mail@stormadvokatfirma.dk | 72 30 12 05 | Vi har åbent man-tors 8-16, fre 8-15
STORM > Erstatning og personskade > Erstatning trafikulykke
Skriv dit telefonnummer og tryk på telefonrøret, så kontakter vi dig.

Er du kommet til skade?

Få en gratis vurdering af din sag. Udfyld formularen nedenfor, så kontakter en af vores advokater dig om din sag.


STORM > Erstatning og personskade > Erstatning trafikulykke

Erstatning trafikulykke

Er du kommet til skade i en trafikulykke, kan du have ret til erstatning fra en eventuel modparts forsikringsselskab og fra dit eget forsikringsselskab.

Da processen i erstatningssager ofte er lang og kompliceret, er det en god idé at lade en erstatningsadvokat bistå dig. Dermed letter du byrden for dig selv og din familie. Du sikrer samtidig, at du får den optimale erstatning – hurtigst muligt.

Selvom du er skyld i ulykken, kan vi også hjælpe dig

Selvom du er i den ulykkelige situation, at du er skyld i et trafikuheld, er der hjælp at få. Du kan også være berettiget til erstatning, selvom du helt eller delvist er skyld i ulykken.

Hvad kan du få erstatning for?

En erstatning i forbindelse med et trafikuheld kan være sammensat af forskellige poster. Vi giver her et overblik:

Advokatbistand

I forbindelse med erstatningssagens behandling er modpartens forsikringsselskab forpligtet til at dække dine rimelige omkostninger til advokatbistand.

Helbredelsesudgifter og andet tab

Denne post har til formål at dække eventuelle udgifter til medicin og specialistbehandling (fx fysioterapeut, kiropraktor og psykolog). Du kan desuden få dækket dine transportudgifter i forbindelse med lægeundersøgelser.

Tabt arbejdsfortjeneste

Tabte lønindtægter som følge af din skade erstattes, indtil du igen kan begynde at arbejde – eller det er muligt at vurdere din fremtidige erhvervsevne enten midlertidigt eller endeligt. Det er vigtigt, at der laves en korrekt beregning af din indtægt, som den var før skaden. Det er nemlig denne beregning, der lægges til grund for opgørelsen af den tabte indtægt.

Ved opgørelse af indtægtstabet sker der fradrag for indtægter i form af fx sygedagpenge, revalideringsydelse, kontanthjælp eller løn under sygdom.

Det er ikke spor unormalt, at der i forbindelse med beregningen opstår uenighed med forsikringsselskabet om, hvor længe du er berettiget til erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, beregningen heraf eller hvornår det er muligt at vurdere din resterhvervsevne.

Svie og smerte

Bliver du sygemeldt som følge af trafikuheldet, kan du også få godtgjort en fast skattefri takst pr. dag – godtgørelse for svie og smerte. Det er også i nogle tilfælde muligt at få godtgørelse for svie og smerte, selvom du er begyndt at arbejde igen. Taksten reguleres en gang om året.

Varigt mén

Varige mén betegner skader, der ikke kan helbredes. Den type skader giver dig ret til en skattefri godtgørelse, der fastsættes på baggrund af din ménprocent. Ménprocenten vurderes ud fra omfanget af dine gener som følge af ulykken.

Får du godtgørelse for varigt mén fra modpartens forsikringsselskab, udgør den et fast beløb, der afhænger af din méngrad.

Har du derimod tegnet en ulykkesforsikring, afhænger erstatningen af den tegnede forsikringssum. Denne kan variere fra 100.000 kr. op til flere millioner.

Tab af erhvervsevne

Har skaden medført en varig nedsættelse af din evne til at arbejde, kan du få erstatning med udgangspunkt i din årsløn inden skaden og det procentvise tab af erhvervsevne. Denne post udgør som regel den største del af det samlede erstatningsbeløb.

Tab af forsøger

Har trafikulykken haft dødelig udgang, har du som efterladt ret til erstatning for tab af forsørger. Denne ret gælder også efterladte børn under 18 år.

Foruden forsørgertabserstatningen har efterladte ægtefælle eller samlever ret til et overgangsbeløb til dækning af begravelsesudgifter.

Klientudtalelse:

Janne Kristensen var involveret i en trafikulykke. Hun sad i en bil, der blev påkørt af en billist der var faldet i søvn ved rattet. Det vendte op og ned på hele livet, som det var planlagt.

Man opdager, hvor lille man er i et kæmpe system. Magtesløsheden alene er overvældende. Det var derfor en stor lettelse, da kompetente fagfolk tog over. Jeg har aldrig været i tvivl om, at tingene var taget godt hånd om (…) Jeg har følt mig godt informeret og tingene blev godt forklaret.

Janne Kristensen

Vil du ringes op?

Skriv dit telefonnummer og tryk på telefonrøret, så kontakter vi dig.


Eller brug nedenstående formular:

Er du komme til skade?

Få en gratis vurdering af din sag. Udfyld formularen nedenfor, så kontakter vi dig om din sag.