mail@stormadvokatfirma.dk | 72 30 12 05 - Åbningstider man-tors 08-16 og fre 08-15.

Nyheder

 • STORM
 • Artikler
 • Virksomheder kan have indhentet ubrugelige samtykkeerklæringer

Dato: 
|

Virksomheder kan have indhentet ubrugelige samtykkeerklæringer

Har din virksomhed indhentet ubrugelige samtykkeerklæringer til behandling af personfølsomme oplysninger? Vi kan hjælpe dig og din virksomhed med at få styr på behandlingen af persondata.

Persondataforordningens ikrafttræden nærmer sig med hastige skridt, og flere virksomheder begynder at blive opmærksomme på at opfylde de strenge krav til behandling af personfølsomme oplysninger.

For mange virksomheder virker det attraktivt blot at indhente samtykke, for derefter at fortsætte som virksomheden altid har gjort. Virksomheden bør dog være varsom. Dels er et samtykke ikke altid tilstrækkeligt, dels er et samtykke ubrugeligt, hvis det er indhentet forkert.

God databehandlingsskik

God databehandlingsskik er en samlet betegnelse for en række brede krav til, hvordan virksomheden skal opføre sig, når den behandler persondata. Disse regler gælder uanset om virksomheden har modtaget et samtykke til behandlingen eller ej. Hvis virksomheden indhenter et ellers gyldigt samtykke, men den behandling der samtykkes til ikke overholder god databehandlingskik, vil behandlingen på trods af samtykket være ulovlig.

De væsentligste dele af god databehandlingsskik kan kort opsummeres i følgende punkter:

– Indsamling af oplysninger skal ske til udtrykkeligt angivne formål, og senere behandling må ikke stride imod disse formål

– Oplysningerne skal være relevante, tilstrækkelige og ikke omfatte mere end nødvendigt i forhold til formålet

– Der skal ske fornøden kontrol, ajourføring og berigtigelse af oplysningerne

– Oplysningerne må ikke opbevares på en måde, hvor det er muligt at identificere den bagvedliggende fysiske person i et længere tidsrum end nødvendigt i forhold til formålet

Gyldighedsbetingelser for et samtykke

Et samtykke er en viljestilkendegivelse, som er frivillig, specifik og informeret. Opfylder et samtykke ikke samtlige disse krav, kan det ikke bruges som lovligt grundlag for databehandlingen. Virksomheden risikerer dermed at få en bøde eller et pålæg fra Datatilsynet.

En viljestilkendegivelse er en aktiv handling, som tilkendegiver, at den registrerede har til hensigt at afgive sit samtykke. Dette betyder, at det ikke er muligt at indhente et stiltiende samtykke, eller at forpligtige en person, som undlader at reagere på en opfordring. Typeeksemplet er afkrydsningsfelter for nyhedsbreve i webshops, som ikke må være afkrydset på forhånd.

Frivillig betyder, at den registrerede skal afgive samtykket uden tvang. Kravet om frivillighed indebærer også, at den registrerede ikke må stilles dårligere, fordi vedkommende ikke ønsker at give samtykke. Dette kan eksempelvis være samtykkeerklæringer indhentet fra en medarbejder under trussel om afskedigelse.

Specifik betyder, at den registrerede person skal oplyses om præcist, hvilke typer af oplysninger der behandles om vedkommende, hvem der foretager behandlingen, og hvilke formål oplysninger behandles til.

Informeret betyder, at den registrerede i øvrigt skal have alle de oplysninger, som er nødvendige for, at den registrerede kan vurdere, om han eller hun bør give samtykke.

Tilbagekaldelse af samtykke

Virksomheden bør være opmærksom på, at den registrerede på ethvert tidspunkt, og helt uden begrundelse, kan tilbagekalde sit samtykke.

En virksomhed der har baseret lovligheden af helt essentielle forretningsgange eller processer i driften på samtykkeerklæringer, eksempelvis markedsføring ved brug af visse medarbejderoplysninger, kan risikere, at skulle spilde værdifuld tid og ressourcer på at håndtere fremtidige problemer, såfremt et samtykke trækkes tilbage. Det medfører både værdispild og en usolid grobund for en vækstende virksomhed.

