mail@stormadvokatfirma.dk | 72 30 12 05 | Vi har åbent man-tors 8-16, fre 8-15

[wpseo_breadcrumb]

Skilsmisse advokat

Hvis der er enighed om det, kan man som ægtefæller bevilges skilsmisse uden forudgående separation.

En ægtefælle har derudover ret til skilsmisse uden forudgående separation, hvis enten den anden ægtefælle har været utro, I har levet hver for sig i 2 år på grund af uoverensstemmelser, den anden ægtefælle har begået vold mod sin ægtefælle eller børn, den ene allerede er gift med en anden eller den anden ægtefælle har bortført jeres fælles barn til udlandet.

Er ovenstående betingelser ikke opfyldt, kræver det en separationsperiode på 6 måneder, før man kan blive skilt.

Pr. 1. juli 2020 er refleksionsperioden på 3 mdr. for de ægtefæller, der har fælles børn under 18 år afskaffet. Refleksionsperioden betød, at ægtefæller med fælles børn under 18 år først kunne blive skilt efter en 3 måneders refleksionsperiode. Det er nu muligt at blive bevilget direkte skilsmisse, såfremt ægtefællerne er enige om det - også selvom ægtefællerne har fælles børn under 18 år. 

Hvordan bliver man skilt? 

Der skal indsendes en ansøgning om skilsmisse til Familieretshuset. Familieretshuset vurderer herefter, om betingelserne for skilsmisse er opfyldt, og om ægtefællerne er enige om vilkårene. Hvis det er tilfældet, udsteder Familieretshuset en bevilling om skilsmisse.

Hvilke vilkår skal gælde for skilsmissen?

Forinden Familieretshuset kan udstede bevilling til skilsmisse, skal der være enighed om vilkårene for skilsmissen, som er følgende:

- Om den ene ægtefælle skal betale ægtefællebidrag til den anden, og hvor længe bidraget skal betales 

- Hvem af ægtefællerne, der skal overtage eventuel lejebolig eller andelsbolig

Kan I ikke blive enige om vilkårene for jeres skilsmisse, vil I blive indkaldt til en vilkårsforhandling. Opnår I herefter ikke enighed, er det Familieretshuset, som træffer afgørelse om hvilke vilkår der skal gælde for skilsmissen.

Bemærk, at der i forbindelse med en eventuel forudgående separation kan være indgået aftale om, at vilkårene for separationen også skal gælde i tiden efter skilsmissen.

Hvad betyder det at være skilt?

Ved skilsmisse ophæves de retlige konsekvenser af ægteskabet. Det betyder, at jeres formuefællesskab ophører den dag der indgives anmodning om skilsmisse. Såfremt I forinden er separeret vil ophør af formuefællesskabet være den dag, der er indgivet begæring om separation. 

I er derudover ikke længere sambeskattede. I er ikke længere hinandens nærmeste pårørende. Retten til arv efter hinanden efter arveloven bortfalder, og der sker ophævelse af den gensidige forsørgelsespligt ved skilsmisse, medmindre den ene ægtefælle skal betale ægtefællebidrag til den anden.

Hvad er forskellen på separation og skilsmisse?

Ved både separation og skilsmisse ophører jeres formuefællesskab, sambeskatningen, jeres arveret efter hinanden og den gensidige forsørgelsespligt under ægteskabet. Men der er en juridisk forskel på separation og skilsmisse. Det er nemlig kun skilsmisse, der er det endelige ophør af ægteskabet. 

Er man separeret skal man derfor indgive en ny begæring om skilsmisse. En ægtefælle har ret til skilsmisse efter 6 måneders separation, selvom den anden ægtefælle ikke er enig. Der vil aldrig ske en automatisk skilsmisse efter separation. 

Derudover er forskellen, at såfremt I som ægtefæller genoptager jeres samliv, da bortfalder separationen og I lever igen sammen som ægtefæller, der ikke er separerede. Genoptager I derimod jeres samliv efter en skilsmisse, vil I leve sammen som ugifte samlevende, da ægteskabet er endeligt ophørt.

Advokat med speciale i separation og skilsmisse

Det er en god idé at få en snak med din advokat, for at få det fulde overblik om din skilsmisse, herunder om du eller din ægtefælle har ret til ægtefællebidrag, og hvem af jer der skal overtage eventuel lejebolig.

Vil du ringes op?

    Skriv dit telefonnummer og tryk på telefonrøret, så kontakter vi dig.


    Eller brug nedenstående formular:

    Står du ved en skillevej?

    Få en vurdering af din sag. Udfyld formularen nedenfor, så kontakter en af vores advokater dig om din sag.