mail@stormadvokatfirma.dk | 72 30 12 05 | Vi har åbent man-tors 8-16, fre 8-15

Projektkøb er en investering

Forbedringer på vej i klagenævnssager mod bygningssagkyndige

I BfBE – Brancheforeningen for Bygningssagkyndige og Energikonsulenter – er der blandt medlemmerne vedtaget en ny garantiordning kaldet BfBE Garanti, hvor foreningen som udgangspunkt vil dække den erstatning, som deres medlemmer måtte blive pålagt at betale af Disciplinær- og Klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige.

Klagesagers gang i dag

Disciplinær- og Klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige er det organ, man anlægger en klagesag mod, hvis en bygningssagkyndig har lavet fejl i forbindelse med en tilstandsrapport.

Problemstillingen med Klagenævnet har hidtil været, at den bygningssagkyndige kunne vælge ikke at følge afgørelsen fra Klagenævnet, hvorefter forbrugeren var nødsaget til at anlægge sag ved domstolene for at få en retskraftig afgørelse mod den bygningssagkyndige. Dette koster selvsagt tid og ressourcer.

Som følge heraf har brancheforeningen BfBE vedtaget en garantiordning for deres medlemmer.

De nye regler fra BfBE

BfBE har vedtaget en garantiordning kaldet BfBE Garanti, som alle deres medlemmer vil blive omfattet af.

Som forbruger vil man være sikret i højere grad, hvis der er tale om en bygningssagkyndig, der er medlem af BfBE, da garantiordningen sikrer, at forbrugeren får hele erstatningen inklusiv selvrisiko, som Klagenævnet har truffet afgørelse omkring. Den eneste undtagelse hertil, er de tilfælde, hvor den bygningssagkyndiges ansvarsforsikringsselskab vælger at tage sagen videre til domstolene efter Klagenævnets afgørelse. Her vil garantien i så fald dække den dom, der falder ved domstolene.

Et eventuelt regreskrav fra BfBE mod den bygningssagkyndiges ansvarsforsikringsselskab vil være forbrugeren uvedkommende, da BfBE Garanti vil sørge for at friholde forbrugeren. Derudover vil en bygningssagkyndig ikke kunne være medlem af BfBE længere, hvis ikke afgørelserne fra Klagenævnet følges.

Reglerne omkring BfBE Garanti forventes at træde i kraft med udgangen af august 2013. Vi vil følge udviklingen og give en fyldestgørende redegørelse for de nye regler, når de er trådt i kraft.

Såfremt du ønsker at høre mere om muligheder for klagesager mod beskikkede bygningssagkyndige i forbindelse med fejl i tilstandsrapporter, kan du kontakte STORM Advokatfirma på tlf. 72 30 12 05.