mail@stormadvokatfirma.dk | 72 30 12 05 | Vi har åbent man-tors 8-16, fre 8-15

[wpseo_breadcrumb]

Personskader forvoldt af dyr

Er du blevet bidt af en hund, sparket af en hest eller blevet påført anden skade af et dyr, har du i nogle tilfælde mulighed for at modtage erstatning. Der er imidlertid en række forskellige love og særregler i forhold til, hvornår en erstatning kan tilkendes efter en personskade forvoldt af et dyr. Disse regler dækker vi i det følgende.


Er du komme til skade?

Få en gratis vurdering af din sag. Udfyld formularen nedenfor, så kontakter vi dig om din sag.


  Generelt om skader forvoldt af dyr

  Helt overordnet er der en masse særregler i forhold til, hvornår man kan få erstatning, hvis en skade er forvoldt af et dyr. Det helt klare udgangspunkt for erstatning er dog altid, at der skal være handlet uagtsomt - det vil sige, at der skal være udvist skyld hos den person, der har haft ansvaret for dyret.

  Har personen med ansvaret for dyret handlet uagtsomt, kan man kræve erstatning af den pågældende. Omvendt kan man ikke kræve erstatning, hvis det alene er dyrets egen skyld, at skaden er sket, uden at der er personer, der kan gøres ansvarlige herfor.

  Når det er sagt, gælder der dog en del særlige regler i forhold hertil. Disse regler findes i både Mark- og Vejfredsloven, i Danske Lov, Hundeloven og Hesteloven.

  Reglerne i både Mark- og Vejfredsloven samt Danske Lov er gamle og vil ofte ikke give mulighed for at få erstatning i dag. Dette skyldes, at der skal være tale om en helt særlig type dyr samt en helt særlig form for skade, som ikke længere er typiske i nutidens Danmark.

  Derimod kan der være gode muligheder for at få erstatning, hvis din skade er omfattet af reglerne i hunde- eller hesteloven.

  Den danske hundelov

  Efter hundeloven i Danmark gælder det, at besidderen af en hund skal betale erstatning for den skade, som hunden er skyld i. Det gælder, selvom besidderen ikke selv har handlet uagtsomt. Erstatningen vil herefter blive betalt af hundens ansvarsforsikringsselskab.

  Er der ikke tegnet en ansvarsforsikring på hunden, kan man kræve erstatningen af FAH - Foreningen af forsikringsselskaber til overtagelse af lovpligtig ansvarsforsikringer for hunde -  som vil sørge for at udbetale forsikringen som et hvilket som helst andet forsikringsselskab. 

  Det er imidlertid vigtigt at være opmærksom på, at man som besidder af en hund ikke selv kan få erstatning efter reglerne i hundeloven. Derfor bliver det oftest afgørende, om man kan betegnes som besidder.

  Der er ikke nogen fast grænse for, hvor længe man skal have haft en hund i sin varetægt, før man kan betegnes som besidder. Udgangspunktet er dog, at ejeren anses som besidder, medmindre hunden har været passet andre steder. 

  Bestemmelser i hesteloven

  Ligesom ved hundeloven gælder der særlige regler, hvis en hest har været skyld i en skade eller ulykke.

  F.eks. giver hesteloven ret til erstatning fra ejeren af hesten, hvis hesten har været skyld i en personskade. Det er dog både et krav og afgørende for sagen, at skaden er sket, mens hesten har været løsgående.

  En hest anses for løsgående, hvis den for eksempel har revet sig løs fra det sted, hvor den er fortøjet, eller hvis en person har sluppet hesten fri.

  Omvendt anses en hest ikke for at være løsgående, hvis den river sig fri af tøjlen og sparker den person, som trak den. Det samme gælder, hvis hesten trækkes eller drives – uanset om der er en rytter på hesten eller ej.

  Det er som udgangspunkt hestens ansvarsforsikringsselskab, der står for betalingen af erstatningen. Hvis ikke der er tegnet en ansvarsforsikring på hesten, eller der er tale om en ukendt hest, kan man kræve erstatningen af FUH - Foreningen af forsikringsselskaber til overtagelse af ansvaret for uforsikrede eller ukendte heste. De vil sørge for, at udbetale forsikringen som et hvilket som helst andet forsikringsselskab. 

  Det kan man få erstatning for

  Hvis man har ret til erstatning efter de almindelige erstatningsretlige regler eller reglerne i hunde- eller hesteloven, kan man få tilkendt erstatning og godtgørelse for både behandlings- og medicinudgifter, svie og smerte, varigt mén, tabt arbejdsfortjeneste, tab af erhvervsevne samt evt. forsørgertab.

  Der er altså ikke nogen begrænsninger i forhold til erstatningsposterne, som du kan læse mere om her.

  Andre situationer hvor dyr forvolder skade

  Er en skade forvoldt af en hund eller hest, men ikke omfattet af ovenstående regler i hunde- eller hesteloven, kan man stadig få erstatning efter de almindelige regler, som er gennemgået i afsnittet Generelt om skader forvoldt af dyr.

  De særlige regler åbner blot op for muligheden for at få erstatning i andre tilfælde end dem, de almindelig erstatningsretlige regler giver mulighed for. Det er derfor vigtigt at være opmærksom på, om ens skade er omfattet af nogle af de særlige regler på området.

  Kan man få erstatning for en skade forvoldt af et dyr?

  Som udgangspunkt kan man ikke få erstatning for en skade forvoldt af et dyr, medmindre en person, som har haft ansvar for dyret, har handlet uagtsomt. Der gælder dog nogle særlige regler om skader forvoldt af både hunde og heste, som i nogle tilfælde giver ret til erstatning.

  Hvornår kan man få erstatning for en skade forvoldt af en hund?

  Man kan få erstatning for en skade forvoldt af en hund, hvis det er hunden, der har været skyld i skaden, og hvis man ikke selv betragtes som besidder i forhold til hunden.

  Hvad er en besidder?

  Den, der har hunden i sin varetægt, betragtes som hundens besidder. Det vil ofte være ejeren, men passer man en andens hund, vil man i nogle tilfælde selv blive betragtet som besidder. Det afhænger dog blandt andet af, hvor lang tid man har passet hunden i.

  Hvornår kan man få erstatning for en skade forvoldt af en hest?

  Man kan få erstatning for en skade forvoldt af en hest, hvis det er hesten, der har været skyld i skaden. Derudover er det et krav, at hesten var løsgående på skadestidspunktet. I så fald betales erstatningen af hestens ejer/forsikringsselskab.

  Hvad kan man få i erstatning for en skade forvoldt af en dyr?

  Som udgangspunkt har man ret til de samme former for erstatning som ved alle andre former for skader.

  Vil du ringes op?

   Skriv dit telefonnummer og tryk på telefonrøret, så kontakter vi dig.