mail@stormadvokatfirma.dk | 72 30 12 05 - Åbningstider man-tors 08-16 og fre 08-15.

Nyheder

 • STORM
 • Nyheder
 • Kornsiloer ikke omfattet af panteretten i fast ejendom.


Kornsiloer ikke omfattet af panteretten i fast ejendom.

Mulighed for finansiering af siloer.

Landsretten har fastslået at fritliggende stålsiloer ikke er omfattet af panteretten i den faste ejendom. Dette giver mulighed for særskilt belåning ved opførelsen og for sælger at tage ejendomsforbehold i disse siloer, ofte kaldet Amerikanersiloer.

I de senere år er det blevet almindeligt med såkaldte Amerikanersiloer på ejendomme i Danmark. Som følge heraf er der opstået det panteretlige spørgsmål om sådanne siloer, er omfattet af panteretten i den faste ejendom, tinglysningslovens § 38, eller hvorvidt disse siloer ikke er en del af den faste ejendom. Såfremt siloerne ikke er omfattet af tinglysningslovens § 38, er konsekvensen, at der kan stiftes særskilt ret over siloerne i form af eksempelvis særskilt belåning til brug for opførelsen, og fra sælgers side mulighed for at tage et ejendomsforbehold. Usikkerheden om hvilke aktiver, der er omfattet af tinglysningslovens § 38, har gjort det næsten umuligt at få alternativ finansiering af siloer.

Den konkrete sag.

I en konkret sag købte Landmand A på tvangsauktion en ejendom, hvorpå der var placeret to stålsiloer á ca. 143 m3. Siloerne var placeret på betondæk, og fra bunden af siloerne gik der en snegl ind i laden. Siloerne var ikke bygget ind i eksisterende bygninger. De to siloer var oprindeligt solgt til den tidligere ejer af ejendommen med ejendomsforbehold, og var af den oprindelige ejer af ejendommen aldrig blevet betalt. Sælger af siloerne gjorde herefter gældende, at de 2 siloer var at betragte som løsøre og derfor ikke omfattet af panteretten i den faste ejendomme, hvorfor siloerne blev krævet tilbageleveret. Landmand A gjorde gældende, at siloerne var omfattet af panteretten i den faste ejendom, hvorved ejendomsforholdet ikke kunne gøres gældende.

Såvel fogedretten som Landsretten fandt, at fritliggende stålsiloer ikke opfyldte betingelserne for at kunne karakteriseres som bygninger, dette blandt andet begrundet i den relativt nemme adgang til at flytte siloerne på ny. Retten fandt endvidere ikke, at siloerne kunne anses for at være indlagt til brug for bygningen, men derimod til brug for den landbrugsvirksomhed der drives fra bygningerne. Siloerne kunne derfor kræves udleveret fra Landmand A.Med denne dom er det juridiske grundlag for særskilt belåning af frilæggende kornsiloer fastslået. Finansiering af siloer er herved teoretisk blevet mere tilgængeligt, da andre end en ejendoms panthaver nu kan tilbyde finansiering, da den panteretlige stilling er afklaret. Långiver skal dog være påpasselig, såfremt siloens konstruktion og installation ændres, idet der herved vil være en risiko for at en silo kan betragtes som en del af bygningen og dermed omfattet af panteretten i den faste ejendom.

Dette vil kunne ske, hvis en silo eksempelvis bygges ind i eksisterende bygning på en sådan måde, at den kun særdeles vanskeligt kan fjernes. Sælgerne af de omtalte siloer skal, som långiver, være påpasselig såfremt konstruktion og installation ændres som nævnt ovenfor, da et ejendomsforbehold vil bortfalde såfremt siloerne er ”grebet” af panteretten i ejendommen. Overordnet må det dog konstateres, at de juridiske rammer for særskilt belåning nu er skabt til fordel for landmanden. En af de mere kendte aktører på markedet for såkaldte Amerikanersiloer er Almas A/S. Direktør Hans Henrik Termansen oplyser, at Almas efter dommen har indledt samarbejde med relevante finansieringsvirksomheder, således at der nu også kan tilbydes finansiering. Artiklen er publiceret i Effektivt Landbrug – april 2013

