Landsretten ændrer skifterettens kendelse

14. marts 2018
2 minutters læsetid
storm advokatfirma i medierne

Vestre Landsret har ændret en kendelse fra Skifteretten i Hjørring, hvor kurator-vederlaget i en landbrugskonkurs var blevet nedsat med en tredjedel.

STORM Advokatfirma konstaterer med tilfredshed, at Vestre Landsret har ændret skifterettens afgørelse i en sag om kuratorvederlagets størrelse og samtidig ser bort fra, at advokat Rune Hyllested som kurator, skulle have været skyld, i at der opstod samarbejdsvanskeligheder i konkursboet.

Skifteretten har ad flere omgange rejst tvivl om kurators ageren i landbrugskonkursen. Således blev det lagt til grund i skifterettens afgørelse, da kuratorvederlaget blev sat ned.

Den afgørelse, der blev afsagt af skifteretten, kærede Rune Hyllested til Vestre Landsret, som nu har omgjort skifterettens kendelse.

Landsretten anfører i sin kendelse: “Kurator har udførligt redegjort for den tid, der er anvendt på bobehandlingen. Hererefter og efter en samlet vurdering af navnlig arbejdets omfang og boets beskaffenhed, det med arbejdet forbundne ansvar og det under de givne omstændigheder opnåede resultat, fastsætter landsretten vederlaget til kurator (..)”

Salæret er fastsat ca. 15% under den fremsendte vederlagsindstilling.

– Jeg er tilfreds med Vestre Landsrets afgørelse. Samtidig kan jeg med tilfredshed notere at landsretten ikke mener, at samarbejdsvanskeligheder skyldes mit virke som kurator, siger advokat Rune Hyllested.
Det er anden gang inden for få måneder, Rune Hyllested får medhold i Landsretten efter at have kæret Skifteretten i Hjørrings vurdering.

I forbindelse med sagsbehandlingen af konkursboet har skifteretten i sin afgørelse lagt vægt på flere faktuelt forkerte forhold, hvilket siden er blevet beklaget over for landsretten.

Sagen er nu afsluttet, og STORM Advokatfirma ser frem til at fortsætte arbejdet med at skabe mest mulig værdi for vores samarbejdspartnere og klienter.

Artiklen er redigeret den 20/03-18

Vil du vide mere om emnet, kontakt mig.

Du er altid velkommen til at henvende dig til os og få  en indledende drøftelse af din sag. Vi har stor erfaring i at analysere situationen og give dig råd om, hvad der er bedst at gøre.

    Ring 8.00 - 16.00
    +45 72 30 12 05
    Eller skriv til os 24/7
    mail@stormadvokatfirma.dk
    cross