Hvis du ser trusler i den måde din virksomhed håndterer samtykkeerklæringer i dag, eller muligheder i hvordan de kan håndteres i fremtiden, er du velkommen til at kontakte os for et uforpligtigende møde.

Skrevet af

Mød vores team med specialistviden og handlekraft

 • Rune Hyllested

  Advokat (L), CEO
  "Jeg arbejder med erhvervslivets transaktioner, hvor jeg tænker fremsynet og helhedsorienteret."
 • Jens Axel Kruchov

  Advokat, Partner
  "Jeg arbejder med familieret og landbrugsret, hvor jeg lægger et helhedssyn på mine kunders udfordringer og muligheder."
 • Shapol N. Enggaard

  Advokat, Partner, CMO
  "Er du kommet til skade, skal du have den rigtige erstatning. Stå ikke alene med forsikringsselskabet."
 • Charlotte Marie Schmidt Christensen

  Advokat
  "Når en ulykke rammer, er der mange bekymringer, der melder sig. Jeg sørger for, at du ikke skal bekymre dig om at få den rigtige erstatning."
 • Susanne Dalsager

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med kunderne."
 • Susanne Termansen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med kunderne."
 • Louise Bach Tindbæk

  Sagsbehandler
  "Jeg lægger stor vægt på at have en god dialog med vores kunder."
 • Karina Bjergbæk

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god og løbende dialog med kunderne."
 • Bente Thomsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at skabe en god kontakt til kunderne."
 • Helena Hvid Sørensen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig, at du som klient oplever en høj faglig og fokuseret sagsbehandling for at sikre dig de bedst mulige resultater."
 • Lena Thomsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med kunderne."
 • Mark Kray Brandt

  Advokatfuldmægtig
  "Det er vigtigt for mig, at mit arbejde udføres præcist, effektivt og professionelt."
 • Katrine Rytter Villadsen

  Advokatfuldmægtig
  "Mit primære arbejdsområde er inden for fast ejendom."
 • Erik Braad

  Advokat (L)
  "Mine faglige specialeområder er fiskeriets forhold, entrepriseret og projektudvikling af fast ejendom."
 • Lene Braad

  Advokat
  "Jeg er ligefrem i min rådgivning, og jeg lægger stor vægt på, at klienten er orienteret om sagens forløb, og dermed føler sig tryg."
 • Vinni Mikkelsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have god og løbende dialog med klienter og samarbejdspartnere, så vi opnår de bedst mulige resultater."
 • Christian Bay Nielsen

  Advokatfuldmægtig
  "Det er vigtigt for mig, at klienten får et solidt juridisk håndværk, men præsenteret på en måde normale mennesker kan forstå."
 • Birthe Landbo Bundgaard

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig, at sagsbehandlingen er ordentlig og effektiv med henblik på opnåelse af det bedst mulige resultat for klienterne."
 • Maria Als Levisen

  Advokatfuldmægtig
  "Jeg beskæftiger mig primært med behandling af konkursboer og rådgivning af erhvervsdrivende, hvor mit fokusområde er landbrugets retsforhold"
 • Jee Pedersen

  Sagsbehandler
  "Jeg lægger stor vægt på at være tilgængelig for klienterne og yde den bedste service."
 • Susanne Lang Pedersen

  Sagsbehandler
  "Jeg lægger stor vægt på at være tilgængelig for klienterne og yde den bedste service."
 • Katrine Nedergaard Paaske

  Advokatfuldmægtig
  "Personligt prioriterer jeg en forståelig og tryg sagsbehandling, hvor jeg altid er til at få fat på."
 • Marie Bjerre

  Advokat
  "Internationalt udsyn og fokus på kvalitet og grundighed"
 • Birgithe Fabricius

  Sagsbehandler
 • Mathilde Paulsen

  Stud. Jur
  "I mit arbejde prioriterer jeg struktur og grundighed, men med en effektiv udførelse."
 • Line Willum

