mail@stormadvokatfirma.dk | 72 30 12 05 - Åbningstider man-tors 08-16 og fre 08-15.

Nyheder


Dato: 
|

Modelkontrakt – aftale eller samtykke?

Er der tale om en kontrakt eller et samtykke, når fotografer tager billeder til offentliggørelse af eks. modeller? Det kan både være det ene og det andet. Der er dog forskel i begge parters rettigheder og muligheder alt efter om der er tale om en aftale eller et samtykke.

Den 10. september 2018 publicerede Datatilsynet en afgørelse vedrørende grænsen mellem en aftale-retlig kontrakt og et persondataretligt samtykke. Her ser vi nærmere på betydningen for begge parters rettigheder afhængigt af, om der er tale om en kontrakt eller et samtykke. Ligeledes omtales de elementer, som bruges til at skelne mellem de to dokumenttyper.

Hvem er afgørelsen typisk relevant for?
Det vil typisk være modeller, sportsfolk, eller kendte personer som er den registrerede part. Fælles for disse er, at det har en værdi at afbilde personerne. Det kan være i kommercielt øjemed eller som et promoveringsfremstød i frivilligt- eller foreningsregi.

På den anden side står oftest fotografer, reklamebureauer, foreninger og andre fortrinsvis juridiske personer, som har en interesse i at udnytte den registrerede persons fysiske afbildning. Disse parter vil typisk være dataansvarlige.

Når et billede udnyttes kommercielt, uanset om det sker ved deling, offentliggørelse, brug eller anden håndtering, udgør det en behandling i persondatalovens forstand. Enhver sådan udnyttelse af bille-der, som kan henføres til fysiske personer, skal således opfylde de gældende krav for behandling af personoplysninger.

Hvorfor er afgørelsen relevant?
Sondringen mellem et samtykke og en aftale har afgørende juridisk betydning for begge parters rettigheder og pligter.

Hvis anvendelse af billeder hviler på et samtykke efter persondataforordningens bestemmelser, kan den registrerede uden begrundelse kræve, at brugen af vedkommendes billede ophører. Den som anvender billedet må i så fald anvise et andet gyldig behandlingsgrundlag end samtykket – hvilket i mange tilfælde ikke er muligt i praksis. Kan databehandleren ikke påvise tilstrækkeligt grundlag for sin behandling, må denne stoppe med at anvende billederne derefter. Den registrerede kan endda kræve billederne slettet, hvis betingelserne herfor er opfyldt. Der kan ikke kræves økonomisk kom-pensation for tilbagetrækningen af samtykket.

Hvis anvendelse af billederne derimod hviler på en aftale indgået efter aftalelovens og kontraktrettens regler, kan den registrerede ikke ensidigt forhindre den dataansvarlige i at anvende billederne ved at tilbagekalde sit samtykke. Det skyldes, at behandling af billederne på baggrund af en ellers gyldig aftale, udgør et behandlingsgrundlag i sig selv.

Dette er særligt tydelig i Datatilsynet afgørelse. Det fremgik af en skriftlig aftale mellem den dataansvarlige (en fotograf) og den registrerede (en model), at intime billeder som fotografen havde taget af modellen måtte bruges (use) og offentliggøres (publish). Fotografen offentliggjorde billederne til stock brug på internettet.

Datatilsynet slog derefter fast, at brugen af billederne var et nødvendigt led i at opfylde den skriftlige aftale, som parterne havde indgået. Selvom modellen tilbagekaldte sit samtykke, kunne fotografen fortsat anvende billederne, fordi den indgåede aftale måtte anses for en kontrakt, som gav selvstændigt grundlagt for behandlingen af billederne, og fordi betingelserne for at kræve sletning af person-oplysningerne (billederne) ikke var opfyldt.

Fotografen havde ligeledes registreret modellens personnummer. Datatilsynet fandt, at databeskyttelseslovens betingelser for private aktørers behandling af personnumre ikke var opfyldt, hvorfor personnummeret måtte slettes.

Aftale eller samtykke?
Datatilsynet lagde i afgørelsen vægt på følgende kriterier for, hvorvidt et dokument skal anses for en aftale eller et samtykke:

– Aftalen var benævnt ”Universal Adult Model Release for all Agencies”
– Vedrørende aftalens bindende kraft var anført ”Shall be binding upon me my heris, legal repre-sentatives and assigns”
– I forbindelse med modellens underskrift, fremgik af aftalen ”I hereby confirm that I am over the age of majority and have the right to contract in my own name”

Det forhold, at hverken modellen eller fotografen modtog vederlag i forbindelse med samarbejdet, kunne ikke ændre på Datatilsynets afgørelse.

