mail@stormadvokatfirma.dk | 72 30 12 05 | Vi har åbent man-tors 8-16, fre 8-15
Skriv dit telefonnummer og tryk på telefonrøret, så kontakter vi dig.

Står du ved en skillevej?

Få en vurdering af din sag. Udfyld formularen nedenfor, så kontakter en af vores advokater dig om din sag.


Skilsmisse

Hvis der er enighed om det, kan ægtefællerne bevilges skilsmisse uden forudgående separation.

Du har derudover ret til skilsmisse uden forudgående separation, hvis den anden ægtefælle har været utro, I har levet hver for sig i 2 år på grund af uoverensstemmelser, den anden ægtefælle har begået vold mod sin ægtefælle eller børn, den ene allerede er gift med en anden eller den anden ægtefælle har bortført jeres fælles barn til udlandet.

Er ovenstående betingelser ikke opfyldt, kræver det en separationsperiode på 6 måneder før du kan blive skilt.

Selvom ægtefællerne er enige om skilsmisse gælder der dog en undtagelse for ægtefæller med fælles børn under 18 år. Pr. 1. april 2019 er der blevet indført en såkaldt refleksionsperiode på 3 mdr. for de ægtefæller, der har fælles børn under 18 år. I denne periode skal I gennemføre et digitalt forløb (SES – Samarbejde Efter Skilsmisse). Dette forløb skal styrke jeres samarbejde efter skilsmissen og klæde jer på til de reaktioner, som børnene kan give udtryk for, når de hører, at deres forældre skal skilles.

Trods reglen om refleksionsperioden, er der stadig mulighed for at blive direkte skilt uden forudgående separation, hvis den anden ægtefælle har været utro, I har levet hver for sig i 2 år på grund af uoverensstemmelser, den anden ægtefælle har begået vold mod sin ægtefælle eller børn, den ene allerede er gift med en anden, eller hvis den anden ægtefælle har bortført jeres fælles barn til udlandet.

Ansøgning om skilsmisse udfyldes på Familieretshuset hjemmeside. Familieretshuset vurderer herefter om betingelserne for skilsmisse er opfyldt, og om I er enige om vilkårene for skilsmisse.

Familieretshuset kan alene udstede bevilling til skilsmisse såfremt I er enige om skilsmissen og om følgende vilkår for skilsmissen:

• Om den ene af jer skal betale ægtefællebidrag til den anden, og hvor længe bidraget skal betales
• Hvem af jer der skal overtage eventuel lejebolig eller andelsbolig

Kan I ikke blive enige er det Familieretshuset, der afgør om betingelserne for skilsmisse er opfyldt, ligesom Familieretshuset afgør vilkårene for skilsmissen.

En skilsmisse er det endelige ophør af ægteskabet, og efter en skilsmisse kan begge ægtefæller indgå nyt ægteskab.

Hvis samlivet genoptages efter en skilsmisse, er ægteskabet ophørt, og samlivet er derfor ”papirløst”. Det betyder, at det ophørte ægteskabs retlige konsekvenser ikke kan genoplives i modsætning til ved separation.

Vil du ringes op?

Skriv dit telefonnummer og tryk på telefonrøret, så kontakter vi dig.


Eller brug nedenstående formular:

Står du ved en skillevej?

Få en vurdering af din sag. Udfyld formularen nedenfor, så kontakter en af vores advokater dig om din sag.