mail@stormadvokatfirma.dk | 72 30 12 05 | Vi har åbent man-tors 8-16, fre 8-15
STORM > Om STORM > Kulturarbejde

Kulturarbejde i STORM

Virksomhedskultur er vigtig. STORM Advokatfirma er som enhver anden virksomhed en organisation, der består af mennesker, processer, systemer, strukturer, normer, uskrevne regler, guidelines og love. Vores virksomhedskultur er det, der binder alle disse forhold sammen, så de giver mening og er til at navigere i for medarbejdere, ledere og direktion i virksomheden. Når kulturen på den måde samler alle led, er den også med til at gøre os stærkere som mennesker og som virksomhed.

Desto bedre kultur desto bedre trivsel hos os alle. Hos STORM Advokatfirma er vores medarbejdere i høj grad unikke ressourcer, som tilsammen udgør en utrolig stærk enhed.

Vi værner om hinanden. Vi gør derfor en stor indsats for at skabe et attraktivt arbejdsmiljø, og det ligger os meget på sinde løbende at arbejde med og udvikle både mennesker men også organisationens kultur, idet vi betragter udvikling som en rejse, vi er på sammen. Vi har derfor etableret et omfattende kulturarbejde, hvor vi har stort fokus på at skabe de bedste arbejdsvilkår for vores medarbejdere.

En af hjørnestenene i vores kulturarbejde er ”tillid”. Tillid til os selv, og tillid til hinanden i vores relationer. Forskning viser, at tillid har en afgørende indflydelse på vores arbejdsglæde og trivsel. Samtidig øger tilliden effektiviteten og sænker omkostningerne.

Hos STORM Advokatfirma arbejder vi både med medarbejdernes faglige og personlige tillid, hvilket kommer til udtryk på baggrund af medarbejdernes karakter og kompetencer. Tillidsarbejdet bidrager til, at vi får et fælles sprog i STORM Advokatfirma, som vi sammen kan anvende, når der internt gives feedback. På den måde kan vi spille hinanden stærkere både i forhold til vores faglige kompetencer, men også i forhold til den personlige udvikling, som alle mennesker er i.

Hver enkelt medarbejder udarbejder en tillidsplan, hvori der fremgår parametre, som han/hun ønsker at arbejde med. Derfor har vi et årshjul, hvor hver medarbejder fire gange årligt har en samtale med vores kontorchef, hvor tillidsplanen bliver genbesøgt. De fire årlige samtaler indebærer to udviklings- og trivselssamtaler samt to en-til-en samtaler. Samtalerne betyder, at ledelsen hele tiden har fingeren på pulsen i forhold til, hvad der rør sig hos den enkelte medarbejder.

Samtidig bliver samtaler brugt til at spejle handlemønstre og til løbende at fastholde fokus på den enkeltes personlige udvikling og på, hvordan alle kan være med til at skabe og fastholde en stærk og positiv virksomhedskultur.

Hos STORM Advokatfirma eksekverer vi på tiltag, som vi mener er medvirkende til at skabe Danmarks bedste arbejdsplads.