hun bør give samtykke.

Tilbagekaldelse af samtykke

Virksomheden bør være opmærksom på, at den registrerede på ethvert tidspunkt, og helt uden begrundelse, kan tilbagekalde sit samtykke.

En virksomhed der har baseret lovligheden af helt essentielle forretningsgange eller processer i driften på samtykkeerklæringer, eksempelvis markedsføring ved brug af visse medarbejderoplysninger, kan risikere, at skulle spilde værdifuld tid og ressourcer på at håndtere fremtidige problemer, såfremt et samtykke trækkes tilbage. Det medfører både værdispild og en usolid grobund for en vækstende virksomhed.

Hvis du ser trusler i den måde din virksomhed håndterer samtykkeerklæringer i dag, eller muligheder i hvordan de kan håndteres i fremtiden, er du velkommen til at kontakte os for et uforpligtigende møde.

Skrevet af

Mød vores team med specialistviden og handlekraft

 • Rune Hyllested

  Advokat (L), Adm. Partner
  "Jeg arbejder med erhvervslivets transaktioner, hvor jeg tænker fremsynet og helhedsorienteret."
 • Jens Axel Kruchov

  Advokat, Partner
  "Jeg arbejder med familieret og landbrugsret, hvor jeg lægger et helhedssyn på mine kunders udfordringer og muligheder."
 • Shapol N. Enggaard

  Advokat, Partner
  "Er du kommet til skade, skal du have den rigtige erstatning. Stå ikke alene med forsikringsselskabet."
 • Charlotte Marie Schmidt Christensen

  Advokat
  "Når en ulykke rammer, er der mange bekymringer, der melder sig. Jeg sørger for, at du ikke skal bekymre dig om at få den rigtige erstatning."
 • Susanne Dalsager

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med kunderne."
 • Susanne Termansen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med kunderne."
 • Louise Bach Tindbæk

  Sagsbehandler
  "Jeg lægger stor vægt på at have en god dialog med vores kunder."
 • Karina Bjergbæk

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god og løbende dialog med kunderne."
 • Bente Thomsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at skabe en god kontakt til kunderne."
 • Ditte Frederiksen Østergaard

  Advokat (L)
  "Jeg arbejder med familie- og arveret, hvor jeg lægger afgørende vægt på nærværende og ordentlig rådgivning."
 • Helena Hvid Sørensen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig, at du som klient oplever en høj faglig og fokuseret sagsbehandling for at sikre dig de bedst mulige resultater."
 • Heidi Balle Aaen

  Økonomi- og Administrationschef
  "Det er vigtigt for mig, at kunden er i centrum."
 • Lena Thomsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med kunderne."
 • Mark Kray Brandt

  Stud. Jur
  "Det er vigtigt for mig, at mit arbejde udføres præcist, effektivt og professionelt."
 • Katrine Rytter Villadsen

  Advokatfuldmægtig
  "Mit primære arbejdsområde er inden for fast ejendom."
 • Erik Braad

  Advokat (L)
  "Mine faglige specialeområder er fiskeriets forhold, entrepriseret og projektudvikling af fast ejendom."
 • Conny Holmehave

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med klienterne, så vi skaber et optimalt samarbejde og derigennem opnår de bedst mulige resultater."
 • Lene Braad

  Advokat
  "Jeg er ligefrem i min rådgivning, og jeg lægger stor vægt på, at klienten er orienteret om sagens forløb, og dermed føler sig tryg."
 • Vinni Mikkelsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have god og løbende dialog med klienter og samarbejdspartnere, så vi opnår de bedst mulige resultater."
 • Ida Bjerggaard Kristensen

  Advokatfuldmægtig
  "I mit arbejde prioriterer jeg en høj grad af grundighed, struktur og effektivitet. "
 • Christian Bay Nielsen

  Advokatfuldmægtig
  "Det er vigtigt for mig, at klienten får et solidt juridisk håndværk, men præsenteret på en måde normale mennesker kan forstå."
 • Birthe Landbo Bundgaard

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig, at sagsbehandlingen er ordentlig og effektiv med henblik på opnåelse af det bedst mulige resultat for klienterne."
 • Niclas Friis Hay