Mød vores team med specialistviden og handlekraft

 • Rune Hyllested

  Advokat (L), CEO
  "Jeg arbejder med erhvervslivets transaktioner, hvor jeg tænker fremsynet og helhedsorienteret."
 • Jens Axel Kruchov

  Advokat, Partner
  "Jeg arbejder med familieret og landbrugsret, hvor jeg lægger et helhedssyn på mine kunders udfordringer og muligheder."
 • Shapol N. Enggaard

  Advokat, Partner, CMO
  "Er du kommet til skade, skal du have den rigtige erstatning. Stå ikke alene med forsikringsselskabet."
 • Charlotte Marie Schmidt Christensen

  Advokat
  "Når en ulykke rammer, er der mange bekymringer, der melder sig. Jeg sørger for, at du ikke skal bekymre dig om at få den rigtige erstatning."
 • Susanne Dalsager

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med kunderne."
 • Susanne Termansen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med kunderne."
 • Louise Bach Tindbæk

  Sagsbehandler
  "Jeg lægger stor vægt på at have en god dialog med vores kunder."
 • Karina Bjergbæk

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god og løbende dialog med kunderne."
 • Bente Thomsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at skabe en god kontakt til kunderne."
 • Ditte Frederiksen Østergaard

  Advokat (L)
  "Jeg arbejder med familie- og arveret, hvor jeg lægger afgørende vægt på nærværende og ordentlig rådgivning."
 • Helena Hvid Sørensen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig, at du som klient oplever en høj faglig og fokuseret sagsbehandling for at sikre dig de bedst mulige resultater."
 • Lena Thomsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med kunderne."
 • Mark Kray Brandt

  Advokatfuldmægtig
  "Det er vigtigt for mig, at mit arbejde udføres præcist, effektivt og professionelt."
 • Katrine Rytter Villadsen

  Advokatfuldmægtig
  "Mit primære arbejdsområde er inden for fast ejendom."
 • Erik Braad

  Advokat (L)
  "Mine faglige specialeområder er fiskeriets forhold, entrepriseret og projektudvikling af fast ejendom."
 • Lene Braad

  Advokat
  "Jeg er ligefrem i min rådgivning, og jeg lægger stor vægt på, at klienten er orienteret om sagens forløb, og dermed føler sig tryg."
 • Vinni Mikkelsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have god og løbende dialog med klienter og samarbejdspartnere, så vi opnår de bedst mulige resultater."
 • Christian Bay Nielsen

  Advokatfuldmægtig
  "Det er vigtigt for mig, at klienten får et solidt juridisk håndværk, men præsenteret på en måde normale mennesker kan forstå."
 • Birthe Landbo Bundgaard

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig, at sagsbehandlingen er ordentlig og effektiv med henblik på opnåelse af det bedst mulige resultat for klienterne."
 • Maria Als Levisen

  Advokatfuldmægtig
  "Jeg beskæftiger mig primært med behandling af konkursboer og rådgivning af erhvervsdrivende, hvor mit fokusområde er landbrugets retsforhold"
 • Jee Pedersen

  Sagsbehandler
  "Jeg lægger stor vægt på at være tilgængelig for klienterne og yde den bedste service."
 • Susanne Lang Pedersen

  Sagsbehandler
  "Jeg lægger stor vægt på at være tilgængelig for klienterne og yde den bedste service."
 • Katrine Nedergaard Paaske

  Advokatfuldmægtig
  "Mit primære arbejdsområde er personskadeerstatning."
 • Marie Bjerre

  Advokat
  "Internationalt udsyn og fokus på kvalitet og grundighed"
 • Birgithe Fabricius

