mail@stormadvokatfirma.dk | 72 30 12 05 | Vi har åbent man-tors 8-16, fre 8-15

  Skriv dit telefonnummer og tryk på telefonrøret, så kontakter vi dig.


  Er du kommet til skade?

  Få en gratis vurdering af din sag. Udfyld formularen nedenfor, så kontakter en af vores advokater dig om din sag.


   Personskade

   Har du pådraget dig en personskade? STORM Advokatfirma hjælper dig med at få præcis den erstatning, som du er berettiget til.

   Når en ulykke rammer, er der mange bekymringer, der hurtigt melder sig:

   • Hvor og hvornår skal jeg anmelde skaden?
   • Hvilke rettigheder og krav har jeg?
   • Hvordan undgår jeg at blive snydt?

   Stå ikke alene med personskade

   Uanset om du har været ude for en trafikulykkearbejdsskadefritidsulykke eller en patientskade, står vores dedikerede team af advokater og sagsbehandlere med speciale i personskade klar til at hjælpe dig. Vi sørger for, at du ikke står alene mod forsikringsselskabet, arbejdsgiveren, kommunen eller hvem, der ellers er involveret i din erstatningssag.

   Derudover er det vores udgangspunkt, at du skal have den erstatning, som du har krav på. Du kan derfor være sikker på, at vi vil kæmpe for, at du får netop den erstatning, som du har krav på. Det gælder uanset om der er tale om krav på svie og smerte, varigt mén, tabt arbejdsfortjeneste eller tab af erhvervsevne.

   Gennem tiden har vi således hjulpet et stort antal danskere med erstatningssager. Vores advokater har mange års erfaring inden for området og udgør samtidigt et af landets førende teams – både for så vidt angår trafikulykker, arbejdsskader, fritidsulykker og patientskader. Vi har et indgående kendskab til dine rettigheder, og vi ved hvor der skal sættes ind, for at undgå en lang sagsbehandlingstid. Du kan derfor være helt sikker på, at du er i trygge og erfarne hænder ved os.

   Ofte stillede spørgsmål om personskader

   Hvad er en personskade?

   En personskade er en skade på en persons fysiske eller psykiske helbred. Der kan derfor både være tale om fysiske og psykiske personskader.

   Kan jeg få erstatning for min personskade?

   Om du kan få erstatning og hvor meget erstatning du kan få for din personskade afhænger dels af skadens omfang, og dels af måden hvorpå skaden er opstået. Derudover har det altafgørende betydning, om du kan rette dit erstatningskrav mod et forsikringsselskab, en privatperson og/eller en myndighed. Hvor du kan søge erstatning afhænger derfor også af, hvilken type skade der er tale om

   Hvor hurtigt skal man anmelde en personskade?

   Det er vigtigt at være opmærksom på, at erstatningskrav som udgangspunkt forældes 3 år efter, at skaden er sket. Under alle omstændigheder bør du anmelde din personskade hurtigst muligt, således at forsikringsselskabet og/eller myndigheden hurtigst muligt kan forholde sig til udbetaling af godtgørelse og erstatning til dig. I situationer, hvor der er tale om en arbejdsskade, gælder der som udgangspunkt en frist på 1 år for anmeldelse heraf.

   Hvor kan man søge erstatning for personskade?

   Hvor du kan søge erstatning for en personskade afhænger af, hvilken type skade der er tale om. Hvis der er tale om en arbejdsskade, da er det Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, som behandler arbejdsskadesagen. Hvis der er tale om en trafikulykke med en involveret modpart, kan du anmelde skaden til modpartens lovpligtige ansvarsforsikring. Hvis trafikulykken er sket i arbejdstiden, er det dog vigtigt også at få anmeldt skaden som en arbejdsskade. Derudover er det vigtigt at være opmærksom på, om du har en eller flere forsikringer, fx forsikring ved tab af erhvervsevne eller ulykkesforsikringer, som kan berettige til dækning ved siden af de øvrige parter. Hvis der er tale om en patientskade, skal anmeldelse ske til Patienterstatningen. 

   Hvad betyder det for erstatning, at man har egen skyld?

   Det afhænger af, hvilken type skade, der er tale om. Hvis der er tale om en trafikulykke, hvor du har pådraget dig personskade, og du selv har en del af skylden for ulykken, så betyder den udviste egen skyld ikke noget, medmindre du har handlet groft uagtsomt. I andre situationer kan udvist egen skyld ofte medføre et fradrag i erstatningen. 

   Hvad betyder det for min sag, hvis jeg ikke går til læge?

   Hvis du kommer til skade, er det vigtigt, at du hurtigt opsøger læge eller anden behandling. Både af hensyn til dit helbred, men også af hensyn til dine muligheder for at opnå godtgørelse og erstatning som følge af skaden. Når forsikringsselskaber og myndigheder vurderer, om der er sammenhæng mellem den hændelse, du har været udsat for, og de gener, som du efterfølgende har, indgår det med stor vægt i vurderingen, om du har opsøgt læge eller anden behandling i umiddelbar forlængelse af skaden og løbende herefter. Det er derfor vigtigt, at du opsøger behandling hurtigt efter hændelsen. Derudover er det vigtigt, at du sørger for at få beskrevet alle dine gener i forbindelse med undersøgelsen, og at dette også bliver journalført. Mangelfulde oplysninger i din lægejournal kan koste dig din erstatning i sidste ende, da det er en betingelse, at man kan sandsynliggøre, at generne er opstået ved den konkrete ulykke.

   Klientudtalelse:

   Per Gresell var udsat for en arbejdsulykke og kæmpede siden alene, for at få sin erstatning. Efter at have kæmpet i mere end fire år, besluttede Per Gresell at henvende sig til STORM Advokatfirma for at få hjælp. Det har han ikke fortrudtPer Gresell siger:

    

   "Hjælpen har været yderst professionel. Der har overhovedet ikke været noget, man kunne pege fingre ad. Det har været lige fra sekretæren til advokaten, der har hjulpet mig. Jeg kan ikke rose dem nok."

   Per Gresell

   Vil du ringes op?

    Skriv dit telefonnummer og tryk på telefonrøret, så kontakter vi dig.


    Eller tryk på 'Gratis vurdering' og udfyld formularen.

    Er du komme til skade?

    Få en gratis vurdering af din sag. Udfyld formularen nedenfor, så kontakter vi dig om din sag.