mail@stormadvokatfirma.dk | 72 30 12 05 | Vi har åbent man-tors 8-16, fre 8-15

Husk den familieretlige sikring

Husk den familieretlige sikring

Et velgennemført generationsskifte er kendetegnet ved, at bedriftens fortsatte udvikling er sikret, samt at der opretholdes gode familiemæssige relationer.

Uanset, hvilken livssituation man befinder sig i, og hvilke fremtidsplaner man har, så er familieretlig sikring svær at komme uden om, hvis man vil forebygge utilsigtede økonomiske udfordringer og/eller potentielle familiemæssige uoverensstemmelser.
I mit virke som advokat arbejder jeg med familieret som et proaktivt juridisk hjælpemiddel til at hjælpe mine kunder med at få deres mål ført ud i livet. Nogle gange bliver der tale om brandslukning, mens opgaven i andre situationer består i at forebygge kommende problemer. Blandt de mange forhold, som familieretten regulerer, kan nævnes arveret, regler om fordeling af formuer ved skilsmisse, fordeling af pensioner, generationsskifter samt forældremyndighed og samvær efter skilsmisse.

Hav en drejebog
Skal du overtage en landbrugsbedrift i forbindelse med et generationsskifte, bør der udarbejdes en nøje aftalt drejebog for tidspunkt og værdiansættelser. Et vel gennemført generationsskifte er kendetegnet ved, at bedriftens fortsatte udvikling er sikret, samt – ikke mindst – at der opretholdes gode familiemæssige relationer.
Herudover skal et velforberedt generationsskifte sikre, at skatter og afgifter, der skal betales i forbindelse med overdragelsen, minimeres med det formål at sikre størst mulig likviditet til den videre drift. Det er vigtigt, at alt dette aftales i et tæt og åbent samarbejde mellem sælger og køber, og at det aftalte nedfældes i juridiske dokumenter.
Er der derimod ikke tale om generationsskifte, når du skal købe gård, så skal der alligevel ske en familieretlig sikring, der skal tilpasses din livssituation.

Hæftelser og værdibeskyttelse
Eksempelvis kan det være relevant at sørge for, at din eventuelle samlever eller ægtefælle ikke kommer til at hæfte økonomisk for noget. Omvendt kan det også være nødvendigt for dig at beskytte dine værdier i bedriften, hvis jeres forhold skulle gå i opløsning.
Er du samlevende, men ugift, er der ingen arveret mellem dig og din samlever. Og I skal heller ikke dele jeres formuer, hvis i går fra hinanden.
Dette ændres imidlertid, hvis I gifter jer. Derfor er det vigtigt, at du og din ægtefælle har klare aftaler om, hvordan det økonomiske skal håndteres i tilfælde af skilsmisse. En deling af formuerne kan undgås ved at etablere særeje. Desuden kan der ske en arveregulering via testamenter og arveafkald.

Forudsætninger kan ændre sig
I øvrigt skal man være opmærksom på, at forudsætningerne bag de indgåede aftaler hele tiden kan ændre sig, men så kan de bagvedliggende juridiske aftaler lige så hurtigt tilpasses den nye virkelighed.
Vær hele tiden opmærksom på, om der er brug for at foretage ændringer i de juridiske aftaler. Den generelle anbefaling er, at man får gennemgået disse aftaler hvert tredje år, så de hele tiden svarer til den aktuelle virkelighed.
Står du som den sælgende part i forbindelse med et generationsskifte og ønsker at bidrage til, at næste generation får de bedst tænkelige muligheder for at udvikle bedriften, er der en række familieretlige værktøjer, du kan anvende.

En række muligheder
For eksempel kan formueplacering, gældseftergivelser, testamenter og arveafkald være med til at sikre, at du og din familie opnår den bedst mulige samlede løsning i forbindelse med et generationsskifte.
Jeg har mange års erfaring med at arbejde med sådanne sager. Min ledetråd i den forbindelse er hele tiden på bedst mulig måde at beskytte de værdier, familierne har opbygget, og styre dem sikkert igennem generationsskiftet på en måde, så alle parter bliver tilfredse. Som juridisk rådgiver oplever jeg dialogen og samspillet mellem familien, bedriften og de juridiske muligheder som et både spændende og relevant krydsfelt at navigere i.