mail@stormadvokatfirma.dk | 72 30 12 05 | Vi har åbent man-tors 8-16, fre 8-15
Skriv dit telefonnummer og tryk på telefonrøret, så kontakter vi dig.

Står du ved en skillevej?

Få en vurdering af din sag. Udfyld formularen nedenfor, så kontakter en af vores advokater dig om din sag.


Separation

En ægtefælle har ret til separation, selvom den anden part ikke er enig.

Der skal indsendes en ansøgning til Familieretshuset om separation. Familieretshuset vurderer herefter, om betingelserne for separation er opfyldt og om ægtefællerne er enige om vilkårene. Hvis det er tilfældet, udsteder Familieretshuset en bevilling om separation, hvorefter ægteskabet er ophørt.

Familieretshuset kan alene udstede bevilling til separation såfremt ægtefællerne er enige om separationen og om følgende vilkår for separationen:

  • Om den ene ægtefælle skal betale ægtefællebidrag til den anden, og hvor længe bidraget skal betales
  • Hvem af ægtefællerne der skal overtage eventuel lejebolig eller andelsbolig

Kan ægtefællerne ikke blive enige er det Familieretshuset der afgør om betingelserne for separation er opfyldt, ligesom Familieretshuset afgør vilkårene for separationen.

Hvis I bliver separeret, har I 3 mdr. til at flytte fra hinanden. Sker dette ikke, bortfalder separationen. Det samme gælder hvis I under separationen genoptager samlivet.

Ved separationen ophæves de retlige konsekvenser af ægteskabet. Det betyder, at jeres delingsformue bortfalder, I ikke længere er sambeskattede, I ikke længere er hinandens nærmeste pårørende, arveretten bortfalder, og den gensidige forsørgelsespligt ophæves.

Du skal aktivt søge om skilsmisse efter en separation.

Det er en god idé at få en snak med din advokat for at få det fulde overblik om din separation.

Vil du ringes op?

Skriv dit telefonnummer og tryk på telefonrøret, så kontakter vi dig.


Eller brug nedenstående formular:

Står du ved en skillevej?

Få en vurdering af din sag. Udfyld formularen nedenfor, så kontakter en af vores advokater dig om din sag.