  Kontormedhjælper
 • Ann Gregersen

  Køkkenmedhjælper
  72 30 12 05
 • Winnie W. Clausen

  Receptionist, Event Manager
  "Jeg sætter en stor ære i at yde en kvalitetsbevidst og effektiv service"
 • Henriette Sølvberg Duus Nielsen

  Sagsbehandler
 • Anette Viborg

  Digital Marketingkoordinator
  "Jeg brænder for den professionelle og nærværende tilstedeværelse online"
 • Maria Porsborg

  Advokat, CPCO
  "Hos STORM Advokatfirma er medarbejderne unikke ressourcer"
 • Lars Lyngdahl

  CCO
  "Den gode historie er mit mantra."
 • Michael Friang Jensen

  Digital Marketingkoordinator
  "Jeg er bindeled mellem teknologi og mennesker, jeg får andre til at forstå den digitale tilgang."
 • Sebastian Glanz

  Direktionsassistent
 • Andreas Darwin Madsen

  Stud. Jur
 • Heidi Myrup

  Sagsbehandler
  "En god dialog med klienten og løbende orientering af sagsforløbet er vigtigt for en god sagsbehandling"
 • Lene Simonsen

  Bogholder
  "I mit arbejde sætter jeg en ære i at gøre tingene ordentligt og effektivt"
 • Christian Adriansen

  CFO
  "Jeg lægger stor vægt på, at vores administrative processer fungerer optimalt"
 • Cille Bøgeskov Madsen

  HR Assistent
 • Line Boye Pedersen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig, at du føler, at du er i trygge hænder hos STORM."
 • Henrik Jørgensen

  Advokat (L)
  "Det er min opfattelse, at de bedste resultater opnås via et tæt samarbejde med klienten og ved at have en klar forståelse for klientens interesser og mål"
 • Kim Furbo Agerskov

  Stud. Jur
  "I mit arbejde lægger jeg fokus på effektivitet, samarbejde og høj faglig kvalitet"
 • René Simonsen

  Advokatfuldmægtig
 • Maria Hermansen

  Digital Marketingkoordinator
 • Majken Stegenborg

  Advokatfuldmægtig
  "I mit arbejde er det vigtigt for mig, at alle sagens parter behandles ordentligt med en naturlig respekt og værdighed."
 • Janni Mørch Jacobsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at være tilgængelig for klienterne og yde en god service."
 • Kim Pagels

  Jurist
  "Jeg har siddet på begge sider af bordet, først i fagforbund, senere i Arbejdsskadestyrelsen (nu Arbejdsmarkedets Erhvervssikring)"
 • Thomas Lindschouw

  Advokat (L)
  "I min rådgivning har jeg fokus på at skabe størst mulig værdi for klienten."
 • Camilla Nowak

  Advokat
  "Udgangspunktet for min rådgivning er den virkelighed, som de finansielle virksomheder befinder sig i."
 • Louise Steen Vedsø

  Økonomiassistent
  "I mit arbejde prioriterer jeg omhu, grundighed og struktur, på en så effektiv måde som muligt."
 • Henrik Bech Skadhauge

  Estate Manager
 • Mette Veggerby Sørensen

  Sagsbehandler
  "Jeg finder det særligt centralt at indgå i en positiv og åben dialog med kunder, samarbejdspartnere og kolleger."
 • Nadja Maria Velásquez

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en åben, ærlig og nærværende dialog med vores kunder, så de føler sig trygge under sagsforløbet."
 • Louise Holm Sørensen

  Stud. Jur
  "Jeg ser udfordringer frem for problemer, hvilket afspejler sig i mit arbejde, hvor jeg prioriterer høj faglig kvalitet med en grundig og effektiv tilgang."
 • Kristian Regnar Pedersen

  Advokat (L)
 • Torben From

  Advokat (H), mediator
  "For mig er det vigtigt at forstå din virkelighed og dine behov. Det er på den baggrund, jeg kan sikre de rigtige juridiske muligheder og dermed de rigtige løsninger for dig"
 • Mikkel Anker Pedersen

  Advokat, Partner
  "Jeg beskæftiger mig primært med behandling af konkursboer."
....

Vil du gerne ringes op?

Indtast dit telefonnummer nedenfor, så ringer vi dig op snarest muligt.