mail@stormadvokatfirma.dk | 72 30 12 05 - Åbningstider man-tors 08-16 og fre 08-15.

Nyheder


Dato: 
|

Husk den familieretlige sikring

Et velgennemført generationsskifte er kendetegnet ved, at bedriftens fortsatte udvikling er sikret, samt at der opretholdes gode familiemæssige relationer.

Uanset, hvilken livssituation man befinder sig i, og hvilke fremtidsplaner man har, så er familieretlig sikring svær at komme uden om, hvis man vil forebygge utilsigtede økonomiske udfordringer og/eller potentielle familiemæssige uoverensstemmelser.
I mit virke som advokat arbejder jeg med familieret som et proaktivt juridisk hjælpemiddel til at hjælpe mine kunder med at få deres mål ført ud i livet. Nogle gange bliver der tale om brandslukning, mens opgaven i andre situationer består i at forebygge kommende problemer. Blandt de mange forhold, som familieretten regulerer, kan nævnes arveret, regler om fordeling af formuer ved skilsmisse, fordeling af pensioner, generationsskifter samt forældremyndighed og samvær efter skilsmisse.


Hav en drejebog
Skal du overtage en landbrugsbedrift i forbindelse med et generationsskifte, bør der udarbejdes en nøje aftalt drejebog for tidspunkt og værdiansættelser. Et vel gennemført generationsskifte er kendetegnet ved, at bedriftens fortsatte udvikling er sikret, samt – ikke mindst – at der opretholdes gode familiemæssige relationer.
Herudover skal et velforberedt generationsskifte sikre, at skatter og afgifter, der skal betales i forbindelse med overdragelsen, minimeres med det formål at sikre størst mulig likviditet til den videre drift. Det er vigtigt, at alt dette aftales i et tæt og åbent samarbejde mellem sælger og køber, og at det aftalte nedfældes i juridiske dokumenter.
Er der derimod ikke tale om generationsskifte, når du skal købe gård, så skal der alligevel ske en familieretlig sikring, der skal tilpasses din livssituation.

Hæftelser og værdibeskyttelse
Eksempelvis kan det være relevant at sørge for, at din eventuelle samlever eller ægtefælle ikke kommer til at hæfte økonomisk for noget. Omvendt kan det også være nødvendigt for dig at beskytte dine værdier i bedriften, hvis jeres forhold skulle gå i opløsning.
Er du samlevende, men ugift, er der ingen arveret mellem dig og din samlever. Og I skal heller ikke dele jeres formuer, hvis i går fra hinanden.
Dette ændres imidlertid, hvis I gifter jer. Derfor er det vigtigt, at du og din ægtefælle har klare aftaler om, hvordan det økonomiske skal håndteres i tilfælde af skilsmisse. En deling af formuerne kan undgås ved at etablere særeje. Desuden kan der ske en arveregulering via testamenter og arveafkald.

Forudsætninger kan ændre sig
I øvrigt skal man være opmærksom på, at forudsætningerne bag de indgåede aftaler hele tiden kan ændre sig, men så kan de bagvedliggende juridiske aftaler lige så hurtigt tilpasses den nye virkelighed.
Vær hele tiden opmærksom på, om der er brug for at foretage ændringer i de juridiske aftaler. Den generelle anbefaling er, at man får gennemgået disse aftaler hvert tredje år, så de hele tiden svarer til den aktuelle virkelighed.
Står du som den sælgende part i forbindelse med et generationsskifte og ønsker at bidrage til, at næste generation får de bedst tænkelige muligheder for at udvikle bedriften, er der en række familieretlige værktøjer, du kan anvende.

En række muligheder
For eksempel kan formueplacering, gældseftergivelser, testamenter og arveafkald være med til at sikre, at du og din familie opnår den bedst mulige samlede løsning i forbindelse med et generationsskifte.
Jeg har mange års erfaring med at arbejde med sådanne sager. Min ledetråd i den forbindelse er hele tiden på bedst mulig måde at beskytte de værdier, familierne har opbygget, og styre dem sikkert igennem generationsskiftet på en måde, så alle parter bliver tilfredse. Som juridisk rådgiver oplever jeg dialogen og samspillet mellem familien, bedriften og de juridiske muligheder som et både spændende og relevant krydsfelt at navigere i.

