mail@stormadvokatfirma.dk | 72 30 12 05 | Vi har åbent man-tors 8-16, fre 8-15

[wpseo_breadcrumb]
Opret online testamente her

  Skriv dit telefonnummer og tryk på telefonrøret, så kontakter vi dig.

  Har du brug for hjælp?

  Få en vurdering af din sag. Udfyld formularen nedenfor, så kontakter en af vores advokater dig om din sag.


   Ægtefællebidrag

   Et ægtefællebidrag er et bidrag den ene ægtefælle kan pålægges at betale til den anden ægtefælle, der ikke har midler til at forsørge sig selv tilstrækkeligt.

   Der findes to former for ægtefællebidrag; ægtefællebidrag under ægteskabet og ægtefællebidrag efter separation eller skilsmisse. Lad os hjælpe dig, hvis du står i en situation, hvor ægtefællebidrag er aktuelt.

   Ægtefællebidrag under ægteskabet

   Som ægtefæller har I pligt til at forsørge hinanden. Hvis der er stor forskel i ægtefællernes indtægter, og opfylder den ene ægtefælle ikke sin forsørgelsespligt overfor den anden ægtefælle, kan Statsforvaltningen i visse tilfælde pålægge den ene ægtefælle at betale ægtefællebidrag til den anden. Det gælder både hvis ægtefællerne lever sammen eller er flyttet fra hinanden, men stadig er gift.

   Ægtefællebidraget under ægteskabet skal søges hos Statsforvaltningen, og det er Statsforvaltningen der træffer afgørelse herom.

   Afgørelsen gælder alene under ægteskabet, og bidraget bortfalder derfor ved separation eller skilsmisse.

   Ægtefællebidrag efter separation eller skilsmisse

   Som udgangspunkt ophører forsørgelsespligten mellem ægtefæller i tilfælde af separation eller skilsmisse. I visse tilfælde kan den ene ægtefælle dog blive pålagt at betale bidrag til den andens underhold i en kortere eller længere årrække efter en separation eller skilsmisse.

   Ægtefællebidrag er et vilkår, der skal være enighed om, før Statsforvaltningen kan give bevilling til separation eller skilsmisse. Ægtefællebidraget kan i den forbindelse aftales mellem ægtefællerne. Såfremt ægtefællerne ikke er enige om, hvorvidt der skal betales ægtefællebidrag, er det domstolene, der træffer afgørelsen. Ægtefællerne vil da blive separeret eller skilt ved dom.

   Når det er fastlagt hvorvidt der skal betales et ægtefællebidrag og i hvilken periode, er det Statsforvaltningen der træffer afgørelse om bidragets størrelse.

   Hvornår er der grundlag for ægtefællebidrag?

   I mangel på enighed tager domstolene stilling til, om der skal betales ægtefællebidrag og i hvor lang en periode bidraget skal betales.

   Det er i hver enkelt sag en konkret vurdering, hvorvidt der skal betales ægtefællebidrag og i hvor lang en periode. Retten lægger vægt på følgende:

   • Ægtefællernes indtægtsforhold og forskelle i indtægter
   • Ægtefællernes uddannelse og mulighed for at skaffe indtægter, herunder helbredsmæssige forhold
   • Ægteskabets varighed
   • Forsørgelsespligt over mindreårige børn
   • Hvorvidt den ægtefælle der søger bidraget har modtaget større beløb fra den anden ægtefælle som led i bodelingen
   • Hvorvidt den mindre indtægt hos den ene ægtefælle skyldes ægteskabet og den måde parterne har indrettet sig på i ægteskabet

   Ægtefællebidraget vil som regel pålægges i en tidsbegrænset periode på 1-10 år. Det sker ikke ofte, at en ægtefælle pålægges at betale ægtefællebidrag til den anden ægtefælle uden tidsbegrænsning.

   Ægtefællebidragets størrelse

   Når det er afgjort i hvor lang en periode der skal betales ægtefællebidrag jf. ovenfor, er det Statsforvaltningen der efter en konkret vurdering fastsætter bidraget størrelse.

   Fastsættelse af bidraget størrelse sker ud fra en beregning af forskellen i parternes indtægter. Derudover tages der højde for, at bidragsmodtagerens indtægt ikke må overstige et vist beløb årligt, ligesom der tages højde for om bidragsbetaler har store udgifter til børnebidrag som betales til den anden ægtefælle.

   Hvis I ikke er enige

   Hvis I ikke er enige om ægtefællebidraget skal du rådføre dig med en advokat. Sagen kan da enten løses ved et forlig imellem jer, eller din advokat kan føre sagen ved domstolene for dig. Vi er eksperter i, at føre denne type sager.

   I sager om ægtefællebidrag i forbindelse med en separation eller skilsmisse kan du fri proces til retssagen, såfremt du opfylder de økonomiske betingelser herfor. Du får da gratis advokatbistand til sagen.

   Ægtefællebidrag og SKAT

   Ægtefællebidrag er fradragsberettiget hos bidragsbetaleren og skattepligtigt hos bidragsmodtageren. Laver I jeres egen aftale om ægtefællebidrag, skal I være opmærksomme på de skattemæssige forhold, da det kan være af betydning for reglerne om fradrag, hvis ægtefællebidraget står i misforhold til jeres økonomiske situation.

   Kontakt os allerede nu for en indledende samtale om din sag.

   Vil du ringes op?

    Skriv dit telefonnummer og tryk på telefonrøret, så kontakter vi dig.


    Eller brug nedenstående formular:

    Har du brug for hjælp?

    Få en vurdering af din sag. Udfyld formularen nedenfor, så kontakter en af vores advokater dig om din sag.