Retssager

Hos STORM Advokatfirma arbejder vi ud fra den klare forudsætning, at virksomheder forventer og efterspørger en effektiv og omkostningsbevidst behandling af tvistesager, hvilket kræver mere end kendskab til selve juraen.

Det er for os altafgørende, at sagsstrategien tilrettelægges ud fra klientens kommercielle interesser.

Hvis en konflikt ender i en retssag, er der flere faktorer end blot de juridiske, der er vigtige at være opmærksomme på. Vi bestræber os på, at tilrettelægge sagsstrategien ud fra dine kommercielle interesser sammen med en effektiv og omkostningsbevidst sagsbehandling.

Oftest ender en sag i retten som sidste mulighed for konfliktløsning, når det ikke har været muligt at for parterne at blive enige på anden måde. Indledningsvist giver vi dig en juridisk vurdering af sagen, så vi sammen kan sammenholde det mest sandsynlige udfald med de økonomiske omkostninger, der er forbundet med en retlig behandling af din sag. Vi holder styr på alt fra juraen til sagens detaljer, og binder det sammen og fremfører sagen på en logisk argumenterende måde. Derfor er retssager en særlig disciplin inden for juraen.

Behandlingsområder indenfor retssager

Vi behandler blandt andet retssager indenfor følgende områder:

 • Forsikrings- og erstatningsret
 • Generel erhvervsret
 • Entreprise- og udbudsret
 • Miljøret
 • Erhvervslejeret
 • Offentlig ret og forvaltningsret
 • Landbrugsret

Når en retssag startes, afhænger sagens videre forløb og omkostninger af mange faktorer, herunder sagens kompleksitet og økonomiske værdi.

Vi håndterer i den forbindelse blandt andet:

 • Udarbejdelse af processkrifter
 • Forberedende retsmøder
 • Udarbejdelse af syn og skønstema og gennemførelse af syn og skøn
 • Gennemførelse af retssagen, herunder parts- og vidneafhøringer, afhjemling af skønsmanden og procedure

Sagens gang i domstolssystemet

Alle retssager starter i byretten, med mindre sagen er særligt principiel og derfor begæres henvist til landsretten af en af sagens parter eller af byretten. Når der er afsagt dom i byretten, kan én eller begge parter som udgangspunkt anke dommen til landsretten, såfremt man er utilfreds med byrettens dom. Vi kan føre sagen for dig både i byretten og landsretten.

Er du blevet involveret i en konflikt, som kan føre til en retssag enten som sagsøger eller sagsøgte, er du altid velkommen til at kontakte vores advokater med speciale i førelse af retssager for en vurdering af din sag og forløbet af den.

Forlig

Vi er løbende i processen opmærksomme på, om sagen mest hensigtsmæssigt kan løses ved, at man med modparten drøfter muligheden for forlig. Dette kan foregå helt frem til hovedforhandlingen.

De største fordele ved at forsøge og opnå forlig i en konflikt er besparelse i både tid og økonomi. Forligsforhandlinger er oftest hurtigere overstået end ved afgørelse af konflikten i en retssag, ligesom der oftest er mindre økonomisk belastning af parterne end ved en retssag eller voldgift.

Omkostningseffektiv løsning

Vi kan som specialistfirma sætte det helt rigtige hold bestående af en advokat indenfor vores specialeområde og en erfaren advokat med den påkrævede retssagserfaring og indsigt i praksis på området. Når holdet er sat, identificerer vi sagens juridiske og kommercielle muligheder samt risici ned til mindste detalje. På den baggrund kan vi lede vores klienter igennem en rets- eller voldgiftssag og sikre en omkostningseffektiv løsning. 

STORM Advokatfirma tilbyder altid et møde og en vurdering af virksomhedens sag.

Vi værner om brancheomdømme

Vores klienters brancheomdømme værner vi om gennem et indgående kendskab til vores klienters forretning og branche. Vi forsøger som udgangspunkt at finde en mindelig løsning, da det ofte skaber større værdi for vores klienter og medvirker til, at vores klienter bevarer den gode relation til kunderne, som ofte forbliver kunder.

Din specialist i retssager

25+ dygtige kollegaer
Mød hele holdet
Ring 8.00 - 16.00
+45 72 30 12 05
Eller skriv til os 24/7
mail@stormadvokatfirma.dk

Ønsker du at drøfte en sag?

Det er altid uforpligtende at henvende sig til os og få foretaget en indledende drøftelse af din sag. Vi har stor erfaring i at analysere situationen og give dig råd om, hvad der er bedst at gøre.

  Torben From
  Ring 8.00 - 16.00
  +45 72 30 12 05
  Eller skriv til os 24/7
  mail@stormadvokatfirma.dk
  Torben From
  Advokat (H), mediator
  Copyright © 2023 STORM Advokatfirma P/S
  magnifiercross