mail@stormadvokatfirma.dk | 72 30 12 05 | Vi har åbent man-tors 8-16, fre 8-15

presset likviditet

Presset økonomi: Ejendomsforbehold og sikkerhed i lyset af coronakrisen

Mange virksomheder oplever problemer med manglende betaling for varer og ydelser under coronakrisen. Der findes muligheder for at få en vis sikkerhed for at få pengene for det leverede.

Denne artikel er en kriseudgave af vores artikel om ejendomsforbehold. Du kan læse vores oprindelige artikel om ejendomsforbehold her

Problemet

Coronapandemien har medført globale driftsforstyrrelser og mange virksomheder er presset både på indtjeningen og likviditeten. Truslen om kundernes manglende evne eller vilje til at betale, eller i værste fald konkurs, kan være livstruende for mange virksomheder, hvor økonomien i forvejen er under pres.

Det kan med andre ord få fatale konsekvenser for virksomhedens fremtidige overlevelse, hvis kunder af større varepartier eller andre ydelser bliver ude af stand til at betale, imens virksomheden stadig skal afregne over for sin egen leverandør.

I modsætning til f.eks. faste omkostninger og løn til medarbejdere, er der ingen offentlige kompensationsordninger, hvis virksomheden bliver fanget af pligten til betale egne leverandører imens indtægten fra kunderne udebliver. Derfor kan det betyde overlevelse for virksomheden at have en vis sikkerhed for betalingen af virksomhedens tilgodehavender, særligt for den almindelige omsætning.

Overvejelserne

Der findes mange former for sikkerheder, herunder f.eks. pant, kaution, transport, etc., men ikke alle former for sikkerheder er egnede til at sikre virksomhedens drift i lyset af de aktuelle samfundsudfordringer.

Hvad betyder det at en sikkerhed er ”gyldig”

Det er vigtigt om en sikkerhed er gyldig. Er sikkerheden gyldig giver det adgang til at tage den værdi, som ligger i sikringsaktivet – eksempelvis en bil som kan sælges for at dække hele eller en del af gælden.

Hvis sikkerheden er ugyldig mister sælger ikke sit krav på betaling af den grund, men hvis kravet er imod et selskab uden penge eller et konkursbo, så er udsigten til faktisk at få betaling meget dårlig. Derimod mister sælger retten til at dække hele eller en del af sit tab med det aktiv han har taget sikkerhed i, såfremt sikkerheden er ugyldig.

Eksempelvis kan et gyldigt ejendomsforbehold i en lastbil være forskellen på om sælger må miste lastbilen og anmelde sit krav på købesummen til et konkursbo, hvor udbetalingen med stor risiko bliver tæt på kr. 0, eller om sælger kan hente lastbilen og sælge den til anden side eller beholde den for at dække sit tab mest muligt.

Virksomheder der sælger varer

Hvis din virksomhed handler med fysiske varer, er ejendomsforbeholdet er en god løsning i den for-stand, at der opnås sikkerhed i værdien af en fysisk genstand, hvis værdi ikke er påvirket af købers eventuelle manglede betalingsevne. Betaler kunden ikke, kan sælger hente varen og har derved bevaret i det mindste en del af værdien.

Problemet med ejendomsforbehold er at der ikke kan tages gyldige ejendomsforbehold i varer bestemt til videresalg, eller bestemt til at indgå i produktionen af andre varer. I en tidligere dom kunne der eksempelvis ikke tages ejendomsforbehold i motorhuse, som skulle indbygges i knallertmotorer.

Virksomheder som lever af salg til videresalg eller salg som indgår i videreproduktion bør i stedet overveje konsignation. Konsignation er en særlig ordning hvor sælger afregner køber for varerne i takt med videresalget eller forbruget til købers produktion.

Konsignation er kun gyldigt såfremt en række krav er opfyldt, herunder, men ikke kun, krav om løbende afregning, regnskab, kontrol, samt i øvrigt de almindelige krav for vedtagelse af ejendomsforbehold. Hvis virksomheden etablerer et gyldigt konsignationsforhold, vil det være muligt at opnå sikkerhed i salgsvaren, også selvom den er bestemt til videresalg eller til at indgå i produktion af andre varer.

Andre muligheder

Sælger man ikke en fysisk vare vil der ikke være nogen genstand at opnå sikkerhed i og som udgangspunkt er derfor hverken ejendomsforbehold eller konsignation relevant.

Virksomheden kan overvejen følgende alternativer, som i øvrigt også kan supplere sikkerhederne for virksomheder som sælger fysiske varer:

Handelsbetingelser eller kundeaftaler kan tilrettes med en ansvarsfraskrivelse eller et forbehold for coronarelaterede forsinkelser. Dette kan afhjælpe det likviditetsmæssige tryk på økonomien, hvis det ikke er muligt at få den ønskede sikkerhed.

  • Der kan indgås forlig eller ske genforhandling af større projekter og kontrakter, eks. inden for byggeriet, hvor en manglende løsning kan have katastrofale konsekvenser for begge parter.
  • I løbende aftaleforhold kan der etableres løbende afregning for at mindske sælgers risiko.
  • Ved manglende likviditet fra køber, kan der overvejes transport i f.eks. købers eventuelle udestående fordringer eller lign.

Derudover kan der naturligvis være mange andre løsninger som først viser sig, når man tager netop den konkrete købers og sælgers enkelte forhold i betragtning.

Hvis du oplever udfordringer med at få betaling for varer eller ydelser, er du velkommen til at kontakte STORM Advokatfirma for en uforpligtende drøftelse.