mail@stormadvokatfirma.dk | 72 30 12 05 | Vi har åbent man-tors 8-16, fre 8-15

samlevende arver hinanden

Samlevende: Hvad skal der ske, hvis en af jer dør eller I går fra hinanden?

Flere og flere vælger at stifte familie eller købe bolig sammen uden at have indgået ægteskab. Mange tror, at ugifte samlevende arver efter hinanden, hvis bare de har boet sammen i minimum to år. Det er ikke tilfældet, da området for ugifte samlevende i vidt omfang ikke er lovreguleret. Det kræver derfor, at I aktivt selv tager stilling, hvis I vil sikre hinanden – og jer selv. Det gælder både i tilfælde af, at I går fra hinanden og i tilfælde af, at én af jer skulle gå bort.

Vi taler ofte med mange par, som tror, at de automatisk arver efter hinanden, hvis blot de er samlevende.

Mange har eksempelvis efter et møde med pengeinstituttet i forbindelse med boligkøb fået blandet arvereglerne sammen med pensionsreglerne og tror derfor, at hvis de har levet sammen i et fast parforhold i minimum to år, så er det ensbetydende med, at de har arveret efter hinanden.

På pensionsområdet gælder nemlig en række regler for, hvornår samlevende kan sidestilles med ægtefæller og derved blive anset som begunstiget på ordningerne for så vidt angår samlevere. Udbetalinger fra pensionsordninger og eventuelle livsforsikringer er imidlertid ikke reguleret af arvelovens regelsæt og reguleres derfor særskilt fra den øvrige arv.

online testamente
Samlevende: Hvad skal der ske, hvis en af jer dør eller I går fra hinanden?

Udvidet samlevertestamente

Ugifte samlevende arver dermed ikke automatisk hinanden – heller ikke selvom I har boet sammen i minimum to år eller har barn sammen. Det er derfor vigtigt, at I tager stilling til, hvorvidt I har behov for at få oprettet et testamente, hvor I sikrer hinanden bedst muligt. Dette kan I gøre ved et udvidet samlevertestamente, hvor I kan bestemme, at I ønsker at arve hinanden som var I ægtefæller.

Et udvidet samlevertestamente er særligt relevant, hvis I enten har barn sammen og/eller købt fælles bolig.

Uden et gensidigt testamente vil den førstafdødes andel af en bolig, som I ejer i fællesskab, som udgangspunkt gå til den afdødes forældre. Hvis I imidlertid har barn sammen, vil barnet arve i stedet for forældrene. Uden et testamente kan I derfor risikere, at den fælles bolig er nødt til at blive solgt i tilfælde af, at den ene af jer dør, da arven til forældrene eller jeres barn skal udredes. Dette kan I dog forhindre ved at oprette et udvidet samlevertestamente, hvorefter I kan sikre, at den længstlevende begunstiges mest muligt.

Med et udvidet samlevertestamente opnår I ikke kun arveret efter hinanden. Den af jer, som bliver længstlevende, får derudover en række fordele i forhold til retsstillingen ved førstafdødes død. Fordelene omfatter eksempelvis retten ti at udtage genstande, som udelukkende tjener til vedkommendes personlige brug, selvom de pågældende genstande tilhørte førstafdøde. Derudover får den længstlevende ret til suppleringsarv, således at længstlevende får ret til at få suppleret arven op, så vedkommende får en samlet formue på minimum 810.000 kr. (2021-niveau) ved udredning af arven forudsat, at den samlede arvebeholdning indeholder dette.

I kan i testamentet også træffe bestemmelse om en række andre forhold, hvilket især er relevant, hvis I har barn sammen. Det kan eksempelvis være indsættelse af et børnetestamente, hvor I tilkendegiver jeres ønsker vedrørende jeres børn, hvis I begge skulle dø, inden barnet bliver 18 år. Det kan også være indsættelse af en bestemmelse om, at arven til jeres barn skal være særeje.

Samejeoverenskomst

Et andet vigtigt forhold at være opmærksom på som samlevende er muligheden for at oprette en samejeoverenskomst, hvis I ejer et hus eller en lejlighed i fællesskab.

Udgangspunktet for ugifte samlevende gælder, i modsætning til ægtefæller, at man ikke har krav på at modtage noget fra den anden part i tilfælde af samlivsophør. Det er kun ting, som I har betalt i fællesskab og dermed også ejer sammen, som skal deles i tilfælde af, at I går fra hinanden.

Det er derfor også altid en god ide på forhånd at have aftalt rammerne for, hvad der skal ske med jeres fælles ejendom, i tilfælde af, at I går fra hinanden. Når disse forhold er fastlagt på forhånd, er der mindre at blive uenige om i forhold til, hvad der skal ske med ejendommen, hvis I skulle ske at gå fra hinanden.

En samejeoverenskomst kan eksempelvis tage stilling til, hvordan indbyrdes pengekrav mellem jer skal behandles, hvis I har indskudt forskellige beløb i forbindelse med udbetalingen til boligen eller i forbindelse med renovering heraf. En samejeoverenskomst bør også indeholde regler for, hvilke vilkår der skal gælde i forhold til vurdering og salg i tilfælde af, at ejendommen enten skal sælges eller overtages af én af jer.

En samejeoverenskomst bliver dermed jeres fælles spilleregler i tilfælde af, at I skulle gå fra hinanden, og der skal tages stilling til, hvad der skal ske med jeres fælles ejendom og på hvilken måde.

Uanset om I skal have lavet et testamente eller en samejeoverenskomst, er det vores klare anbefaling, at I søger juridisk rådgivning, så I er sikre på, at dokumenterne kommer til at tage højde for alle de situationer, der kan opstå i fremtiden i tilfælde af samlivsophør eller død.