Hvad er overvåget samvær?

13. december 2022
3 minutters læsetid
hvad er overvåget samvær

Familieretshuset og Familieretten kan i forbindelse med en samværsafgørelse fastsætte vilkår om, at samværet er overvåget.

Vilkåret om, at samværet skal være overvåget betyder, at samværsforælderens samvær med barnet bliver gennemført, hvor der er en professionel børnesagkyndig til stede, som skal sikre, at rammerne for samværet bliver overholdt, og hvor den børnesagkyndige samtidig laver en beskrivelse af forløbet af samværet.

Afhængigt af, om det er Familieretshuset eller Familieretten, der træffer en afgørelse om overvåget samvær, vil det i afgørelsen stå begrundet, hvorfor der er sat vilkår om, at samværet er overvåget, ligesom det vil fremgå, hvad rammerne er for afvikling af samværet.

Læs mere om samvær advokat

Forskellige typer af overvåget samvær

Det overvågede samvær kan have forskellige formål, og derfor er der også forskellige varianter af det overvågede samvær.

1. Beskyttet samvær

Et beskyttet samvær betyder, at samværet sker under konstant overvågning fra den børnesagkyndige, som derfor befinder sig i samme lokale under hele samværet.

Det beskyttede samvær bruges typisk, hvor der i lang tid ikke har været nogen kontakt mellem barnet og den forælder, som barnet skal have samvær med. Derudover bruges det beskyttede samvær også ofte i de situationer, hvor der er usikkerhed om, hvorvidt samværsforælderen kan tage sig af barnet, eller hvis der er begrundet risiko for bortførelse.

2. Observeret samvær

Et observeret samvær indebærer, at den børnesagkyndige, som skal overvåge samværet tilsvarende foretager observationer, som skrives ned. Det vil typisk være som led i en børnesagkyndig undersøgelse, eller hvor observationerne skal bruges i en verserende sag til brug for vurdering af, hvordan det fremtidige samvær skal være.

3. Støttet samvær

Et støttet samvær bruges til at sikre, at der for forælderen sker en løbende tilvænning i forhold til at lære at omgås barnet. Det bruges især i de situationer, hvor der er tale om en meget ung eller umoden forælder, som skal lære at omgås barnet og støttes heri.

4. Overværet samvær

Et overværet samvær bruges typisk i de situationer, hvor der kun er behov for, at der er en udenforstående part til stede under samværet. Det kan for eksempel være i de tilfælde, hvor der er et meget konfliktfyldt forhold mellem forældrene, og hvor bopælsforælderen er meget imod afvikling af samværet.

Det overværede samvær bruges også i de situationer, hvor man vurderer, at det er bedst for barnet, at der er kendekontakt mellem samværsforælderen og barnet, hvor samværet blot afvikles med lange mellemrum og med kort tid ad gangen.

Samtale før opstart af det overvågede samvær

Familieretshuset vil i forbindelse med opstart af det overvågede samvær typisk indkalde samværsforælderen til en samtale med den børnesagkyndige, som skal forklare, hvordan samværet skal foregå, ligesom både forældre og barnet forud for opstarten af samværet bliver vist det lokale, hvor samværet skal være.

Ved forsamtalen får samværsforælderen også mulighed for at stille eventuelle spørgsmål til den børnesagkyndige, så der kan blive afstemt forventninger forud for selve samværet.

Læs mere om, hvem der fastsætter samvær her

Vil du vide mere om emnet, kontakt mig.

Du er altid velkommen til at henvende dig til os og få  en indledende drøftelse af din sag. Vi har stor erfaring i at analysere situationen og give dig råd om, hvad der er bedst at gøre.

    Ring 8.00 - 16.00
    +45 72 30 12 05
    Eller skriv til os 24/7
    mail@stormadvokatfirma.dk
    cross