Selvom Datatilsynets begrundelser naturligvis er vurderet helt konkret i forhold til netop denne sag, kan det ikke afvises, at de samme principper gælder generelt for lignende forhold.

Hvor det af selve aftaleteksten, og af omstændighederne i øvrigt, tydeligt fremgår, at der er tale om en aftaleretlig kontrakt, og ikke et almindeligt samtykke, må forholdet således bedømmes efter den almindelig kontrakt- og aftaleret.

Hvordan opstår konflikten, og kan den undgås?
Et stort antal af konflikterne opstår, fordi billederne bruges på en måde, som den registrerede ikke vil acceptere, eller fordi den registrerede ikke mener at have modtaget korrekt vederlag. I disse situationer vil den registrerede kræve, at brugen af billederne ophører, mens den dataansvarlige som udgangspunkt vil fastholde den hidtidige brug.

De velforberedte parter tager derfor denne situation i betragtning, når det indledende samarbejde indgås. Eksempelvis ved retningslinjer i et samtykke, eller aftalevilkår i en kontrakt. Det har således afgørende betydning at slå fast, om der ved samarbejdets begyndelse blev indgået en decideret kontrakt eller ej.

På samme måde vil en utvetydig angivelse af vilkårene for brug af billederne, samt samarbejdets øvrige vilkår, være med til at forebygge konflikter efter det indledende samarbejde.

Vil du vide mere om udfordringerne inden for persondataområdet? Kontakt os nu på telefon 72 30 12 05

Skrevet af:

Mød vores team med specialistviden og handlekraft

 • Rune Hyllested

  Advokat (L), CEO
  "Jeg arbejder med erhvervslivets transaktioner, hvor jeg tænker fremsynet og helhedsorienteret."
 • Jens Axel Kruchov

  Advokat, Partner
  "Jeg arbejder med familieret og landbrugsret, hvor jeg lægger et helhedssyn på mine kunders udfordringer og muligheder."
 • Shapol N. Enggaard

  Advokat, Partner, CMO
  "Er du kommet til skade, skal du have den rigtige erstatning. Stå ikke alene med forsikringsselskabet."
 • Charlotte Marie Schmidt Christensen

  Advokat
  "Når en ulykke rammer, er der mange bekymringer, der melder sig. Jeg sørger for, at du ikke skal bekymre dig om at få den rigtige erstatning."
 • Susanne Dalsager

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med kunderne."
 • Susanne Termansen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med kunderne."
 • Louise Bach Tindbæk

  Sagsbehandler
  "Jeg lægger stor vægt på at have en god dialog med vores kunder."
 • Karina Bjergbæk

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god og løbende dialog med kunderne."
 • Bente Thomsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at skabe en god kontakt til kunderne."
 • Helena Hvid Sørensen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig, at du som klient oplever en høj faglig og fokuseret sagsbehandling for at sikre dig de bedst mulige resultater."
 • Lena Thomsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med kunderne."
 • Mark Kray Brandt

  Advokatfuldmægtig
  "Det er vigtigt for mig, at mit arbejde udføres præcist, effektivt og professionelt."
 • Katrine Rytter Villadsen

  Advokatfuldmægtig
  "Mit primære arbejdsområde er inden for fast ejendom."
 • Erik Braad

  Advokat (L)
  "Mine faglige specialeområder er fiskeriets forhold, entrepriseret og projektudvikling af fast ejendom."
 • Lene Braad

  Advokat
  "Jeg er ligefrem i min rådgivning, og jeg lægger stor vægt på, at klienten er orienteret om sagens forløb, og dermed føler sig tryg."
 • Vinni Mikkelsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have god og løbende dialog med klienter og samarbejdspartnere, så vi opnår de bedst mulige resultater."
 • Christian Bay Nielsen

  Advokatfuldmægtig
  "Det er vigtigt for mig, at klienten får et solidt juridisk håndværk, men præsenteret på en måde normale mennesker kan forstå."
 • Birthe Landbo Bundgaard

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig, at sagsbehandlingen er ordentlig og effektiv med henblik på opnåelse af det bedst mulige resultat for klienterne."
 • Maria Als Levisen

  Advokatfuldmægtig
  "Jeg beskæftiger mig primært med behandling af konkursboer og rådgivning af erhvervsdrivende, hvor mit fokusområde er landbrugets retsforhold"
 • Jee Pedersen

  Sagsbehandler
  "Jeg lægger stor vægt på at være tilgængelig for klienterne og yde den bedste service."
 • Susanne Lang Pedersen

  Sagsbehandler
  "Jeg lægger stor vægt på at være tilgængelig for klienterne og yde den bedste service."
 • Katrine Nedergaard Paaske