Mød vores team med specialistviden og handlekraft

 • Rune Hyllested

  Advokat (L), CEO
  "Jeg arbejder med erhvervslivets transaktioner, hvor jeg tænker fremsynet og helhedsorienteret."
 • Jens Axel Kruchov

  Advokat, Partner
  "Jeg arbejder med familieret og landbrugsret, hvor jeg lægger et helhedssyn på mine kunders udfordringer og muligheder."
 • Shapol N. Enggaard

  Advokat, Partner, CMO
  "Er du kommet til skade, skal du have den rigtige erstatning. Stå ikke alene med forsikringsselskabet."
 • Charlotte Marie Schmidt Christensen

  Advokat
  "Når en ulykke rammer, er der mange bekymringer, der melder sig. Jeg sørger for, at du ikke skal bekymre dig om at få den rigtige erstatning."
 • Susanne Dalsager

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med kunderne."
 • Susanne Termansen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med kunderne."
 • Louise Bach Tindbæk

  Sagsbehandler
  "Jeg lægger stor vægt på at have en god dialog med vores kunder."
 • Karina Bjergbæk

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god og løbende dialog med kunderne."
 • Bente Thomsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at skabe en god kontakt til kunderne."
 • Helena Hvid Sørensen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig, at du som klient oplever en høj faglig og fokuseret sagsbehandling for at sikre dig de bedst mulige resultater."
 • Lena Thomsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med kunderne."
 • Mark Kray Brandt

  Advokatfuldmægtig
  "Det er vigtigt for mig, at mit arbejde udføres præcist, effektivt og professionelt."
 • Katrine Rytter Villadsen

  Advokatfuldmægtig
  "Mit primære arbejdsområde er inden for fast ejendom."
 • Erik Braad

  Advokat (L)
  "Mine faglige specialeområder er fiskeriets forhold, entrepriseret og projektudvikling af fast ejendom."
 • Lene Braad

  Advokat
  "Jeg er ligefrem i min rådgivning, og jeg lægger stor vægt på, at klienten er orienteret om sagens forløb, og dermed føler sig tryg."
 • Vinni Mikkelsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have god og løbende dialog med klienter og samarbejdspartnere, så vi opnår de bedst mulige resultater."
 • Christian Bay Nielsen

  Advokatfuldmægtig
  "Det er vigtigt for mig, at klienten får et solidt juridisk håndværk, men præsenteret på en måde normale mennesker kan forstå."
 • Birthe Landbo Bundgaard

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig, at sagsbehandlingen er ordentlig og effektiv med henblik på opnåelse af det bedst mulige resultat for klienterne."
 • Maria Als Levisen

  Advokatfuldmægtig
  "Jeg beskæftiger mig primært med behandling af konkursboer og rådgivning af erhvervsdrivende, hvor mit fokusområde er landbrugets retsforhold"
 • Jee Pedersen

  Sagsbehandler
  "Jeg lægger stor vægt på at være tilgængelig for klienterne og yde den bedste service."
 • Susanne Lang Pedersen

  Sagsbehandler
  "Jeg lægger stor vægt på at være tilgængelig for klienterne og yde den bedste service."
 • Katrine Nedergaard Paaske

  Advokatfuldmægtig
  "Personligt prioriterer jeg en forståelig og tryg sagsbehandling, hvor jeg altid er til at få fat på."
 • Marie Bjerre

  Advokat
  "Internationalt udsyn og fokus på kvalitet og grundighed"
 • Birgithe Fabricius

  Sagsbehandler
 • Mathilde Paulsen

  Stud. Jur
  "I mit arbejde prioriterer jeg struktur og grundighed, men med en effektiv udførelse."
 • Line Willum

  Kontormedhjælper
 • Ann Gregersen

  Køkkenmedhjælper
  72 30 12 05
 • Winnie W. Clausen

  Receptionist, Event Manager
  "Jeg sætter en stor ære i at yde en kvalitetsbevidst og effektiv service"
 • Henriette Sølvberg Duus Nielsen

