mail@stormadvokatfirma.dk | 72 30 12 05 | Vi har åbent man-tors 8-16, fre 8-15

[wpseo_breadcrumb]

Jagtejendom

Hvad er definitionen på en jagtejendom, en skovejendom og en lystejendom?

Det kan der ikke gives noget klart svar på rent juridisk, da der ikke er tale om juridiske betegnelser. Der er derimod mere tale om din opfattelse af formålet, og hvad du har købt ejendommen til. Har du købt ejendommen for primært at have et sted af drive jagt, har du købt ejendommen for at have et fredeligt sted i naturen, har du købt ejendommen for at drive skov, eller, som vi har oplevet, erhvervet en skov for at bidrage til CO2-reduktionen på jorden. 

Ord som jagtejendom, lystejendom og skovejendom bruges i flæng om ejendomme, hvis formål er at tjene ejerens interesse, eks. jagt, fiskeri og natur. 

Rent juridisk er der typisk tale om en landbrugsejendom omfattet af landbrugsloven og de heri værende krav og erhvervelsesbestemmelser, eller en skovejendom, ofte pålagt fredskovspligt, med heraf lempelige erhvervelsesbetingelser, men meget begrænsede muligheder for opførelse af diverse bygninger.

Hvad kræver det at erhverve en jagtejendom?

Hvad kræver det at erhverve en jagtejendom, og er der bopælspligt?

Her skal man se, hvilken ejendomstype, der er tale om. Er ejendommen omfattet af landbrugslovens regler er der bopælspligt, mens der, såfremt der ikke er tale om en ejendom omfattet af landbrugsloven, ikke vil være landbrugspligt. 

Mange spørger også: ”Kan jeg erhverve min jagt-, lyst- eller skovejendom i selskabsregi?”, og her er det korte svar: ”Ja.” Der kan, som tilfældet er ved landbrug, medfølge erhvervelsesbestemmelser, herunder bopælspligt, og for så vidt angår det tilfælde, at man erhverver en jagtejendom i selskabsform, da kan der for den personlige anvendelse af jagten opstå en skatteproblematik, der særskilt skal håndteres, men rent erhvervelsesmæssigt er der ikke noget til hinder for, at der er tale om en selskabserhvervelse, hvilket vi relativt ofte ser. 

Jagt-, skov- og lystejendomme udmærker sig typisk ved at være relativt sikre og stabile investeringer, men med et lavt løbende afkast.

 

Hvad må man i sin jagtejendom, skovejendom og lystejendom?

Vi oplever mange, der ikke ønsker at bebo disse ejendomstyper fast, men meget gerne vil have et fritidshus, en jagtejendom eller en jagthytte. Her kan der ikke gives noget konkret generelt svar på, hvad der er muligt, da dette igen afhænger af, hvilken ejendomstype der er tale om. Generelt kan man sige, at mulighederne for bygninger på landbrugsejendomme er relativt lempelige, mens mulighederne for bygninger i en fredskov er særdeles begrænsede. 

Bopælspligten er tilstede på en landbrugsejendom, men ikke på en ejendom, der fx alene består af ikke-landbrugsjord med fredskovspligt. 

Ud over ønske om en jagthytte kan der være ønske om fiskehytter, shelters i naturen osv. 

Alt afhængigt af ejendomstypen er det forskelligt, hvilke regelsæt der er relevante, og det kan derfor være vanskeligt at navigere igennem de mange regler. Det er netop dette forhold, vi hjælper med. 

Vi kan rådgive i forhold til gældende regler 

Vi begynder altid med en drøftelse af, hvad ejers ønske er. Herefter kortlægger vi, hvilke af dem, der er mulige i henhold til den nuværende eks. bygningsmasse og ejendomstype, og hernæst kommer vi med forslag til, hvorledes de eksisterende regler på bedst mulig måde kan benyttes til at opfylde ejers eller kommende ejers ønsker til brug af ejendommen.

Står du foran et køb af en lyst-, skov- eller jagtejendom, er det vores anbefaling, at du i så god tid som muligt forinden erhvervelsen kontakter os for en kortlægning af dine ønsker og formål med selve erhvervelsen. I den forbindelse vil vi ofte designe et erhvervelses-setup, der tager højde for, hvorvidt ejendommen skal erhverves i privat regi eller via en selskabskonstruktion. I nogle tilfælde kan det give mening at tænke generationsskifte ind i forbindelse med erhvervelse af ejendommen, mens der i andre tilfælde er andre helt særlige forhold, der skal gøres gældende. 

I forbindelse med selve erhvervelsen gennemfører vi ofte gennemgang af samtlige dokumenter og relevante forhold for ejendommen i en såkaldt due diligence. Ud over gennemgang af ejendommens faktiske forhold får vi afklaret, hvorvidt den konkrete ejendom matcher de formål, køber har med erhvervelsen. Samtidig kan vi ligeledes afklare, hvorvidt den påtænkte ejendom kan bringes til at opfylde købers ønsker, såfremt den i sin nuværende form ikke gør det i tilstrækkeligt forhold. 

Vil du ringes op?

    Skriv dit telefonnummer og tryk på telefonrøret, så kontakter vi dig.


    Eller brug nedenstående formular:

    Har du spørgsmål til din ejendom

    Få en vurdering af din boligsituation. Benyt dig af nedenstående formular eller ring til os på telefon 72 30 12 05.

    Vi vender tilbage til dig hurtigst muligt.