Turnaround

Turnaround

hvad er turnaround

Hvad er turnaround?

En turnaround forstås oftest som en såkaldt udenretlig proces der ikke involverer retten. Formålet med en turnaround er at forbedre virksomhedens lønsomhed og likviditet.

I en Turnaround arbejdes der typisk med:

• Likviditet
• Cash flow
• identificering af udfordringer eksempelvis vedr. produkter og kunder
• at skabe overblik over aktiver, passiver og panthavere
• at afklare hvilke grene at virksomheden der er lønsomme, identificering og eksekvering af tiltag
• Udarbejdelse af handlingsplan

En turnaround kan være udfordrende proces og kræve en stor indsats fra virksomhedens ejere, ledelse og ansatte. En turnaround kan betyde reduktion af medarbejderstaben, ændringer i virksomhedens produktionsmetoder og fokus på mere effektiv drift og øget indtjening.

Hvis en turnaround lykkes, kan det gøre virksomheden mere levedygtig og stærkere, med en øget omsætning og overskud. Virksomheden vil formentlig være bedre rustet til at imødegå fremtidige udfordringer og øget konkurrence på markedet.

Hvem igangsætter en turnaround?

Bestyrelse, direktion eller ejer er ofte hvor initiativet til at igangsætte en turnaround kommer fra. Når der er krisetegn skærpes fokus på ledelsens ansvar typisk. Her er det vigtigt at huske at ledelsen har et råderum til at træffe forretningsmæssige fornuftige beslutninger uden at i falde et ansvar hvis det efterfølgende viste sig at beslutningen var uhensigtsmæssig. Dette betegnes ofte som ”Business Judgement Rule”.

Hvornår skal en turnaround sættes i gang?

Det er vores erfaring at det for ofte gøres de nødvendige tiltag for at afværge en vigende drift for sent. Muligheden for at få et godt resultat ved en turnaround er ofte sammenhængende med hvor hurtigt processen igangsættes.

Rekonstruktion

Rekonstruktionsbehandling er en indenretlig proces, der i sin grundstruktur kan minde om Turnaround.

Anmodning om rekonstruktion fremsættes oftest af den økonomisk udfordrede virksomhed selv, men kan også fremsættes af en kreditor.

Hvis skifteretten vedtager en rekonstruktionsplan, der indeholder tvangsakkord, virksomhedsoverdragelse eller en kombination af disse to, danner planen et grundlag for, at en virksomhed kan fortsætte en rentabel forretning.

Rekonstruktion forveksles ofte med betalingsstandsning, som var forgængeren for de nugældende rekonstruktionsregler.

Læs mere om rekonstruktion

Skal vi drøfte din sag?

Du er altid velkommen til at henvende dig til os og få  en indledende drøftelse af din sag. Vi har stor erfaring i at analysere situationen og give dig råd om, hvad der er bedst at gøre.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Rune Hyllested
Ring 8.00 - 16.00
+45 72 30 12 05
Eller skriv til os 24/7
mail@stormadvokatfirma.dk
Turnaround
cross