Hvad er fredskov?

17. august 2021
1 minuts læsetid

Hvad er fredskov? I skovloven findes definitionen på fredskov. Det er eksempelvis arealer, som fødevareministeren har besluttet skal være fredskov.

Fredskov defineres i skovloven som arealer, som fødevareministeren har besluttet skal være fredskov, arealer der i matriklen eller tingbogen er noteret som majoratsskov samt arealer med skov, der ejes eller erhverves af stat, kommune eller folkekirke.

Reglerne om fredskovspligten har sit udspring helt tilbage til omkring år 1800, hvor skovudbredelsen nåede sit laveste niveau og alene udgjorde 2-3% af Danmarks areal. I dag udgør skovene i Danmark ca. 14,5% af landets areal.

Skovlovens formål

Skovlovens formål er den dag i dag at bevare og værne om landets skove og forøge skovarealet. Foruden at have det formål at bevare og udvide skovarealet, da har loven ligeledes til formål at fremme en bæredygtig drift af landets skove.

Ved bæredygtig drift indgår en flerhed af momenter, herunder at fremme robuste skove, sikre skovenes produktion, bevare og øge skovens biologiske mangfoldighed og sikre hensyn til landskab, naturhistorie, kulturhistorie, miljøbeskyttelse og friluftsliv.

Hvad er fredskov – og andre spørgsmål

Et naturligt opfølgende spørgsmål på, hvad fredskov er, er hvilke begrænsninger og muligheder der er i et fredskovsareal? Læs mere om dette her

Vi har stor erfaring med og ekspertise i skov og fredskov og hvilke muligheder der er heri.

Vil du vide mere om emnet, kontakt mig.

  Ring 8.00 - 16.00
  +45 72 30 12 05
  Eller skriv til os 24/7
  mail@stormadvokatfirma.dk
  Rune Hyllested
  Advokat (L), Partner, CEO
  Copyright © 2023 STORM Advokatfirma P/S
  magnifiercross