mail@stormadvokatfirma.dk | 72 30 12 05 - Åbningstider man-tors 08-16 og fre 08-15.

Nyheder


Dato: 
|

Må du læse medarbejdernes e-mails?

To nye udfordringer er dukket op i den tilbagevendende diskussion om overvågning af medarbejdernes e-mails. Persondataforordningen og en sag fra Den europæiske Menneskeretsdomstol betyder, at det er en god idé at kaste endnu et blik på virksomhedens e-mailpolitik. Kontakt os, hvis du vil have en konkret vurdering af politikken.

E-mailkorrespondance er i dag den helt dominerende korrespondanceform, privat såvel som arbejdsmæssigt.

Det har derfor gennem adskillige år været et tilbagevendende spørgsmål om, og i givet fald under hvilke omstændigheder, man som arbejdsgiver må overvåge sine medarbejderes e-mails.

Problemet er yderligere aktuelt fordi mange ansatte i dag, i ét eller andet omfang, benytter arbejdsmailen til mere eller mindre private formål.

Den stadigt akutelle ”tommelfingerregel” er, at arbejdsgiveren skal kunne dokumentere at have orienteret den konkrete medarbejder om, at man har ret til at læse (arbejdsrelaterede) e-mails til/fra medarbejderen, og om at medarbejderen, for at sikre sig at private mails ikke læses, skal sørge for at disse tydeligt (f.eks. i emnefeltet) er markeret ”privat” eller tilsvarende.

Når det nu på ny er nødvendigt at forholde sig til problematikken, skyldes det to ting.

For det første medfører den meget omtalte Persondataforordning, at private virksomheder vil kunne blive pålagt bøder på op til 4% af koncernens årlige omsætning, hvis de overtræder forordningen. Det vil sige, at overtrædelse af reglerne om bl.a. e-mails vil kunne blive sanktioneret væsentligt hårdere, end tilfældet var tidligere.

For det andet har Den europæiske Menneskeretsdomstol i en konkret sag fastlagt hvilke regler, der skal overholdes, hvis arbejdsgiveren skal kunne læse medarbejdernes e-mails, uden at det bliver bedømt som en krænkelse af medarbejderens privatliv.

I den sag, som Menneskeretsdomstolen vurderede, havde arbejdsgiveren oplyst medarbejderne om, at arbejdsmailen ikke måtte benyttes privat og arbejdsgiver havde orienteret om, at mailkontoen ville blive overvåget. Medarbejderen brugte e-mailkontoen privat, og blev derfor afskediget. Det mente Menneskeretsdomstolen ikke burde være sket.

For at overvågning af medarbejderes e-mails vil blive betragtet som acceptabelt, vil der efter den ny dom skulle tages en række forholdsregler:

– Først og fremmest må dommen forstås således at arbejdsgiver ikke må overvåge medarbejderes e-mails uden at have en legitim og konkret årsag til det.
– Dernæst vil arbejdsgiver efterfølgende kunne blive stillet til regnskab for om det legitime formål ville kunne være blevet opnået på en mindre indgribende måde.
– Arbejdsgiver skal (som hidtil) have underrettet medarbejderne om at overvågning vil kunne finde sted.
– Dernæst skal arbejdsgiver (også som hidtil) træffe passende sikkerhedsforanstaltninger for at medarbejderen kan sikre sine personlige oplysninger. Det vil f.eks. kunne være ved at orientere om at private mails skal mærkes, eller ved at give medarbejderen mulighed for at ”rydde op” i sine mails forud for arbejdsgivers adgang.

Det er med andre ord ikke længere nok at sikre sig ved både at meddele at e-mails vil kunne blive læst og ved at oplyse at private mails enten ikke må forekomme eller vil skulle mærkes ”privat”. Arbejdsgiver skal derudover, i den konkrete situation, kunne redegøre for hvorfor læsningen var vigtig, og hvorfor en mindre indgribende fremgangsmåde ikke var anvendelig.

Kontakt os på telefon 72 30 12 05 hvis du vil have en konkret vurdering af om du og din virksomhed opfylder kravene til overvågning af medarbejdernes e-mails.

Skrevet af:

Mød vores team med specialistviden og handlekraft

 • Rune Hyllested

  Advokat (L), CEO
  "Jeg arbejder med erhvervslivets transaktioner, hvor jeg tænker fremsynet og helhedsorienteret."
 • Jens Axel Kruchov

  Advokat, Partner
  "Jeg arbejder med familieret og landbrugsret, hvor jeg lægger et helhedssyn på mine kunders udfordringer og muligheder."
 • Shapol N. Enggaard

  Advokat, Partner, CMO
  "Er du kommet til skade, skal du have den rigtige erstatning. Stå ikke alene med forsikringsselskabet."
 • Charlotte Marie Schmidt Christensen

  Advokat
  "Når en ulykke rammer, er der mange bekymringer, der melder sig. Jeg sørger for, at du ikke skal bekymre dig om at få den rigtige erstatning."
 • Susanne Dalsager

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med kunderne."
 • Susanne Termansen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med kunderne."
 • Louise Bach Tindbæk

  Sagsbehandler
  "Jeg lægger stor vægt på at have en god dialog med vores kunder."
 • Karina Bjergbæk

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god og løbende dialog med kunderne."
 • Bente Thomsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at skabe en god kontakt til kunderne."
 • Helena Hvid Sørensen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig, at du som klient oplever en høj faglig og fokuseret sagsbehandling for at sikre dig de bedst mulige resultater."
 • Lena Thomsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med kunderne."
 • Mark Kray Brandt

  Advokatfuldmægtig
  "Det er vigtigt for mig, at mit arbejde udføres præcist, effektivt og professionelt."
 • Katrine Rytter Villadsen

