mail@stormadvokatfirma.dk | 72 30 12 05 | Vi har åbent man-tors 8-16, fre 8-15

Oversigt privat

Specialeområder | Privat

Personskade
Erstatningsadvokat
Arbejdsskader
Patientskader
Piskesmæld
Tab af erhvervsevne
Vold eller trusler på arbejdspladsen
Erstatning trafikulykke
Fritidsulykke
Egne forsikringer
Arbejdsskadeforsikring
Tabt arbejdsfortjeneste
FAQ Personskade

Fremtidsfuldmagt
Ægtefællebidrag
Ægtepagt
Online Testamente
Dødsbo

NaboretIndbliksgener
Lugtgener
Støjgener
Tålegrænse

Tinglysning
Ekspropriation
Entrepriseret
Skøde
Ejerforening
Servitutter
Lejeret
Retssager

Separation
Skilsmisse
Bodeling
Økonomi ved skilsmisse
Skilsmissepapirer

Jagtejendom
Køb af hus
Køb af ejerlejlighed
Køb af andelsbolig
Køb af projektssalg
Køb af grund
Køb af sommerhus
Køb af Lystejendom
Køb af Landejendom
Køb af Liebhaveri
Samejeoverenskomst
Boligadvokat

Retssag
Retsmægling og mediation
Voldgiftssag

Børnebidrag
Forældremyndighed
Samvær” href=”https://stormadvokatfirma.dk/skilsmisse-og-boern/samvaer/” data-wpil-keyword-link=”linked”>Samvær
Bopæl
Tvangsanbringelse

Fejl og mangler
Nybyggeri
Berigtigelse af ejendom

Arbejds- og ansættelsesret for arbejdsgivere
Arbejds- og ansættelsesret for private