mail@stormadvokatfirma.dk | 72 30 12 05 | Vi har åbent man-tors 8-16, fre 8-15
Skriv dit telefonnummer og tryk på telefonrøret, så kontakter vi dig.

Står du ved en skillevej?

Få en vurdering af din sag. Udfyld formularen nedenfor, så kontakter en af vores advokater dig om din sag.


Samvær

Spørgsmålet om samvær afspejler barnets behov for at have regelmæssig kontakt til begge forældre. Typisk har barnet bopæl ved én af forældrene, mens den anden har samvær.

Samværet kan maksimalt være 7 dage ud af en periode på 14 dage hos samværsforælderen, også kaldet en deleordning. Derudover er der ikke nogen begrænsninger for, hvor meget samvær der kan fastsættes, blot så længe, at børnene er mindst halvdelen af tiden hos bopælsforælderen.

Det er vigtigt at have for øje, at det er hensynet til barnet, der afgør omfanget af samværet.

Desværre oplever mange, at samværet misbruges til, at en af forældrene forfølger andre mål via samværet. Det kan eksempelvis være frustration over ægteskabets opløsning, der bruges til at lægge forhindringer ind over samværet i form af manglende samarbejdsvilje.

Hvis der er mange problemer med at opretholde samværet, kan Familieretshuset regulere i samværet, medmindre at det er indgribende for barnet. Er ændringen indgribende, vil samværet blive fastsat af Familieretten.

Sagen starter i Familieretshuset

Udgangspunktet er, at en sag om fastsættelse eller ændring af samvær skal startes ved Familieretshuset, hvorefter at forældrene bliver indkaldt til møde, og Familieretshuset forsøger at finde en løsning, som forældrene kan samarbejde om. I den forbindelse er der også mulighed for, at forældrene kan blive tilbudt børnesagkyndig rådgivning, således at forældrene bliver klædt godt på til at kunne håndtere og forstå børnenes situation i skilsmissen.

Hvis forældrene ikke kan finde en løsning, vil Familieretshuset som udgangspunkt fastsætte en samværsordning. En sådan ordning kan være med vilkår om f.eks. overvåget samvær, støttet samvær eller lignende for at beskytte børnene. Et overvåget samvær eller et støttet samvær kan f.eks. være relevant i tilfælde, hvor der er gået en længere periode, hvor børnene ikke har haft samvær med den ene forælder og således starte samværet op så blidt som muligt.

Er man ikke enig i den samværsordning som Familieretshuset har truffet afgørelse om, kan man bede Familieretshuet om at indbringe sagen for Familieretten. I den forbindelse er det en god idé at søge rådgivning hos en advokat, gerne inden man anmoder

Familieretshuset om at indbringe sagen for Familieretten. I disse type sager er det muligt at søge om fri proces, hvis man opfylder de økonomiske betingelser og har rimelig grund til at føre sagen.

Familieretten kan også hjælpe med at gennemtvinge samværsretten. Her er det dig selv, der skal anlægge sagen ved retten. Dette gøres digitalt på www.minretssag.dk, og vi anbefaler, at du får hjælp fra en advokat, både for at anlægge sagen korrekt, forventningsafstemme resultatet samt fastsætte erstatningssamvær.

Vil du ringes op?

Skriv dit telefonnummer og tryk på telefonrøret, så kontakter vi dig.


Eller brug nedenstående formular:

Står du ved en skillevej?

Få en vurdering af din sag. Udfyld formularen nedenfor, så kontakter en af vores advokater dig om din sag.