  Advokatfuldmægtig
  "Jeg bestræber mig på at præcisere forståelsen og omfanget af konkurslovens regler og principper, hvor der forsat er mange uafklarede spørgsmål"
 • Maria Als Levisen

  Advokatfuldmægtig
  "Jeg beskæftiger mig primært med behandling af konkursboer og rådgivning af erhvervsdrivende, hvor mit fokusområde er landbrugets retsforhold"
 • Jee Pedersen

  Sagsbehandler
  "Jeg lægger stor vægt på at være tilgængelig for klienterne og yde den bedste service."
 • Mikkel Secher Marcussen

  HR Chef
  "Gennem topmotiverede og engagerede ledere og medarbejdere, får kunderne den bedste oplevelse."
 • Susanne Lang Pedersen

  Sagsbehandler
  "Jeg lægger stor vægt på at være tilgængelig for klienterne og yde den bedste service."
 • Katrine Nedergaard Paaske

  Stud. Jur
  "Mit primære arbejdsområde er personskadeerstatning."
 • Jens Amstrup Møller

  Advokat
  "Jeg arbejder primært med rådgivning af virksomheder inden for en lang række juridiske områder."
 • Katrine Søndergaard

  Økonomielev
 • Inga Sand Sørensen

  Advokat
 • Camilla Søndergaard

  Stud. Jur
 • Marie Bjerre

  Advokat
  "Internationalt udsyn og fokus på kvalitet og grundighed"
 • Birgithe Fabricius

  Sagsbehandler
 • Nicolas Mikkelsen

  Advokat
 • Peter Lyhne Nielsen

  Stud. Jur
  "Ved løsning af mine arbejdsopgaver lægger jeg vægt på, at arbejdet udføres grundigt og effektivt."
 • Mathilde Paulsen

  Stud. Jur
  "I mit arbejde prioriterer jeg struktur og grundighed, men med en effektiv udførelse."
 • Jeppe Vistisen

  Stud. Jur
  "Mit primære arbejdsområde er indenfor insolvensret."
 • Line Willum

  Kontormedhjælper
 • Ann Gregersen

  Køkkenmedhjælper
  72 30 12 05
 • Winnie W. Clausen

  Receptionist
  "Jeg sætter en stor ære i at yde en kvalitetsbevidst og effektiv service"
 • Henriette Sølvberg Duus Nielsen

  Sagsbehandler
 • Henrik Bech Skadhauge

  Driftsleder
  "Jeg ligger stor vægt på en troværdig og nær kontakt med sagens parter."
 • Anette Viborg

  Digital Marketingkoordinator
  "Jeg brænder for den professionelle og nærværende tilstedeværelse online"
 • Maria Porsborg

  Advokat
  "Jeg beskæftiger mig primært med retssager og konflikthåndtering"
 • Lars Lyngdahl

  Presse- og kommunikationsansvarlig
  "Den gode historie er mit mantra."
 • Alina Rabkevitch

  Digital Marketingkoordinator
  "Det er vigtigt at have fokus på information, og hvordan denne kan tilgås nemt og effektivt for alle parter"
 • Emil Vejby Thorndahl

  Stud. Jur
  "I mit arbejde prioriterer jeg professionalisme og faglighed"
  72 30 12 05
 • Michael Friang Jensen

  Digital Marketingkoordinator
  "Jeg er bindeled mellem teknologi og mennesker, jeg får andre til at forstå den digitale tilgang."
 • Sebastian Glanz

  Studiemedhjælper
 • Hanne Anker-Ladefoged

  Praktikant, Familieret
 • Samida Bachmann

  Stud. Jur
  "Mit primære arbejdsområde er insolvensret, hvor jeg assisterer i behandlingen af konkursboer."
 • Andreas Darwin Madsen

  Stud. Jur
 • Iain Buchanan Taylor

  Solicitor (EU advokat)
 • Mikkel Anker Pedersen

  Advokat, Associeret Partner
  "Jeg beskæftiger mig primært med behandling af konkursboer."
 • Anders Munk Zacho

  Advokat (L), Associeret Partner
  "Med mig som din advokat får du en engageret rådgiver med en stærk faglig profil."
....

Kontakt os

Se åbningstider

Vil du gerne ringes op?

Indtast dit telefonnummer nedenfor, så ringer vi dig op snarest muligt.

Kategorier