  Sagsbehandler
 • Mathilde Paulsen

  Stud. Jur
  "I mit arbejde prioriterer jeg struktur og grundighed, men med en effektiv udførelse."
 • Line Willum

  Kontormedhjælper
 • Ann Gregersen

  Køkkenmedhjælper
  72 30 12 05
 • Winnie W. Clausen

  Receptionist, Event Manager
  "Jeg sætter en stor ære i at yde en kvalitetsbevidst og effektiv service"
 • Henriette Sølvberg Duus Nielsen

  Sagsbehandler
 • Anette Viborg

  Digital Marketingkoordinator
  "Jeg brænder for den professionelle og nærværende tilstedeværelse online"
 • Maria Porsborg

  Advokat, CPCO
  "Hos STORM Advokatfirma er medarbejderne unikke ressourcer"
 • Lars Lyngdahl

  CCO
  "Den gode historie er mit mantra."
 • Michael Friang Jensen

  Digital Marketingkoordinator
  "Jeg er bindeled mellem teknologi og mennesker, jeg får andre til at forstå den digitale tilgang."
 • Sebastian Glanz

  Direktionsassistent
 • Samida Bachmann

  Stud. Jur
  "Mit primære arbejdsområde er insolvensret, hvor jeg assisterer i behandlingen af konkursboer."
 • Andreas Darwin Madsen

  Stud. Jur
 • Heidi Myrup

  Sagsbehandler
  "En god dialog med klienten og løbende orientering af sagsforløbet er vigtigt for en god sagsbehandling"
 • Lene Simonsen

  Bogholder
  "I mit arbejde sætter jeg en ære i at gøre tingene ordentligt og effektivt"
 • Christian Adriansen

  CFO
  "Jeg lægger stor vægt på, at vores administrative processer fungerer optimalt"
 • Cille Bøgeskov Madsen

  HR Assistent
 • Niells Henrik Møller

  Driftsleder
 • Line Boye Pedersen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig, at du føler, at du er i trygge hænder hos STORM."
 • Henrik Jørgensen

  Advokat (L)
  "Det er min opfattelse, at de bedste resultater opnås via et tæt samarbejde med klienten og ved at have en klar forståelse for klientens interesser og mål"
 • Kim Furbo Agerskov

  Stud. Jur
  "I mit arbejde lægger jeg fokus på effektivitet, samarbejde og høj faglig kvalitet"
 • René Simonsen

  Advokatfuldmægtig
 • Maria Hermansen

  Digital Marketingkoordinator
 • Majken Stegenborg

  Advokatfuldmægtig
  "I mit arbejde er det vigtigt for mig, at alle sagens parter behandles ordentligt med en naturlig respekt og værdighed."
 • Janni Mørch Jacobsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at være tilgængelig for klienterne og yde en god service."
 • Kim Pagels

  Jurist
  "Jeg har siddet på begge sider af bordet, først i fagforbund, senere i Arbejdsskadestyrelsen (nu Arbejdsmarkedets Erhvervssikring)"
 • Thomas Lindschouw

  Advokat (L)
  "I min rådgivning har jeg fokus på at skabe størst mulig værdi for klienten."
 • Camilla Nowak

  Advokat
  "Hvorfor jeg ikke alene kan bidrage med teoretisk viden men også med praktiske løsninger."
 • Louise Steen Vedsø

  Økonomiassistent
 • Mikkel Anker Pedersen

  Advokat, Partner
  "Jeg beskæftiger mig primært med behandling af konkursboer."
 • Torben From

  Advokat (H), mediator
  "For mig er det vigtigt at forstå din virkelighed og dine behov. Det er på den baggrund, jeg kan sikre de rigtige juridiske muligheder og dermed de rigtige løsninger for dig"
....

Vil du gerne ringes op?

Indtast dit telefonnummer nedenfor, så ringer vi dig op snarest muligt.