mail@stormadvokatfirma.dk | 72 30 12 05 | Vi har åbent man-tors 8-16, fre 8-15

[wpseo_breadcrumb]

Økonomi ved samlivsophævelse

Når man går fra hinanden, er der typisk en række økonomiske spørgsmål, der melder sig. Hvis ikke man er gift, men blot har levet sammen i en årrække, er det klare udgangspunkt, at man hver især beholder de ting, som man hver især ejer, og at man fortsat hæfter for den gæld, man hver især måtte have.

Hvis man under samlivet har holdt sin økonomi fuldstændig adskilt, og man hver især har betalt for de ting, man ejer, er det alt andet lige en smule lettere at opdele økonomien ved samlivets ophør.

Når det er sagt, er der stadig nogle forhold, der kræver overvejelse.

Hvis I har fælles bolig

Når man som ugifte samlevende går fra hinanden, har ingen parter som udgangspunkt krav på en andel af den andens formue. Dette princip gælder også for den ejendom, man har boet i sammen, hvis man ikke er registreret som fællesejere.

Det vil sige, at hvis det kun er den ene samlever, der er registreret som ejer af huset, så er det denne persons ret at beholde det og dets fulde værdi. 

Vær dog opmærksom på, at selvom det kun er den ene part, der er registreret som ejer, hæfter man stadig hver især for den gæld, man hver især måtte have i huset. Dog kan der i nogle tilfælde være grundlag for kompensation.

Er situationen til gengæld sådan, at man sammen er registreret som ejere af en bolig, så er det et krav, at I skal blive enige om, hvorvidt boligen skal sælges, eller om en af jer skal overtage ejendommen ved at købe den anden ud.

Vi kan ikke blive enige – hvad gør vi?

Vi møder ofte ugifte par, der eksempelvis har købt et hus sammen, men som ikke kan blive enige om, hvad der skal ske, når de går fra hinanden.

Uenigheden drejer sig typisk om, hvem der skal overtage huset, om det skal sælges eller ej, og i nogle tilfælde er man måske heller ikke enige om, hvem der reelt set ejer huset.

Har man oprettet en samejeoverenskomst vedrørende boligen, vil denne typisk regulere alle de forhold, der ellers giver udfordringer ved ophævelsen af samlivet. Denne type overenskomst er lavet som en fælles sikkerhed, hvor begge parter er blevet enige om, hvad der skal ske, hvis man går fra hinanden, og der opstår uenighed om samejet.

Hvis ikke man har en sådan overenskomst, og man ikke kan nå til enighed om, hvad der skal ske med huset, jeres fælles gæld eller jeres aktiver, er det i visse situationer muligt at få hjælp fra Skifteretten.

Hvornår kan man få hjælp fra Skifteretten, hvis man er ugift?

Skifteretten behandler normalt sager, hvor gifte par skal have bistand til bodeling i forbindelse med skilsmisse. Men i Ægtefælleskiftelovens regler findes der også en bestemmelse om, at denne lov også kan anvendes ved opgørelse af sameje om flere aktiver.

Det er som udgangspunkt et krav, at I ejer flere aktiver sammen, og at der ikke blot er tale om ét enkelt aktivt, som f.eks. et hus.

Derimod kan der være mulighed for at få hjælp fra Skifteretten til at opgøre og fordele jeres formue og aktiver, hvis I ejer både hus og bil sammen.

Vil du ringes op?

    Skriv dit telefonnummer og tryk på telefonrøret, så kontakter vi dig.


    Eller brug nedenstående formular:

    Står du ved en skillevej?

    Få en vurdering af din sag. Udfyld formularen nedenfor, så kontakter en af vores advokater dig om din sag.