Inkasso FAQ

I denne inkasso faq finder du de ofte stillede spørgsmål, som vi får omkring inkasso. Læs med her og bliv klogere på inkasso.

Kontakt en af vores erfarne og specialiserede inkassoadvokater

Svar: Det er en protest/reklamation over det skyldige beløb.

Har du modtaget en indsigelse, skal dette altid oplyses til STORM Inkasso, da et bestridt krav ikke kan tages til inkasso.

Kontakt altid STORM Inkasso, hvis der er gjort indsigelse.

Svar: Forfaldsdatoen er den dag, hvor et fakturakrav er forfalden til betaling.

Eksempel på forfaldsdato:

Fakturadato: 17. september 2017
Betalingsbetingelser: løbende måned + 10 dage
Forfaldsdatoen er således den 10. oktober 2017.

Svar: Fakturadato er den dato, hvor fakturaen er udstedt.

Svar:

Du kan sende en rykker, når betalingsfristen i din faktura er overskredet.

Eksempel på hvornår du kan sende en rykker:

Fakturadato: 17. september 2017
Betalingsbetingelser: løbende måned + 10 dage
Forfaldsdato: 10. oktober 2017
Du kan tidligst sende en rykker den 11. oktober 2017.

Svar: Et rykkerbrev skal indeholde:

 • Fakturakrav
 • Renter
 • Rykkergebyr
 • Oplysning om inkasso, omkostninger og 10 dages betalingsfrist

Svar: Du må maksimalt kræve kr. 100,00 i rykkergebyr for hver rykkerskrivelse. Der kan dog højest kræves rykkergebyrer for 3 rykkerskrivelser for det samme krav.

Det betyder, at du ikke kan sende 1 rykkerskrivelse og opkræve kr. 300,00 herfor.

Er kravet mod en erhvervsdrivende, kan du også opkræve et kompensationsgebyr – se under kompensationsgebyr.

Svar: I erhvervsforhold kan du udover rykkergebyret også kræve, at skyldner skal betale et fast kompensationsbeløb til dækning af inddrivelsesomkostninger ved forsinket betaling.

Kompensationsgebyret udgør kr. 310,00 inkl. moms og kan opkræves straks beløbet er forfalden til betaling.

Svar: Hvis skyldner er forbruger, kan du højest pålægge skyldneren Nationalbankens officielle udlånsrente + 8 % om året, som tidligst kan beregnes fra 30 dage fra fakturadato.

Hvis skyldner er erhvervsdrivende, kan det aftales mellem dig og skyldner, hvad der må opkræves i renter. Eksempelvis kan det fremgå af dine salgs- og leveringsbetingelser, såfremt disse er aftalt mellem dig og skyldner.

Svar: Hvis skyldner er forbruger, kan der tidligst beregnes rente fra 30 dage fra fakturadato.

Hvis skyldner er erhvervsdrivende, må der opkræves renter fra dagen efter forfaldsdato

Svar: Et inkassovarsel er et varsel/påkrav, som skal sendes til skyldner, inden gælden kan tages til inkasso.

Svar: Det er et brev til skyldner om, at gælden er taget til inkasso, og der pålægges i den forbindelse skyldner takstmæssige inkassoomkostninger.

Svar: Betalingspåkravet er et dokument til brug for inddrivelsen af gælden via fogedretten.

Svar: Debitor afhøres under strafansvar og udspørges grundigt om personlige og økonomiske forhold, herunder om debitor ejer aktiver, hvori der kan foretages udlæg.

STORM Inkasso varetager altid fogedretsmødet på dine vegne.

Svar: Udlæg betyder, at skyldner stiller et aktiv til sikkerhed for gælden. Skyldner kan herefter ikke sælge aktivet uden dit samtykke.

Gå på opdagelse i vores vidensunivers

Læs flere

Ønsker du at drøfte en sag?

Det er altid uforpligtende at henvende sig til os og få foretaget en indledende drøftelse af din sag. Vi har stor erfaring i at analysere situationen og give dig råd om, hvad der er bedst at gøre.

  Mikkel Anker Pedersen
  Ring 8.00 - 16.00
  +45 72 30 12 05
  Eller skriv til os 24/7
  mail@stormadvokatfirma.dk
  Mikkel Anker Pedersen
  Advokat, Partner
  Copyright © 2024 STORM Advokatfirma P/S
  magnifiercross