mail@stormadvokatfirma.dk | 72 30 12 05 | Vi har åbent man-tors 8-16, fre 8-15

Tab af erhvervsevne: Må kommunen modregne i ressourceforløbsydelsen?

Tab af erhvervsevne: Må kommunen modregne i ressourceforløbsydelsen?

Selvom det er slået fast i Folketinget at de ikke må, er nogle kommuner begyndt at modregne løbende erstatning for tab af erhvervsevne i ressourceforløbsydelse. Oplever du dette, så kontakt os.

Når man modtager ressourceforløbsydelse, er det helt klare udgangspunkt, at indtægter, der udbetales løbende, modregnes krone for krone. Hvis man eksempelvis har tegnet en privat invalideforsikring, vil udbetalingen herfra blive modregnet krone for krone i ressourceforløbsydelsen.

Overgår man fra sygedagpenge til ressourceforløbsydelse, skal man derfor være opmærksom på, at man pludselig kan stå med en langt lavere indkomst, fordi udbetalingerne ikke blev modregnet i sygedagpengene.

Kommuner modregner

Nogle kommuner er dog også begyndt at modregne en løbende erstatning for tab af erhvervsevne, selvom erstatningen eksempelvis er tilkendt efter reglerne i arbejdsskadesikringsloven.

Det fremgår ikke klart af lovgrundlaget, om dette er lovligt, men tidligere beskæftigelsesminister, Jørn Neergaard Larsen, har tilbage i 2016 i et svar til Folketinget blandt andet sagt:

”Enkeltstående udbetalinger fra et forsikringsselskab betragtes som formue og vil derfor ikke medføre fradrag i ressourceforløbsydelsen. Udgangspunktet er, at indtægter, som udbetales løbende, medfører fradrag krone for krone i ressourceforløbsydelse under ressourceforløb. Dette gælder også for en løbende udbetaling af en privattegnet invalideforsikring.

Nogle indtægter, som udbetales løbende, medfører dog ikke fradrag i ressourceforløbsydelsen i lighed med, hvad der gælder på kontanthjælpsområdet. Det gælder fx erstatning for tab af erhvervsevne som følge af personskade, der udbetales efter:

1) lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser,
2) lov om erstatningsansvar,
3) lov om arbejdsskadesikring eller
4) lov om erstatning og godtgørelse til tidligere udsendte soldater og andre statsansatte med sent diagnosticeret posttraumatisk belastningsreaktion.”

Bliver din erstatning modregnet?

Beskæftigelsesministeren har altså klart anført, at løbende erstatning for tab af erhvervsevne, som eksempelvis er tilkendt efter reglerne i arbejdsskadesikringsloven ikke medfører fradrag i ressourceforløbsydelse.

Hvis du modtager ressourceforløbsydelse og har fået tilkendt en løbende erstatning for tab af erhvervsevne, skal du derfor være opmærksom på, om kommunen foretager fradrag i din ressourceforløbsydelse. Det vil den normalt ikke kunne gøre.

Hos STORM Advokatfirma kan vi hjælpe dig med at sikre, at kommunen overholder reglerne for modregning i ressourceforløbsydelse. Kontakt os på telefon 72 30 12 05.