  Sagsbehandler
 • Anette Viborg

  Digital Marketingkoordinator
  "Jeg brænder for den professionelle og nærværende tilstedeværelse online"
 • Maria Porsborg

  Advokat, CPCO
  "Hos STORM Advokatfirma er medarbejderne unikke ressourcer"
 • Lars Lyngdahl

  CCO
  "Den gode historie er mit mantra."
 • Michael Friang Jensen

  Digital Marketingkoordinator
  "Jeg er bindeled mellem teknologi og mennesker, jeg får andre til at forstå den digitale tilgang."
 • Sebastian Glanz

  Direktionsassistent
 • Andreas Darwin Madsen

  Stud. Jur
 • Heidi Myrup

  Sagsbehandler
  "En god dialog med klienten og løbende orientering af sagsforløbet er vigtigt for en god sagsbehandling"
 • Lene Simonsen

  Bogholder
  "I mit arbejde sætter jeg en ære i at gøre tingene ordentligt og effektivt"
 • Christian Adriansen

  CFO
  "Jeg lægger stor vægt på, at vores administrative processer fungerer optimalt"
 • Cille Bøgeskov Madsen

  HR Assistent
 • Line Boye Pedersen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig, at du føler, at du er i trygge hænder hos STORM."
 • Henrik Jørgensen

  Advokat (L)
  "Det er min opfattelse, at de bedste resultater opnås via et tæt samarbejde med klienten og ved at have en klar forståelse for klientens interesser og mål"
 • Kim Furbo Agerskov

  Stud. Jur
  "I mit arbejde lægger jeg fokus på effektivitet, samarbejde og høj faglig kvalitet"
 • René Simonsen

  Advokatfuldmægtig
 • Maria Hermansen

  Digital Marketingkoordinator
 • Majken Stegenborg

  Advokatfuldmægtig
  "I mit arbejde er det vigtigt for mig, at alle sagens parter behandles ordentligt med en naturlig respekt og værdighed."
 • Janni Mørch Jacobsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at være tilgængelig for klienterne og yde en god service."
 • Kim Pagels

  Jurist
  "Jeg har siddet på begge sider af bordet, først i fagforbund, senere i Arbejdsskadestyrelsen (nu Arbejdsmarkedets Erhvervssikring)"
 • Thomas Lindschouw

  Advokat (L)
  "I min rådgivning har jeg fokus på at skabe størst mulig værdi for klienten."
 • Camilla Nowak

  Advokat
  "Udgangspunktet for min rådgivning er den virkelighed, som de finansielle virksomheder befinder sig i."
 • Louise Steen Vedsø

  Økonomiassistent
  "I mit arbejde prioriterer jeg omhu, grundighed og struktur, på en så effektiv måde som muligt."
 • Henrik Bech Skadhauge

  Estate Manager
 • Mette Veggerby Sørensen

  Sagsbehandler
  "Jeg finder det særligt centralt at indgå i en positiv og åben dialog med kunder, samarbejdspartnere og kolleger."
 • Nadja Maria Velásquez

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en åben, ærlig og nærværende dialog med vores kunder, så de føler sig trygge under sagsforløbet."
 • Louise Holm Sørensen

  Stud. Jur
  "Jeg ser udfordringer frem for problemer, hvilket afspejler sig i mit arbejde, hvor jeg prioriterer høj faglig kvalitet med en grundig og effektiv tilgang."
 • Kristian Regnar Pedersen

  Advokat (L)
 • Torben From

  Advokat (H), mediator
  "For mig er det vigtigt at forstå din virkelighed og dine behov. Det er på den baggrund, jeg kan sikre de rigtige juridiske muligheder og dermed de rigtige løsninger for dig"
 • Mikkel Anker Pedersen

  Advokat, Partner
  "Jeg beskæftiger mig primært med behandling af konkursboer."
....

Vil du gerne ringes op?

Indtast dit telefonnummer nedenfor, så ringer vi dig op snarest muligt.