Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser

 • Generelle salgs- og leveringsbetingelser

  Uanset om virksomheden handler med private, andre erhvervsdrivende (B2B), eller begge dele, er der nogle elementære forhold, som bør overvejes for alle almindelige salgs- og leveringsbetingelser. Listen er ikke udtømmende, men der bør som minimum tages stilling til følgende emner:

  • Priser og betalingsbetingelser
  • Leveringsvilkår
  • Mangler og reklamation
  • Eventuelle garantier eller fraskrivelse heraf
  • Ansvar, herunder ansvarsfraskrivelser og force majeure
  • Tvister, lovvalg og værneting

  Det er således normen at regulere ansvar for mangler i salgs- og leveringsbetingelser, ligesom der oftest ses ansvarsbegrænsning i salgs- og leveringsbetingelser i denne forbindelse.

  Alt efter den enkelte type virksomhed kan der være yderligere væsentlige forhold - eksempelvis vil vilkår for vedligeholdelse, service og reparation af maskiner være et væsentligt emne for virksomheder, der sælger maskiner eller maskinkomponenter, men ligegyldigt for virksomheder, som sælger helsekostprodukter.

 • Salgs- og leveringsbetingelser B2B

  Der er generelt en større aftalefrihed i forhold til salgs- og leveringsbetingelser mellem erhvervsdrivende. Indholdsmæssigt bør der være fokus på det generelt vigtige (se forrige) og på de særlige emner, som har konkret betydning for den enkelte virksomhedstype og individuelle drift.

  Et klassisk eksempel er, at virksomheden bør sikre betalingsbetingelser, som giver betaling fra kunderne før eller senest samtidigt med betalingsfristen fra virksomhedens egen leverandør, således at virksomheden ikke betaler regningen for at låne likviditeten i mellemperioden. Da betalingsvilkårene fra leverandørerne er vidt forskellige for hver virksomhed, kan man ikke fastsætte en generel frist.

  Der bør også være fokus på udtrykkeligt at fastslå hvilke dokumenter, der udgør parternes aftalegrundlag. I B2B har begge parter typisk deres egne handelsbetingelser, eller måske fremsender kunden en ordre vedhæftet deres egne ”Købsbetingelser”. Enhver virksomhed bør have indrettet sine arbejdsgange og juridiske dokumenter således, at der tages højde for disse situationer, således at der ikke ved senere uenighed er tvivl om hvilke vilkår, der gælder for samhandlen.

 • Salgs- og leveringsbetingelser forbruger

  Når virksomheden handler med forbrugere, bør der tages særligt højde for de mange ufravigelige lovregler om forbrugerbeskyttelse. Dette kunne eksempelvis være salgs- og leveringsbetingelser for E-handel. Listen er ikke udtømmende, men opmærksomheden bør blandt andet henledes på følgende:

  • Lovpligtig oplysningspligt til forbrugeren
  • Lovpligtig oplysninger om fortrydelsesret ved e-handel
  • Lovpligtige begrænsninger i kreditaftaler med forbrugere, herunder skærpede betingelser for gyldige ejendomsforbehold
  • Købelovens ufravigelige regler om forbrugerbeskyttelse

  Vigtigheden af disse vilkår kan eksempelvis illustreres i forhold til oplysningspligten om fortrydelsesret. Såfremt der ikke gives lovpligtige oplysninger på den korrekt foreskrevne måde, kan forbrugeren bevare sin fortrydelsesret i op til 12 måneder og 14 dage uanset hvad sælger har skrevet i sine betingelser.

  Et andet klassisk eksempel er bilforhandleren, der sælger en bil ”købt som beset” til en forbruger. Denne ansvarsfraskrivelse er udtrykkeligt gjort ugyldig efter købelovens regler, og forhandleren skal således ikke forvente at kunne fraskrive sig ansvar under henvisning til netop dette forbehold.

 • Ejendomsforbehold i salgs- og leveringsbetingelser

  Der bør udvises forsigtighed med at indføre ejendomsforbehold i salgs- og leveringsbetingelser. Ejendomsforbehold er meget byrdefulde og skal som alle andre byrdefulde salgs- og leveringsbetingelser opfylde højere krav for være gældende mellem parterne.

  Det er muligt at tage et gyldigt ejendomsforbehold som en del af salgs- og leveringsbetingelserne, men udformningen og måden hvorpå betingelserne vedtages mellem parterne har afgørende betydning for gyldigheden. Ligeledes kan de generelle betingelser være så brede, at nogle af handlerne ikke opfylder ufravigelige juridiske krav, og ejendomsforbeholdet derfor bliver ugyldigt af denne årsag.

Skal man have salgs- og leveringsbetingelser?

Nej, der findes intet lovkrav om, at virksomheder generelt skal have salgs- og leveringsbetingelser. Vi anbefaler dog, at alle virksomheder investerer i et sæt professionelle salgs- og leveringsbetingelser, fordi dette både forebygger og hjælper med at løse mange potentielt omkostningsfulde tvister.

Findes der love om salgs- og leveringsbetingelser?

Der findes ingen specifik dansk lov, som kun omhandler salgs- og leveringsbetingelser. Derimod findes der mange love, som har en helt afgørende betydning for dine salgs- og leveringsbetingelser. Dette kan eksempelvis være aftaleloven, købeloven, produktansvarsloven, forbrugeraftaleloven, eller andre danske eller udenlandske love. 

Hvor kan jeg finde hjælp til salgs- og leveringsbetingelser?

Hvis din virksomhed er i start-up fasen findes der mange særlige hjælpetilbud fra start-up organisationer, som du kan benytte. Hvis din virksomhed er mere etableret, eller din virksomhedsplan er velforberedt med et professionelt budget, kan du med fordel søge hjælp hos en advokat.

Det kan undertiden være fristende at anvende standard salgs- og leveringsbetingelser / skabelon salgs- og leveringsbetingelser fra internettet eller fra brancheorganisationer. Vi anbefaler, at virksomheden stadig kontakter en professionel rådgiver, for uanset hvor dygtig en brancheorganisation, der måtte stå bag betingelserne, vil et standarddokument pr. definition aldrig kunne være tilpasset netop din virksomheds unikke behov eller dine unikke ønsker og krav som virksomhedsejer.

Gå på opdagelse i vores vidensunivers

Læs flere

Din specialist i salgs- og leveringsbetingelser

25+ dygtige kollegaer
Mød hele holdet
Ring 8.00 - 16.00
+45 72 30 12 05
Eller skriv til os 24/7
mail@stormadvokatfirma.dk

Skal vi drøfte din sag?

Du er altid velkommen til at henvende dig til os og få  en indledende drøftelse af din sag. Vi har stor erfaring i at analysere situationen og give dig råd om, hvad der er bedst at gøre.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Christian Bay Nielsen
Ring 8.00 - 16.00
+45 72 30 12 05
Eller skriv til os 24/7
mail@stormadvokatfirma.dk
Christian Bay Nielsen
cross