Klient får 3 millioner i erstatning

18. maj 2022
3 minutters læsetid

En arbejdsskadesag blev opdaget ved et tilfælde, nu får klienten sin retsmæssige erstatning.

I forbindelse med en helt anden sag, blev en af vores advokatfuldmægtige opmærksom på en klients uafklarede arbejdsskadesag. Resultat: 3 millioner i erstatning.

Tilbage i januar 2020 henvendte én af vores klienter sig til os med en sag vedrørende et økonomisk mellemværende. På et møde i den pågældende sag deltog én af vores advokatfuldmægtige, der også beskæftiger sig med personskadeerstatning.

I løbet af mødet kom det tilfældigt frem, at klienten havde været udsat for en arbejdsskade, hvor han pådrog sig en alvorlig hjernerystelse, som han fortsat havde betydelige gener efter.

Sagen ikke sendt til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Det blev aftalt, at STORM Advokatfirma skulle se nærmere på arbejdsskadesagen. Det blev i den forbindelse konstateret, at arbejdsgiveren havde anmeldt arbejdsskaden til sit forsikringsselskab. Dog var sagen aldrig blevet oversendt til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring på trods af, at klienten havde invaliderende gener efter den hjernerystelse, han pådrog sig ved arbejdsskaden.

Vi bad arbejdsgiverens forsikringsselskab om at oversende sagen til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Efter indhentelse af lægelige oplysninger indsendte vi bemærkninger til sagen indeholdende argumentation for, at hjernerystelsen skulle anerkendes som arbejdsskade, og at der skulle udbetales godtgørelse for varigt mén.

Herefter traf Arbejdsmarkedets Erhvervssikring afgørelse om, at klientens hjernerystelse var en arbejdsskade, og at klienten var berettiget til godtgørelse for varigt mén svarende til 8 procent. Der skete herefter udbetaling af méngodtgørelse.

Klage over méngrad

Spørgsmålet om ménet er dog påklaget og ligger på nuværende tidspunkt fortsat til behandling i Ankestyrelsen, idet vores opfattelse er, at klientens varige mén er højere end 8 procent.

Sideløbende med arbejdsskadesagens behandling mistede klienten sit job og var igennem et kommunalt afklaringsforløb. Forløbet viste, at han på grund af generne efter den alvorlige hjernerystelse, ikke var i stand til at varetage et arbejde. På denne baggrund blev klienten tilkendt førtidspension.

Efter tilkendelsen af førtidspension bad vi Arbejdsmarkedets Erhvervssikring om at fremskynde behandlingen af spørgsmålet om erstatning for tab af erhvervsevne, ligesom vi bad klientens pensionsselskab udbetale den invalidesum, han var berettiget til, fordi han var blevet tilkendt førtidspension.

Invalidesummen blev udbetalt straks, og efter nogle måneder traf Arbejdsmarkedets Erhvervssikring afgørelse om, at vores klient var berettiget til erstatning for tab af erhvervsevne, fordi arbejdsskaden har betydet, at han ikke længere kan varetage et arbejde.

Min kone og jeg er lykkelige for, at vi fik jer til at ordne det hele. Som vi ser på det, så havde jeg uden advokathjælp fået 0 kr. Det jeg er endt med at få ud af det i sidste ende, har sikret mig og min familie en tryg fremtid, selvom jeg pga. min arbejdsskade er endt på førtidspension, siger klienten om sagens forløb.

Samlet set har vores klient nu modtaget mere end 3 millioner kroner i erstatning som følge af sin arbejdsskade. Et erstatningskrav, der muligvis ikke var blevet forfulgt, hvis det ikke var blevet opdaget tilfældigt på et møde i en anden forbindelse.

Læs mere om erstatning efter hjernerystelse.

Står du med en personskadesag, som du har brug for hjælp til, er du altid velkommen til at kontakte os for en gennemgang af din sag.

Vil du vide mere om emnet, kontakt mig.

  Ring 8.00 - 16.00
  +45 72 30 12 05
  Eller skriv til os 24/7
  mail@stormadvokatfirma.dk
  Copyright © 2022 STORM Advokatfirma P/S
  magnifiercross