mail@stormadvokatfirma.dk | 72 30 12 05 | Vi har åbent man-tors 8-16, fre 8-15

Ændring i lejeloven gør det lettere at ophæve kriminelle lejeres lejemål

Ændring i lejeloven gør det lettere at ophæve kriminelle lejeres lejemål

En ny lovændring i lejeloven skal som udgangspunkt gøre det nemmere for udlejere at ophæve et lejemål, hvor medlemmer af lejers husstand er blevet dømt for grov kriminalitet.

Ændringen i lejeloven trådte i kraft 1. december 2018. Formålet med ændringen er at fastsætte tydeligere kriterier for, hvornår udlejer kan ophæve et lejemål på grund af kriminalitet begået af lejer eller medlemmer af lejers husstand.

Når ophævelsesgrundlaget er klart, kan sager om ophævelse af lejemål som følge af kriminalitet, der straffes med frihedsberøvelse, gennemføres i fogedretten.

Den begåede kriminalitet, som har udløst frihedsstraffen skal være omfattet af opregningen, som angår kriminalitetstyper, der er egnede til at skabe utryghed i ejendommen eller området.

Kriminalitetstyper

De kriminalitetstyper, som kan medføre ophævelse omfatter: groft hærværk, indbrudstyveri, vold, trusler, afpresning, røveri, brandstiftelse, vold mod myndighedspersoner og hindring af myndighedernes arbejde, grov forstyrrelse af ro og orden på offentligt sted begået efter aftale eller af flere i forening nærliggende fareforvoldelse for nogens liv eller førlighed, ulovlig våbenbesiddelse under særligt skærpende omstændigheder, salg af euforiserende stoffer, voldtægt og drab.

Som udlejer skal man kunne godtgøre ophævelsens berettigelse ved at fremlægge en domsudskrift fra straffesagen mod den pågældende beboer i fogedretten.

Bliver lejeren eller medlemmer af lejerens husstand idømt en ubetinget frihedsstraf for en af ovenstående typer kriminalitet, vil det altid blive betragtet som væsentligt misligholdelse, der kan begrunde ophævelse.

Fogedretten vil dog fortsat kunne afvise at fremme forretningen, hvis den finder det betænkeligt at fremme udsættelsen. Det vil fortsat være en konkret vurdering om udsættelse af lejeren er en proportional følge af ophævelsen.

Kriminalitet begået inden for en radius på 1 kilometer

Lovændringen indeholder en geografisk afgrænsning på baggrund af en afvejning af, hvornår kriminaliteten vurderes at have en sådan tilknytning til bopælen og det boligområde, som bopælen ligger i, at det skal kunne begrunde en ophævelse. Det er således ikke som i nogle af de øvrige ophævelsesbetingelser i lejeloven en betingelse, at kriminaliteten er begået på ejendommen, hvor lejemålet er beliggende. Der lægges nu vægt på, at kriminalitet, der er begået inden for et boligområde eller i umiddelbar tilknytning til et boligområde af personer, der har bopæl i området, bidrager væsentligt til at forringe trygheden for områdets øvrige beboere.

Derfor indeholder bestemmelsen et afstandskrav, hvorefter den kriminelle handling skal være begået inden for 1 km fra den ejendom, hvor lejemålet er beliggende.

Kontakt os på telefon 72 30 12 05 hvis du har brug for hjælp til en udsættelsesforretning.