mail@stormadvokatfirma.dk | 72 30 12 05 | Vi har åbent man-tors 8-16, fre 8-15

[wpseo_breadcrumb]

Afslag på varigt mén fra ulykkesforsikring

Mange oplever at få et afslag på godtgørelse for varigt mén fra sin ulykkesforsikring. Det kan eksempelvis være, fordi forsikringsselskabet mener, at din skade ikke er omfattet af dækningen, at dine gener ikke er tilstrækkeligt alvorlige til at berettige til udbetaling, eller at selve ulykken ikke udgør en ulykke i forsikringsbetingelsernes forstand. 

Der kan derfor være mange forskellige begrundelser for et afslag på varigt mén fra forsikringsselskabet. Uanset hvad begrundelsen er, har du mulighed for at klage over forsikringsselskabets afgørelse og bede dem revurdere deres afgørelse, hvis du ikke er enig i afgørelsen.


Er du komme til skade?

Få en gratis vurdering af din sag. Udfyld formularen nedenfor, så kontakter vi dig om din sag.


  Anmeldelse til forsikringsselskab

  Vi ser ofte, at ulykker ikke er beskrevet tydeligt nok i forbindelse med den tilskadekomnes anmeldelse til ulykkesforsikringsselskabet, og at forsikringsselskabet derefter træffer afgørelse om, at ulykken ikke er dækningsberettiget. 

  Det klassiske eksempel er, hvor den tilskadekomne har pådraget sig en knæskade med varigt mén til følge, og det over for forsikringsselskabet bare er beskrevet, at den tilskadekomne var ude at gå en tur. Hvis den tilskadekomne under gåturen derimod har fået et vrid i knæet, og dette ikke er beskrevet over for forsikringsselskabet, risikerer man, at forsikringsselskabet afviser skaden, da en almindelig gåtur i sig selv ikke er egnet til at medføre en knæskade, og da der derfor heller ikke kan siges at være sket en pludselig hændelse, som har resulteret i en personskade.

  Beskriv skaden korrekt og i mange detaljer

  Det er derfor altafgørende, at ulykken beskrives korrekt over for forsikringsselskabet i forbindelse med anmeldelsen, da forsikringsselskabet bruger din forklaring til at afgøre, om selve ulykkestilfældet er omfattet af din forsikringsdækning. Utilstrækkelige forklaringer vedrørende ulykken kan desværre godt ende med at skade din sag, ligesom efterfølgende ændrede forklaringer også kan skade sagen. Det er derfor vigtigt, at skaden er beskrevet korrekt fra start.

  Derudover er vigtigt, at du ikke umiddelbart blot stiller dig tilfreds med den méngrad, som fastsættes af forsikringsselskabet. Den kan nemlig ofte være for lav, hvilket er en god grund til at tage kontakt til en advokat, som kender til reglerne om erstatning i forsikringssager, og som kan hjælpe dig med at foretage en vurdering af dit varige mén.

  Ofte stillede spørgsmål om ulykkesforsikringer

  Hvilke typer ulykkesforsikringer findes der?

  Det er vigtigt at være opmærksom på, at der findes to forskellige typer af ulykkesforsikringer: heltidsulykkesforsikringer og fritidsulykkesforsikringer. Begge forsikringer dækker skader, som sker i fritiden. Hvis du kommer til skade i arbejdstiden, vil det dog kun være heltidsulykkesforsikringen, som dækker i dén situation. Der er derfor stor forskel på dækningen.

  Hvad dækker ulykkesforsikringen?

  Ulykkesforsikringen dækker varige mén som følge af ulykke. Der gælder ikke én entydig definition på varigt mén, men det vil grundlæggende sige de varige helbredsmæssige gener, som du har pådraget dig ved ulykken. Ud over godtgørelse for varigt mén dækker mange ulykkesforsikringer også udgifter til eventuelle behandlinger som følge af ulykken. 

  Det kan eksempelvis være udgifter til fysioterapi og kiropraktor. Nogle ulykkesforsikringer indeholder mulighed for straksudbetaling, hvis der er sket skade i form af brud på knogler eller sener. Dette er derfor også vigtigt at være opmærksom på.

  Hvad skal man være opmærksom på ved anmeldelse af skaden til ulykkesforsikringen?

  Du skal være opmærksom på, at ulykken beskrives korrekt og fyldestgørende, da forsikringsselskabet bruger din forklaring til at afgøre, om ulykkestilfældet og dermed dine gener er omfattet af dækningen.

  Hvordan klager man over et afslag fra ulykkesforsikringen eller klage over varigt mén?

  I første omgang skal du kontakte dit forsikringsselskab og forklare, hvad du er uenig i, og hvorfor du er uenig. I nogle situationer, hvor forsikringsselskabets afgørelse vedrører vurdering af varige mén, kan du aftale med forsikringsselskabet, at de forelægger sagen for  Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, som udover arbejdsskadesager også kan behandle private erstatningssager. 

  Hvis der er tale om andre årsager til forsikringsselskabets afvisning, og forsikringsselskabet efter din klage fortsat fastholder sin vurdering, kan du klage til Ankenævnet for Forsikring, hvilket dog koster et gebyr.

  Hvad får man i erstatning ved varigt mén?

  Størrelsen på godtgørelsen vil dels afhænge af den dækningssum, som gælder for din ulykkesforsikring, og dels afhænge af størrelsen af det varige mén og hvad der ifølge forsikringspolicen berettiger til udbetaling. Mange forsikringer indeholder en betingelse om, at man først er berettiget til udbetaling ved en méngrad på 5, 8 eller 10 procent eller højere. 

  Hvordan udregnes varigt mén?

  Den forsikringssum, som gælder for din ulykkesforsikring, svarer til en samlet méngrad på 100 procent. Hvis din forsikringssum eksempelvis er 1 million kroner, og dit varige mén efter en ulykke udgør 10 procent, så vil du få udbetalt 100.000 kr. Beregningen af godtgørelse for varigt mén er derfor din forsikringssum ganget med méngraden i procent.

  Er forsikring mod varigt mén nødvendig?

  Det er ikke lovpligtigt at have en ulykkesforsikring, som dækker skader, hvor du pådrager dig varige mén, men det er en rigtig god idé.

  Vil du ringes op?

   Skriv dit telefonnummer og tryk på telefonrøret, så kontakter vi dig.