Erstatning for overtrædelse af persondatareglerne

11. november 2020
2 minutters læsetid
overtrædelse krænkelse persondatareglerne GDPR

Hvad er en overtrædelse eller krænkelse af persondatareglerne (GDPR), og hvornår giver det ret til erstatning, godtgørelse, eller begge dele?

Hvis du er interesseret i at læse mere, kan du læse den uddybende artikel “Kan du få godtgørelse for krænkelse af personoplysninger?”

Hvornår er dine rettigheder krænket?

Der gælder både danske og EU-baserede regler for hvornår virksomheder, myndigheder, mv. må behandle dine personoplysninger, hvad de må bruge oplysningerne til, samt en række andre krav som skal opfyldes for at behandlingen er lovlig. Disse regler findes primært i en EU–forordning, kendt som GDPR-forordningen, samt den danske databeskyttelseslov. Der findes også et stort antal særlove med områdespecifik regulering, f.eks. lov om helbredsoplysninger mv. på arbejdsmarkedet.

Når den som behandler dine personoplysninger ikke opfylder de gældende regler, er der som udgangspunkt sket en krænkelse af dine rettigheder til lovlig behandling af dine personoplysninger.

Der kan godt foreligge en behandling af dine personoplysninger, som du ikke bryder dig om, men som stadig er lovlig.

Hvis dine rettigheder er krænket bør du i første omgang gøre indsigelse over for den som foretager krænkelsen – typisk den såkaldte ”dataansvarlige”. Uanset om du senere kan blive berettiget til en økonomisk kompensation, bør den første prioritet være, at gøre mest muligt for stoppe krænkelsen fra at blive fortsat.

Hvornår giver en krænkelse ret til erstatning eller godtgørelse?

Erstatning er en kompensation for et økonomisk tab, som du har lidt. Den første betingelse for erstatning er derfor altid, at du har lidt et økonomisk tab – dvs. et tab som kan gøres op i penge. De fleste kunder som ringer til os vedrørende krænkelse af personoplysninger står enten uden mulighed for at bevise et penge tab, eller har slet ikke lidt et pengetab. Allerede derfor er det i mange tilfælde irrelevant at vurdere de øvrige betingelser for erstatning.

Selvom der ikke er lidt et pengetab, kan der stadig være mulighed for at få kompensation for en uretmæssig krænkelse. Denne kompensation kaldes godtgørelse, tort eller tortgodtgørelse. Det er en kompensation for at din person, ære, frihed, eller fred på retsstridig vis er blevet krænket.

Både muligheden for at få tort og udmålingen af hvor stor kompensation der gives kan i praksis være tæt på umulig for almindelige mennesker at vurdere på egen hånd. Vi får ofte spørgsmål som ”Har min arbejdsgiver/kommunen/myndigheder ret til at behandle mine oplysninger som de har gjort?”, ”Hvad kan jeg gøre for at stoppe det?”, ”Kan jeg lægge sag an og hvad kan jeg få i kompensation?” og ”Jeg har intet overblik, hvordan skal jeg forholde mig til hele situationen”.

Hos STORM Advokatfirma har vi bred erfaring inden for både persondataretten og ansættelsesretten. Hvis du ønsker at vide mere om mulighederne for kompensation, kan du med fordel læse vores uddybende artikel, som vi har henvist til ovenfor

Vil du vide mere om emnet, kontakt mig.

Du er altid velkommen til at henvende dig til os og få  en indledende drøftelse af din sag. Vi har stor erfaring i at analysere situationen og give dig råd om, hvad der er bedst at gøre.

    Ring 8.00 - 16.00
    +45 72 30 12 05
    Eller skriv til os 24/7
    mail@stormadvokatfirma.dk
    cross