mail@stormadvokatfirma.dk | 72 30 12 05 | Vi har åbent man-tors 8-16, fre 8-15

[wpseo_breadcrumb]

Virksomhedsformer og modeller

Stort set alle virksomheder, både familieejede og selskabsejede skal på et tidspunkt skifte ejer. Ved generationsskifte af erhvervsvirksomheder er dette specielt interessant, idet der kan være betydelige skattemæssige effekter ved de enkelte modeller. Generationsskifte af virksomheder er derfor en specialopgave for specialister.

Et generationsskifte af en virksomhed kan grundlæggende ske gennem overdragelse af en personlig virksomhed eller et selskab. Overdragelsen af den personlige virksomhed er typisk mere teknisk kompliceret. Det kan derfor være fordelagtigt at generationsskifte et selskab i stedet for. Virksomhedsejeren bør overveje om virksomheden skal startes i et selskab frem for en personlig virksomhed, eller om en allerede igangværende virksomhed skal gennemgå en skattepligtig eller en skattefri virksomhedsomdannelse, således at den personlige virksomhed omdannes til et selskab. For små og mellemstore virksomheder er anpartsselskabet (ApS) ofte et populært valg som selskabsform, dels grundet det lave krav til selskabskapitalen, dels grundet de lempede administrative regler i forhold til aktieselskaber. Derfor ses der et stort brug af anpartsselskab ved generationsskifte.

Omlægning af selskabsform i forbindelse med generationsskifte

Den største udfordring i alle generationsskift er den likviditetsmæssige udvanding, der sker i forbindelse med udløsning af skat, gaveafgifter og andre afgifter. Det er et område, der har stor politisk bevågenhed og der er derfor nogle særdeles detaljerede og varierede regler bag de forskellige generationsskiftemodeller.

For at minimere det samlede skatte- og afgiftsmæssige aftryk af et generationsskifte benyttes ofte en kombination af en lempelig værdiansættelse, en skattemæssig succession, ydelse af gaver, ligesom en omstrukturering af virksomheden til et selskab kan komme på tale. 

En af mulighederne i et generationsskifte er at omdanne virksomheden til et selskab - typisk et ApS. Derved opnås der muligheder for at spare en tinglysningsafgift, ligesom selve generationsskiftet kan gennemføres glidende og opdeles i forskellige selskabsenheder, eksempelvis et produktionsselskab og et ejendomsselskab.

I forbindelse med et generationsskifte i virksomheder kan den oprindelige ejer have et ønske om at lade værdierne overgå til den nye generation, men samtidigt selv beholde kontrollen over sin virksomhed. En typisk anvendt generationsskiftemetode til dette formål er det såkaldte a b model generationsskifte. Her anvendes selskabslovens regler om a og b aktier i generationsskiftet. Værdierne i virksomheden samles på stemmeløse b aktier, der kan overdrages, samtidigt med at en lille del af værdien, men alle stemmerne forbliver tilknyttet a aktierne, som den oprindelige virksomhedsejer beholder.

 

Der kan efter omstændighederne være strukturerings- og skattemæssige fordele for den oprindelige virksomhedsejer i et generationsskifte, såfremt vedkommende har etableret en holdingstruktur, og det alene er driftsselskabet, der generationsskiftes. Er driftsselskabet allerede etableret uden et holdingselskab kan løsningen være at foretage en aktieombytning før generationsskifte. Ved aktieombytning indskydes et nyt holdingselskab mellem ejeren og driftsselskabet. Der er flere regler og overvejelser som bør vurderes, herunder om aktieombytningen bør gennemføres skattefrit eller skattepligtigt, og derfor anbefaler vi at man altid konsulterer en rådgiver på forhånd. 

Overdragelse af aktier i forbindelse med generationsskifte 

Der gælder særlige regler om overdragelse af aktier med succession, som er særligt relevante ved generationsskifte. Såfremt den virksomhed, der skal overdrages helt eller delvist, ejer aktier i andre selskaber, omfatter overdragelsen efter omstændighederne også et aktieportefølje generationsskifte. For at undgå en utilsigtet beskatning, bør de skattemæssige konsekvenser altid klarlægges med hjælp fra en professionel rådgiver før generationsskiftet gennemføres.

Vil du ringes op?

    Skriv dit telefonnummer og tryk på telefonrøret, så kontakter vi dig.