  Advokatfuldmægtig
  "Personligt prioriterer jeg en forståelig og tryg sagsbehandling, hvor jeg altid er til at få fat på."
 • Marie Bjerre

  Advokat
  "Internationalt udsyn og fokus på kvalitet og grundighed"
 • Birgithe Fabricius

  Sagsbehandler
 • Mathilde Paulsen

  Stud. Jur
  "I mit arbejde prioriterer jeg struktur og grundighed, men med en effektiv udførelse."
 • Line Willum

  Kontormedhjælper
 • Ann Gregersen

  Køkkenmedhjælper
  72 30 12 05
 • Winnie W. Clausen

  Receptionist, Event Manager
  "Jeg sætter en stor ære i at yde en kvalitetsbevidst og effektiv service"
 • Henriette Sølvberg Duus Nielsen

  Sagsbehandler
 • Anette Viborg

  Digital Marketingkoordinator
  "Jeg brænder for den professionelle og nærværende tilstedeværelse online"
 • Maria Porsborg

  Advokat, CPCO
  "Hos STORM Advokatfirma er medarbejderne unikke ressourcer"
 • Lars Lyngdahl

  CCO
  "Den gode historie er mit mantra."
 • Michael Friang Jensen

  Digital Marketingkoordinator
  "Jeg er bindeled mellem teknologi og mennesker, jeg får andre til at forstå den digitale tilgang."
 • Sebastian Glanz

  Direktionsassistent
 • Andreas Darwin Madsen

  Stud. Jur
 • Heidi Myrup

  Sagsbehandler
  "En god dialog med klienten og løbende orientering af sagsforløbet er vigtigt for en god sagsbehandling"
 • Lene Simonsen

  Bogholder
  "I mit arbejde sætter jeg en ære i at gøre tingene ordentligt og effektivt"
 • Christian Adriansen

  CFO
  "Jeg lægger stor vægt på, at vores administrative processer fungerer optimalt"
 • Cille Bøgeskov Madsen

  HR Assistent
 • Line Boye Pedersen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig, at du føler, at du er i trygge hænder hos STORM."
 • Henrik Jørgensen

  Advokat (L)
  "Det er min opfattelse, at de bedste resultater opnås via et tæt samarbejde med klienten og ved at have en klar forståelse for klientens interesser og mål"
 • Kim Furbo Agerskov

  Stud. Jur
  "I mit arbejde lægger jeg fokus på effektivitet, samarbejde og høj faglig kvalitet"
 • René Simonsen

  Advokatfuldmægtig
 • Maria Hermansen

  Digital Marketingkoordinator
 • Majken Stegenborg

  Advokatfuldmægtig
  "I mit arbejde er det vigtigt for mig, at alle sagens parter behandles ordentligt med en naturlig respekt og værdighed."
 • Janni Mørch Jacobsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at være tilgængelig for klienterne og yde en god service."
 • Kim Pagels

  Jurist
  "Jeg har siddet på begge sider af bordet, først i fagforbund, senere i Arbejdsskadestyrelsen (nu Arbejdsmarkedets Erhvervssikring)"
 • Thomas Lindschouw

  Advokat (L)
  "I min rådgivning har jeg fokus på at skabe størst mulig værdi for klienten."
 • Camilla Nowak

  Advokat
  "Udgangspunktet for min rådgivning er den virkelighed, som de finansielle virksomheder befinder sig i."
 • Louise Steen Vedsø

  Økonomiassistent
  "I mit arbejde prioriterer jeg omhu, grundighed og struktur, på en så effektiv måde som muligt."
 • Henrik Bech Skadhauge

  Estate Manager
 • Mette Veggerby Sørensen

  Sagsbehandler
  "Jeg finder det særligt centralt at indgå i en positiv og åben dialog med kunder, samarbejdspartnere og kolleger."
 • Nadja Maria Velásquez

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en åben, ærlig og nærværende dialog med vores kunder, så de føler sig trygge under sagsforløbet."
 • Louise Holm Sørensen

  Stud. Jur
  "Jeg ser udfordringer frem for problemer, hvilket afspejler sig i mit arbejde, hvor jeg prioriterer høj faglig kvalitet med en grundig og effektiv tilgang."
 • Kristian Regnar Pedersen

  Advokat (L)
 • Torben From

  Advokat (H), mediator
  "For mig er det vigtigt at forstå din virkelighed og dine behov. Det er på den baggrund, jeg kan sikre de rigtige juridiske muligheder og dermed de rigtige løsninger for dig"
 • Mikkel Anker Pedersen

  Advokat, Partner
  "Jeg beskæftiger mig primært med behandling af konkursboer."
....

Vil du gerne ringes op?

Indtast dit telefonnummer nedenfor, så ringer vi dig op snarest muligt.