  Advokatfuldmægtig
  "Mit primære arbejdsområde er inden for fast ejendom."
 • Erik Braad

  Advokat (L)
  "Mine faglige specialeområder er fiskeriets forhold, entrepriseret og projektudvikling af fast ejendom."
 • Lene Braad

  Advokat
  "Jeg er ligefrem i min rådgivning, og jeg lægger stor vægt på, at klienten er orienteret om sagens forløb, og dermed føler sig tryg."
 • Vinni Mikkelsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have god og løbende dialog med klienter og samarbejdspartnere, så vi opnår de bedst mulige resultater."
 • Christian Bay Nielsen

  Advokatfuldmægtig
  "Det er vigtigt for mig, at klienten får et solidt juridisk håndværk, men præsenteret på en måde normale mennesker kan forstå."
 • Birthe Landbo Bundgaard

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig, at sagsbehandlingen er ordentlig og effektiv med henblik på opnåelse af det bedst mulige resultat for klienterne."
 • Maria Als Levisen

  Advokatfuldmægtig
  "Jeg beskæftiger mig primært med behandling af konkursboer og rådgivning af erhvervsdrivende, hvor mit fokusområde er landbrugets retsforhold"
 • Jee Pedersen

  Sagsbehandler
  "Jeg lægger stor vægt på at være tilgængelig for klienterne og yde den bedste service."
 • Susanne Lang Pedersen

  Sagsbehandler
  "Jeg lægger stor vægt på at være tilgængelig for klienterne og yde den bedste service."
 • Katrine Nedergaard Paaske

  Advokatfuldmægtig
  "Mit primære arbejdsområde er personskadeerstatning."
 • Marie Bjerre

  Advokat
  "Internationalt udsyn og fokus på kvalitet og grundighed"
 • Birgithe Fabricius

  Sagsbehandler
 • Mathilde Paulsen

  Stud. Jur
  "I mit arbejde prioriterer jeg struktur og grundighed, men med en effektiv udførelse."
 • Line Willum

  Kontormedhjælper
 • Ann Gregersen

  Køkkenmedhjælper
  72 30 12 05
 • Winnie W. Clausen

  Receptionist, Event Manager
  "Jeg sætter en stor ære i at yde en kvalitetsbevidst og effektiv service"
 • Henriette Sølvberg Duus Nielsen

  Sagsbehandler
 • Anette Viborg

  Digital Marketingkoordinator
  "Jeg brænder for den professionelle og nærværende tilstedeværelse online"
 • Maria Porsborg

  Advokat, CPCO
  "Hos STORM Advokatfirma er medarbejderne unikke ressourcer"
 • Lars Lyngdahl

  CCO
  "Den gode historie er mit mantra."
 • Michael Friang Jensen

  Digital Marketingkoordinator
  "Jeg er bindeled mellem teknologi og mennesker, jeg får andre til at forstå den digitale tilgang."
 • Sebastian Glanz

  Direktionsassistent
 • Samida Bachmann

  Stud. Jur
  "Mit primære arbejdsområde er insolvensret, hvor jeg assisterer i behandlingen af konkursboer."
 • Andreas Darwin Madsen

  Stud. Jur
 • Heidi Myrup

  Sagsbehandler
  "En god dialog med klienten og løbende orientering af sagsforløbet er vigtigt for en god sagsbehandling"
 • Lene Simonsen

  Bogholder
  "I mit arbejde sætter jeg en ære i at gøre tingene ordentligt og effektivt"
 • Christian Adriansen

  CFO
  "Jeg lægger stor vægt på, at vores administrative processer fungerer optimalt"
 • Cille Bøgeskov Madsen

  HR Assistent
 • Niells Henrik Møller

  Driftsleder
 • Line Boye Pedersen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig, at du føler, at du er i trygge hænder hos STORM."
 • Henrik Jørgensen

  Advokat (L)
  "Det er min opfattelse, at de bedste resultater opnås via et tæt samarbejde med klienten og ved at have en klar forståelse for klientens interesser og mål"
 • Kim Furbo Agerskov

  Stud. Jur
  "I mit arbejde lægger jeg fokus på effektivitet, samarbejde og høj faglig kvalitet"
 • René Simonsen

  Advokatfuldmægtig
 • Maria Hermansen

  Digital Marketingkoordinator
 • Majken Stegenborg

  Advokatfuldmægtig
  "I mit arbejde er det vigtigt for mig, at alle sagens parter behandles ordentligt med en naturlig respekt og værdighed."
 • Janni Mørch Jacobsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at være tilgængelig for klienterne og yde en god service."
 • Kim Pagels

  Jurist
  "Jeg har siddet på begge sider af bordet, først i fagforbund, senere i Arbejdsskadestyrelsen (nu Arbejdsmarkedets Erhvervssikring)"
 • Thomas Lindschouw

  Advokat (L)
  "I min rådgivning har jeg fokus på at skabe størst mulig værdi for klienten."
 • Camilla Nowak

  Advokat
  "Hvorfor jeg ikke alene kan bidrage med teoretisk viden men også med praktiske løsninger."
 • Louise Steen Vedsø

  Økonomiassistent
  "I mit arbejde prioriterer jeg omhu, grundighed og struktur, på en så effektiv måde som muligt."
 • Mikkel Anker Pedersen

  Advokat, Partner
  "Jeg beskæftiger mig primært med behandling af konkursboer."
 • Torben From

  Advokat (H), mediator
  "For mig er det vigtigt at forstå din virkelighed og dine behov. Det er på den baggrund, jeg kan sikre de rigtige juridiske muligheder og dermed de rigtige løsninger for dig"
....

Vil du gerne ringes op?

Indtast dit telefonnummer nedenfor, så ringer vi dig op snarest muligt.