mail@stormadvokatfirma.dk | 72 30 12 05 | Vi har åbent man-tors 8-16, fre 8-15
STORM > Landbrug > Landbrugets retsforhold
Skriv dit telefonnummer og tryk på telefonrøret, så kontakter vi dig.

STORM > Landbrug > Landbrugets retsforhold

Landbrugets retsforhold

Landbrugsloven er den lov, der regulerer ejerforholdene og driften af landbrug. Til loven er knyttet cirkulærer og vejledninger og en righoldig praksis, der ofte gør et hensigtsmæssigt at have en erfaren advokat med på råd, inden du disponerer.

Loven indeholder regler for køb af landbrug, herunder hvilke betingelser en køber skal opfylde. Med den nuværende lov er det alene en bopælspligt, køber skal opfylde. Derudover regulerer loven alle forpagtninger af landbrugspligtige arealer, ligesom den definerer, hvordan der kan ske ophævelse af landbrugspligten og omvendt skabes nye landbrugsejendomme.

Landbrugsejendomme

Landbrugsejendomme er defineret som ejendomme med mere end 2 hektar. Der oprettes og nedlægges ejendomme ved ændringer i ejendommens matrikulære forhold.

Ejer du en landbrugsejendom, kan du frit erhverve yderligere ejendomme i Danmark, idet gamle regler om afstandsgrænser og antal ejendomme er ophævet i den nugældende landbrugslov.

Du skal dog være opmærksom på, at du fortsat skal eje et stuehus for hver 200 hektar, du ejer.

Der er ikke længere pligt til egen drift af landbrugsejendomme. Du kan således frit bortforpagte ejendommens jorder til en, der opfylder landbrugslovens regler for forpagtning.

Forpagtning

For at kunne forpagte landbrugsarealer skal du som udgangspunkt opfylde landbrugslovens regler for ejerskab og drift. Det betyder, at du skal eje eller forpagte et stuehus, hvorfra bopælspligten kan udøves. Nogle landmænd kan med fordel opdele deres bedrifter i en sektion for planteavl og en sektion for animalsk produktion, hvorved der opnås bedre styringsredskaber.

Andre har mulighed for at bortforpagte til eksempelvis produktion af juletræer. Hvis det er en mulighed, skal du være opmærksom på, at langtfra alle forpagtere med produktion af juletræer rent faktisk kan foretage en lovlig forpagtning.

Vil du ringes op?

Skriv dit telefonnummer og tryk på telefonrøret, så kontakter vi dig.