I mediernes søgelys

13. oktober 2017
2 minutters læsetid
storm advokatfirma i medierne

STORM Advokatfirma oplever i disse dage bevågenhed fra flere sider. I de kommende dage kan man støde på historier om os både i regionale og landsdækkende medier i forbindelse med en kendelse fra Advokatnævnet og en fra Skifteretten. Der er tale om sager af meget forskelligt indhold og kendelser afsagt over en længere periode, men det er naturligvis ting, vi som advokatfirma tager meget alvorligt.

Almindeligvis er kendelser fra Skifteretten og Advokatnævnet mest noget der optager advokatkredse, hvorfor hensigten mere er opdragende end revsende.

Hos STORM Advokatfirma kender vi godt til modvind. Sådan er det, når man rager lidt op over feltet – eller stikker snuden langt frem. Derfor er vi også forberedt på, at vores virke rammer det offentlige rum. Også i fragmenter, som ikke altid giver mening.

De to sager, man måske støder på i henholdsvis en regional og en landsdækkende avis er:

I begyndelsen af 2017 afsagde Advokatnævnet en kendelse, som slår fast, at vi i en erstatningssag fra 2013 ikke har været klare nok i vores tidsregistrering, og Advokatnævnet vurderer derfor, at vores salær i den specifikke erstatningssag har været for højt.
Den kendelse har vi taget til efterretning under stor selvransagelse. Vi har indskærpet vores tidsregistrering – og vi har måttet sande, at sager af en sådan ekstremt tragisk karakter med så voldsom og personlig lidelseshistorie som baggrund vil vi ikke binde an med igen. Heller ikke selv om vi i sagen indhentede over 6 millioner kroner i erstatning til vores klient. Vi er helt bekendt med, at der altid vil være stærke følelser forbundet med pengespørgsmål, når det handler om personlig tragedie.

I sidste uge blev der så sat spørgsmålstegn ved habilitet i en sag om konkurshåndtering. Her har STORM Advokatfirma valgt at kære kendelsen. Vi har som erklæret mål at sikre mest mulig værdi til kreditorerne, når vi behandler konkurssager. Det er det mål, vi har haft for øje i vores hidtidige konkurshåndtering. Derfor har vi valgt at få prøvet Skifterettens kendelse i Landsretten.

Vil du vide mere om emnet, kontakt mig.

Du er altid velkommen til at henvende dig til os og få  en indledende drøftelse af din sag. Vi har stor erfaring i at analysere situationen og give dig råd om, hvad der er bedst at gøre.

    Ring 8.00 - 16.00
    +45 72 30 12 05
    Eller skriv til os 24/7
    mail@stormadvokatfirma.dk
    cross