mail@stormadvokatfirma.dk | 72 30 12 05 | Vi har åbent man-tors 8-16, fre 8-15

[wpseo_breadcrumb]

Fredskov

Hvad er fredskov og hvilken lovgivning gælder? Fredskoven er defineret i skovloven som arealer miljø- og fødevareministeren har besluttet skal være fredskovspligtige, samt arealer som er noteret som majoratsskov og arealer med skov, der ejes af det offentlige. 

Et areal kan godt være skov uden at være fredskov.

Skovloven definerer hvad fredskovspligtige arealer kan anvendes til, herunder hvorledes hugst mv. må foregå. Det er imidlertid ikke på selve skovdriften, vi oplever flest spørgsmål. Det skyldes, at skovejer og skovrådgivere har et godt og professionelt overblik over selve driften af skoven.

Der hvor vi oplever behov for rådgivning om skovloven er i mulighederne for at ophæve fredskovspligt, fordi arealet nu skal anvendes til noget andet som eksempelvis råstofgrav, opføring nye bygninger, udstykning af en del af en fredskov, ønsket om at lave et dyrehegn eller mange andre idéer. Vi får ofte spørgsmål som ”Hvilke regler gælder for fredskov?”, ”Må jeg købe fredskov privat eller i selskab?”, ”Kan jeg få dispensation fra skovloven?”, ”Hvem har adgang til skoven?”, ”Hvilke aktiviteter må der være i fredsskov?”, ”Er der bopælspligt på en ejendom i fredsskov?”, ”Hvad koster fredsskov?” og ”Kan man ophæve fredsskov?”

Spørgsmålene er mange og meget forskellige. I STORM Advokatfirma har vi advokater med stor erfaring i skovloven.

Landbrugsejendom med skov

En landbrugsejendom med skov er omfattet af landbrugsloven og reglerne heri, men den kan også være omfattet af skovloven såfremt skoven, eller en del heraf, er noteret som fredskov. Der kan således være en dobbelt regulering, der skal tages i agt. Såfremt der er tale om en landbrugsejendom med skov, da gælder landbrugsloven og dermed erhvervelsesregler og bopælspligt mv. Bopælspligten er upersonlig og kan derfor opfyldes af en lejer. Bopælspligten kan opfyldes fra én bolig på ejendommen, hvorved ejer eksempelvis kan benytte anden beboelsesbygning uden at have adresse på denne ejendom.

Jagt og naturejendom 

Ord som jagtejendom, lystejendom og naturejendom bruges i flæng om ejendomme, hvis hovedformål er at tjene ejerens interesse i eksempelvis jagt og natur. Der er imidlertid ikke tale om  en juridisk definition. Rent juridisk har vi som hovedregel at gøre med en landbrugsejendom med skov  eller en skovejendom noteret med fredskovspligt.

Vil du ringes op?

    Skriv dit telefonnummer og tryk på telefonrøret, så kontakter vi dig.


    Eller brug nedenstående formular:

    Har du spørgsmål til din ejendom

    Få en vurdering af din boligsituation. Benyt dig af nedenstående formular eller ring til os på telefon 72 30 12 05.

    Vi vender tilbage til dig hurtigst muligt.