mail@stormadvokatfirma.dk | 72 30 12 05 | Vi har åbent man-tors 8-16, fre 8-15

Kornsiloer ikke omfattet af panteretten i fast ejendom

Kornsiloer ikke omfattet af panteretten i fast ejendom

Mulighed for finansiering af siloer.

Landsretten har fastslået at fritliggende stålsiloer ikke er omfattet af panteretten i den faste ejendom. Dette giver mulighed for særskilt belåning ved opførelsen og for sælger at tage ejendomsforbehold i disse siloer, ofte kaldet Amerikanersiloer.

I de senere år er det blevet almindeligt med såkaldte Amerikanersiloer på ejendomme i Danmark. Som følge heraf er der opstået det panteretlige spørgsmål om sådanne siloer, er omfattet af panteretten i den faste ejendom, tinglysningslovens § 38, eller hvorvidt disse siloer ikke er en del af den faste ejendom. Såfremt siloerne ikke er omfattet af tinglysningslovens § 38, er konsekvensen, at der kan stiftes særskilt ret over siloerne i form af eksempelvis særskilt belåning til brug for opførelsen, og fra sælgers side mulighed for at tage et ejendomsforbehold. Usikkerheden om hvilke aktiver, der er omfattet af tinglysningslovens § 38, har gjort det næsten umuligt at få alternativ finansiering af siloer.

Den konkrete sag.

I en konkret sag købte Landmand A på tvangsauktion en ejendom, hvorpå der var placeret to stålsiloer á ca. 143 m3. Siloerne var placeret på betondæk, og fra bunden af siloerne gik der en snegl ind i laden. Siloerne var ikke bygget ind i eksisterende bygninger. De to siloer var oprindeligt solgt til den tidligere ejer af ejendommen med ejendomsforbehold, og var af den oprindelige ejer af ejendommen aldrig blevet betalt. Sælger af siloerne gjorde herefter gældende, at de 2 siloer var at betragte som løsøre og derfor ikke omfattet af panteretten i den faste ejendomme, hvorfor siloerne blev krævet tilbageleveret. Landmand A gjorde gældende, at siloerne var omfattet af panteretten i den faste ejendom, hvorved ejendomsforholdet ikke kunne gøres gældende.

Såvel fogedretten som Landsretten fandt, at fritliggende stålsiloer ikke opfyldte betingelserne for at kunne karakteriseres som bygninger, dette blandt andet begrundet i den relativt nemme adgang til at flytte siloerne på ny. Retten fandt endvidere ikke, at siloerne kunne anses for at være indlagt til brug for bygningen, men derimod til brug for den landbrugsvirksomhed der drives fra bygningerne. Siloerne kunne derfor kræves udleveret fra Landmand A.Med denne dom er det juridiske grundlag for særskilt belåning af frilæggende kornsiloer fastslået. Finansiering af siloer er herved teoretisk blevet mere tilgængeligt, da andre end en ejendoms panthaver nu kan tilbyde finansiering, da den panteretlige stilling er afklaret. Långiver skal dog være påpasselig, såfremt siloens konstruktion og installation ændres, idet der herved vil være en risiko for at en silo kan betragtes som en del af bygningen og dermed omfattet af panteretten i den faste ejendom.

Dette vil kunne ske, hvis en silo eksempelvis bygges ind i eksisterende bygning på en sådan måde, at den kun særdeles vanskeligt kan fjernes. Sælgerne af de omtalte siloer skal, som långiver, være påpasselig såfremt konstruktion og installation ændres som nævnt ovenfor, da et ejendomsforbehold vil bortfalde såfremt siloerne er ”grebet” af panteretten i ejendommen. Overordnet må det dog konstateres, at de juridiske rammer for særskilt belåning nu er skabt til fordel for landmanden. En af de mere kendte aktører på markedet for såkaldte Amerikanersiloer er Almas A/S. Direktør Hans Henrik Termansen oplyser, at Almas efter dommen har indledt samarbejde med relevante finansieringsvirksomheder, således at der nu også kan tilbydes finansiering. Artiklen er publiceret i Effektivt Landbrug – april 2013