mail@stormadvokatfirma.dk | 72 30 12 05 | Vi har åbent man-tors 8-16, fre 8-15

[wpseo_breadcrumb]

Landbrugspligt

Landbrugsloven

Landbrugsloven indeholder de regler, der er gældende for erhvervelse og drift af landbrugsejendomme. Ud over lov om landbrugsejendomme, er der en administrativ praksis, der er gengivet i landbrugslovens vejledning.

Bopælspligt landbrug

Landbrugsloven har tidligere været restriktiv og havde opstillet forskellige betingelser for lovlig erhvervelse af en landbrugsejendom, herunder grønt bevis. Dette er nu erstattet af få krav, hvoraf bopælspligten er den væsentligste betingelse.

Bopælspligten kan opfyldes på forskellig vis både ved udlejning, ved at bo på ejendommen eller på andre landbrugsejendomme, som man er ejer af.

Landbrugspligt

At en ejendom er pålagt landbrugspligt medfører den fordel, at ejeren kan erhverve landbrugsarealer i hele Danmark uanset afstande og antal af ejendomme.

Det afgørende for, om en ejendom har landbrugspligt er, om den er noteret som en landbrugsejendom i tingbogen eller om den har et areal på over 2 hektar.

Landbrugspligten betyder, at ejendommen er omfattet af reglerne i landbrugsloven og at der derfor er krav, der skal opfyldes for at man lovligt kan købe og eje ejendommen. Den væsentligste regel er bopælspligten, hvorfor der tillige er krav om, at der som minimum skal være et stuehus pr. ejende juridisk enhed af landbrugsejendomme.

Landbrugsret advokat

STORM Advokatfirma har mange års erfaring med landbrugsret og vores advokater besidder en dyb fagindsigt, der gør det muligt at yde lige præcis den rådgivning, du som landmand har brug for.

Ophævelse af landbrugspligt

Landbrugspligten kan ophæves konkret på et areal, hvis det kan dokumenteres, at arealet vedvarende overgår til anden benyttelse, typisk til byudvikling eller til større vejudvidelser. Landbrugspligten ophæves ved erklæring fra Landbrugsstyrelsen til Tinglysningsretten. 

Landbrugslovens erhvervelsesbestemmelser

Det skal dokumenteres, at landbrugslovens erhvervelsesbestemmelser er opfyldt. Dette sker ved, at erhververen skal indsende skema til Landbrugsstyrelsen, der herefter udsteder en erhvervelsestilladelse som dokumentation for, at køberen vil opfylde erhvervelsesbetingelserne.

Landbrugspligt skov

Selvom, at der er noteret fredskov på en ejendom kan den godt være omfattet af landbrugsloven, som en landbrugspligtig skov. Dette betyder, at både skovloven og landbrugsloven er gældende for ejendommen.

Landbrug forpagtning

For at kunne forpagte landbrugsarealer skal du som udgangspunkt opfylde landbrugslovens regler for ejerskab og drift. Det betyder, at du skal eje eller forpagte et stuehus, hvorfra bopælspligten kan udøves. Nogle landmænd kan med fordel opdele deres bedrifter i en sektion for planteavl og en sektion for animalsk produktion, hvorved der opnås bedre styringsredskaber.

Andre har mulighed for at bortforpagte til eksempelvis produktion af juletræer. Hvis det er en mulighed, skal du være opmærksom på, at langtfra alle forpagtere med produktion af juletræer rent faktisk kan foretage en lovlig forpagtning.

Vil du ringes op?

    Skriv dit telefonnummer og tryk på telefonrøret, så kontakter vi dig.