mail@stormadvokatfirma.dk | 72 30 12 05 | Vi har åbent man-tors 8-16, fre 8-15
STORM > Skilsmisse og børn > Forældremyndighed
STORM > Skilsmisse og børn > Forældremyndighed
Skriv dit telefonnummer og tryk på telefonrøret, så kontakter vi dig.

Står du ved en skillevej?

Få en vurdering af din sag. Udfyld formularen nedenfor, så kontakter en af vores advokater dig om din sag.


Forældremyndighed

Går I fra hinanden er udgangspunktet, at man bevarer den fælles forældremyndighed over børnene.

Ønsker I ikke at bevare den fælles forældremyndighed over børnene, kan I lave aftaler om det og anmelde det til Familieretshuset. Du bør altid benytte dig af en advokat, der kan hjælpe dig i disse typer af sager.

Ønsker den ene af jer at få ophævet den fælles forældremyndighed, kan man ansøge Familieretshuset om ophævelse. I bliver efterfølgende indkaldt til møde i Familieretshuset, hvor Familieretshuset sammen med forældrene forsøger at finde frem til en løsning. Under forløbet stiller Familieretshuset flere former for hjælp til rådighed, herunder bl.a. tilbud om børnesagkyndig rådgivning og/eller konfliktmægling for på den måde at finde frem til, hvad der er bedst for barnet og samarbejdet mellem forældrene.

Hvis det ikke lykkes jer at opnå enighed om forældremyndigheden, indbringer Familieretshuset sagen for Familieretten. Familieretshuset kan nemlig ikke træffe afgørelse om forældremyndighed.

Er der tale om en akut situation, kan Familieretshuset dog træffe en midlertidig afgørelse om ændring af forældremyndigheden indtil at Familieretten har behandlet sagen og truffet en endelig afgørelse.

Udgangspunktet er fælles forældremyndighed

Det er kun i helt særlige tilfælde at den fælles forældremyndighed ophæves, idet udgangspunktet i forældreansvarsloven er, at der skal være fælles forældremyndighed. Hvis den fælles forældremyndighed skal ophæves, skal der være dokumenteret så store samarbejdsvanskeligheder, at det er til skade for børnene, at der fortsat er fælles forældremyndighed.

Ender en sag om ophævelse af den fælles forældremyndighed ved Familieretten, vil man typisk lade sig repræsentere af en advokat, og advokaten vil sørge for, at der søges fri proces til sagen, såfremt betingelserne herfor er opfyldte. Advokaten vil i øvrigt bistå i forbindelse med den skriftlige udveksling af bilag og bemærkninger til sagen, deltager under retsmøder i Familieretten.

Vil du ringes op?

Skriv dit telefonnummer og tryk på telefonrøret, så kontakter vi dig.


Eller brug nedenstående formular:

Står du ved en skillevej?

Få en vurdering af din sag. Udfyld formularen nedenfor, så kontakter en af vores advokater dig om din sag.